Præsten skriver. Kære menighed.

Evangelisering eller Mission hører til enhver menigheds opgave. At finde veje til at hjælpe børn, unge og ældre at komme i kontakt med Jesus Kristus og hans kirke som er én, hellig, katolsk og apostolisk er vores ypperligste opgave som vi kun kan udføre under Helligåndens vejledning. Ordet katolsk betyder universel, det vil sige ”hel”. Kirken er katolsk, fordi Kristus er til stede i den og den er katolsk, fordi den er udsendt til hele menneskeslægten, altså både til de 1100 medlemmer af Skt. Nikolaj menighed i Esbjerg, men også til alle de andre! Evangelisering betyder at den enkelte katolik er klar over sit tilhørsforhold til kirken og lader sig forme af Kristus gennem sakramenterne, men også selv deltager i evangeliseringen gennem at bede for alle dem som er faldet fra kirken, og dem som endnu ikke har fundet vejen ind i kirken og stille sig til rådighed med de nådegaver som Gud har skænket én. Kirken er sendt af Gud til folkeslagene for at være frelsens universelle sakramente, hvilket betyder at alle mennesker bliver kaldet af Gud til at deltage i søndagsmessen og i gennem kirkens fællesskab finde sin vej og kaldelse i livet.

I England har den katolske kirke lavet et evangelisationsfremstød som består i, at de faste kirkegængere i forbindelse med en bestemt søndag ringer til de katolikker som de ikke har set i lang tid og inviterer dem med til søndagsmessen.

Et sådant fremstød vil vi også lave i vores menighed i forbindelse med 1. søndag i Advent, d. 2. december, hvor vi har familiemesse og julemarked og spisning efter messen. Fremstødet går på at du ringer til én eller flere familier som du ved er katolikker men som ikke har været i kirken i lang tid og inviterer dem med til denne familiefest, hvor der er plads til alle, særlig dem som har været længst borte fra kirken.

Kære menighed, jeg ønsker jer alle både dem som kommer jævnligt og særligt dem som er længst borte fra kirken et fredfyldt efterår og en glædelig jul samt på gensyn i kirken til jer alle.

 

 

 

Tag på Bibelskole på Hellig Kors Kloster.

I weekenden d. 19. Okt. til 21. Okt. 2007 inviteres til katolsk bibelskole på Hellig Kors Kloster ved Ringkøbing. Weekenden bliver ledet af Geoff og Gina Poulter sammen med Maria Truelsen. Pastor Benny er præst på weekenden.

Tilmelding på tlf. 7512 1027 ell. 7512 6402 ell. 2460 2308

 

 

 

Bønnens Apostolat:

OKTOBER: ”At kristne, hvor de er i mindretal, må få styrke og mod til at leve deres tro og være standhaftige i deres vidnesbyrd om denne tro at, Verdensmissionsdagen, hos enhver døbt, må vække endnu større opmærksomhed på missionsarbejdet”.

 

NOVEMBER: ”At medicinsk forskning og lovgivningen altid må respektere det menneskelige liv fra dets begyndelse til dets naturlige afslutning. At en forsonende ånd og en fredens ånd må vokse på den koreanske halvø”.

 

DECEMBER: ”At samfundet drager omsorg for alle, som har AIDS, især kvinder og børn, og at Kirken lader dem erfare Herrens kærlighed. At indbyggerne på det asiatiske kontinent erkender Guds sendebud i Jesus, verdens eneste frelser”.

 

 

 

Verdensmissionssøndagen.

Søndag d. 28. oktober er Verdensmissionssøndag, hvor vi i hele bispedømmet samler ind til missionen i de fattige lande. Sidste år samlede vi omkring 5000 kr. ind i Esbjerg, og jeg beder igen om jeres generøsitet denne dag, så vi også i år kan hjælpe med et flot beløb til udbredelse af Bibler m.m. i de fattige lande.

 

 

Undgå krig.

”Det femte bud forbyder overlagt ødelæggelse af menneskeliv. På grund af de onder og uretfærdigheder, enhver krig drager med sig, formaner Kirken indtrængende enhver til at bede og handle for, at Guds godhed kan befri os fra krig”. (K.K. 2307)

 

 

 

Messe og bønstider i Skt. Nikolaj kirke.

Mandag:

Messe hos søstrene (se ugenyt)

kl. 16.30

Tirsdag:

Sakramental Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes

kl. 8.00

Messe

kl. 9.00

Onsdag:

Sakramental Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes

kl. 8.00

Messe

kl. 9.00

Torsdag:

Sakramental Tilbedelse; Rosenkrans og Laudes

kl. 8.00

Messe

kl. 9.00

Sakramental Tilbedelse i kirken

kl. 9.30-17.00

Fredag:

Sakramental Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes

kl. 8.00

Messe

kl. 17.00

Lørdag:

Søndagsmesse

kl. 16.30

Søndag:

Rosenkrans og Messe

kl. 9.30

 

Messetider på Vietnamesisk:

 

Lørdag d. 27. oktober kl. 16.30

Lørdag d. 24. november kl. 16.30

Lørdag d. 22. december kl. 16.30

 

Messetider på Polsk:

Lørdag d. 20. oktober kl. 16.30

Lørdag d. 17. november kl. 16.30

Lørdag d. 15. december kl. 16.30

 

 

 

Bedegrupper i menigheden:

Marialegionen”, kontakt Dorrit, 7510 1191

Karismatisk bedegruppe, hver anden tirsdag i kirken. For datoer, kontakt kirkekontoret 7512 1027

Sandt Liv i Gud bedegruppen, mødes hver torsdag i hjemmene. Kontakt Niels 7515 4422

Rosenkransbedegruppe for børn og unge hver fredag i kirken kl. 13.00

Sakramental Tilbedelse hver torsdag i kirken fra kl. 9.30 til 17.00

 

 

 

Sognedage og familiemesser.

Sognedagene er et tilbud til alle menighedens børn og unge i alderen 5 til 14 år. Jeg vil opfordre forældrene til at sende deres børn til undervisningen på følgende lørdage: 

d. 6 oktober

kl. 10.00

d. 3. november

kl. 10.00

d. 1. december

kl. 10.00

Endvidere er der familiemesser på følgende søndage:

d. 7. oktober

kl. 10.00

d. 4. november

kl. 10.00

d. 2. december

kl. 10.00

Sognedagene indbefatter også Første Kommunionsholdet og Firmandholdet.

 

 

 

Seniordage.

Seniorerne mødes én gang om måneden til messe, kaffe, samvær m.m. Alle fra 60 år og opefter er velkomne. Kom og vær med på følgende dage: tirsdag d. 2. oktober kl. 14.00 – tirsdag d. 6. november kl. 14.00 – tirsdag d. 4. december kl. 14.00 – Kender du nogen som gerne vil være med, men ingen kørselsmulighed har, så sig det til søstrene eller pastor Benny. Alle er velkomne.

 

 

 

Vil du være ministrant?

Ministrantgruppen er for drenge og piger der har modtaget deres Første Hellige Kommunion og opefter. Vi mødes i menighedssalen følgende dage: onsdag d. 10. oktober kl. 14.00 , onsdag d. 14. november kl. 14.00, onsdag d. 5. december kl. 14.00 – Kom og vær med.

 

 

 

Polsk kransenedlæggelse i Gravlunden.

Lørdag d. 3. november kl. 10.00 nedlægger den Polske konsul sammen med pastor Jan Zalewski en krans ved den polske soldats grav i Gravlunden. Alle er velkomne til at deltage og kl. 11.00 fejres der messe på Polsk i Skt. Nikolaj kirke og derefter spisning i menighedssalen.

 

 

 

Alle Sjæles andagt i Jerne kirke.

Søndag d. 4. november fejrer vi ”Alle Helgen” og traditionen tro er der Alle Sjæles andagt i Jerne kirke kl. 15.00, hvorefter vi går i procession til de katolske grave hvor vi beder ved hver enkelt grav. Kom og vær med i forbønnen for de afdøde, de har brug for vore bønner.

 

 

 

Udødelig

”Hvert enkelt menneske modtager i sin udødelige sjæl sin evige løn straks efter sin død, ved en særlig dom af Kristus, dommer over levende og døde”.  (K.K. 1051)

 

 

 

Pave Benedikt taler i EU.

Kristelig Dagblad skriver at EU parlamentets formand Hans-Gert Pøttering har inviteret paven til at tale for Europa-Parlamentet, hvilket formentlig vil ske i marts næste år. Selv gør Pøttering ingen hemmelighed af sit religiøse, kristne og katolske engagement. Men han afviser beskyldningerne om at favorisere den katolske kirke. Danske parlamentarikere har især reageret mod invitationen. For Gitte Seeberg fra Ny Alliance er Pøttering her gået for langt, og Karin Riis-Jørgensen, medlem af Europa Parlamentet for Venstre, mener, at Pøttering favoriserer én religion på bekostning af de andre. Pøttering mener i det hele taget slet ikke, at religion og politik kan holdes adskilt. Han udtrykker at det er de kristne værdier der holder Europa sammen, og han var tilhænger af en henvisning til Europas kristne rødder i forfatningstraktaten. 

K.D. d. 13/7-07

 

 

 

Pinsebevægelsen i fremgang.

Kristelig Dagblad skriver  at en fjerdedel af verdens to milliarder kristne menes at tilhøre denne trosretning, som lægger vægt på tungetale, guddommelig healing, forudsigelser og en meget bogstavelig fortolkning af bibelhistorien. F.eks. i Afrika oplever alle kirker et boom; men pinsekirken har taget føringen og plukker troende fra de traditionelle katolske og anglikanske trosretninger.

K.D. d. 13/7-07

 

 

 

Paven fornærmer protestanter.

I Kristelige Dagblad omtales det nye dokument som Vatikanet har udsendt om forholdet til andre kirkesamfund, herunder de protestantiske kirker, som ifølge Vatikanet ikke kan betragtes som rigtige kirker af følgende årsager:

1. ”..siden fællesskabet med den katolske kirke, som har biskoppen af Rom og Peters efterfølger som sin synlige leder, ikke er et tilfældigt kendetegn ved en bestemt kirke, men et af kirkens afgørende indre principper, så mangler disse ærværdige kirkesamfund noget i deres natur som bestemte kirker…” 2. ”Ifølge katolsk troslære har disse samfund ikke fulgt den apostolske suggession i den sakramentale rækkefølge, og de mangler derfor et af kirkens grundlæggende elementer. De kirkelige samfund som, særligt på grund af manglen på det sakramentale præsteskab, således ikke har bevaret det ægte og komplette indhold af eukaristiens mysterium, kan ifølge katolsk troslære ikke kaldes for ”kirker” i den rigtige betydning, siger Kardinal William Levada fra Vatikanets troslærekongregation. 

K.D. d. 12/7-07

 

 

 

Pengegave fra Tage Sørensen til Zinkinddækning af muren.

D. 6/7-07 modtog Skt. Nikolaj menighed en flot pengegave på 10.000 kr. fra Claus Sørensens fond, Auktionsgade 6, Esbjerg. Pengene gik til betaling af zinkinddækningen af den nye mur. Denne inddækning kostede i alt 25.000 kr. som nu er betalt. Tak til Tage Sørensen som gentagne gange har støttet menigheden

med store pengebeløb.

 

 

 

Kulturnatten d. 12. oktober.

Skt. Nikolaj kirke er åben fra kl. 18.30-22.00 - Kom og tænd et lys.

 

 

 

Eutanasi.

Den direkte eutanasi består, uanset motiver og midler, i at gøre en ende på handicappede, syges eller døendes liv. Det er moralsk uantageligt. En handling eller en undladelse, som i sig selv eller med hensigt fører til døden, for at gøre en ende på smerten, er mord, i alvorlig modsætning til den menneskelige persons værdighed og ærefrygten for den levende Gud, dens Skaber. Den fejlvurdering, som man godtroende kan have gjort, ændrer intet ved denne morderiske handlings natur, som altid må forkastes og udelukkes”.  (K.K. 2277)

 

 

 

Muren er malet.

Tak til Søren Andersen og Tine Gundersen som har sponsoreret malingen til den nye mur rundt om vores nye grund over mod Skt. Josefs hospital og tak til Frits, Gerhard og Dong som har malet muren der nu står rigtig flot. Frits er gået i gang med den gamle mur, som stammer fra Skt. Josefssøstrenes tid, ud mod Nygårdsgade, som han har højtryks renset og som efter at en murer har lappet hullerne, får den samme hvide farve som den nye mur. Muren som vi fik bygget sidste år kst. 90.000 kr. og den regning er betalt.

 

 

 

Betaler du kirkeskat?

I forbindelse med købet af den ”nye jord” optog menigheden et lån på 1 million kr. Dette lån betaler vi af på, med ca. 65.000 kr. om året. Denne ekstra udgift kan vi kun få dækket ved at vi får faste ekstra indtægter på ca. 60.000 ind om året. Derfor beder vi alle medlemmer af menigheden fra 16 år og opefter at tilmelde sig den faste kirkebidragsordning, således at vi gennem kirkeskatten kan få det ekstra beløb ind.

Henvendelse til Hardy Nordborg, Åtoften 98, 6710 Esbjerg V. tlf. 7515 7606 ell. 2347 7547

 

Månedens Helgen i oktober

30. Oktober – Den hellige Thøger, præst (ca. 1050). Thøger var tysk missionær fra Thuringen, var født før år 1000 i Thuringen og virkede først i Norge, hvor han blev præsteviet, og siden i Vestervig i Danmark. Theodgar, som han oprindelig hed, døde 24. juni før år 1067. Skrinlagt 30. oktober som også er hans festdag. Han var af fornem byrd, men forlod tidligt sin familie for at studere teologi i England; og efter præstevielsen tog kong Olav af Norge ham til sig som kapellan, på grund af hans fromhed. Efter kongens død ved Stiklestad 1030 drog Thøger til Danmark som missionær. I Vestervig i Thy byggede han en lille kirke. Folk sørgede for ham og han sørgede for dem, både åndeligt og materielt. Han døde der i helligheds ry d. 24. juni ca. 1065 og blev begravet i kirken. Hans efterfølger i embedet, Ulfrik, så en nat et himmelsk lys over hans grav og sendte bud til paven i Rom og han gav i en skrivelse tilladelse til at Thøgers ben blev skrinlagt og at han blev æret som helgen. I 1117 overførtes Skt. Thøgers relikvier til augustinernes store klosterkirke i Vestervig. Den blev stiftskirke for Vendsyssels første biskop. Få år efter flyttedes bispesædet dog til præmonstratenser-abbediet i Børglum, men Skt. Thøger blev værnehelgen for hele stiftet og æret i hele landet på sin fest dag. Hellige Thøger, bed for os…

 

 

 

Messetider i julen/nytår 2007/8:

Søndag 

d. 23/12 

4. søndag i Advent  

Messe

 kl. 10.00

Mandag

d. 24/12

Juleaften

Krybbespil og familiemesse 

kl. 15.00

Midnatsmesse

 kl. 24.00

Tirsdag

d. 25/12

1. juledag

Julemesse

kl. 10.00

Onsdag

d. 26/12

2. juledag; Skt. Stefan 

Messe

kl. 10.00

Fredag

d. 28/12

De Uskyldige Børn

Messe

kl. 17.00

Lørdag

d. 29/12

Søndagsmesse

kl. 16.30

Søndag

d. 30/12

Den Hellige Families fest 

Messe

kl. 10.00

Mandag

d. 31/12

Nytårsmesse

kl. 15.00

Tirsdag

d. 1/1 2008

Guds Moders Fest

Messe

kl. 15.00

 

 

 

 

Døbte i menigheden:

1. Stefan Lalicata, Kallesmærskvej 5, 6857 Blåvand.

2. John Nguyen, Cederkrattet 8,1, 6705 Esbjerg Ø.

3. Helle Salman Petros Hanna, Hovedgaden 21. st. Næsbjerg, 6800 Varde.

Tillykke til de nydøbte og deres familier.

 

Dåb og fødsel

”Dåben er fødslen til det nye liv i Kristus. Efter Herrens vilje er den nødvendig for frelsen, ligesom kirken selv, som Dåben fører ind i”.  (K.K. 1277)

 

 

 

Gifte i menigheden:

1. Thi Hong Nguyen og Van Dung Nguyen, Stengårdsvej 122 st.th. 6705 Esbjerg Ø.

2. Anne Hanh Thuy og Tuan Dinh Nguyen, Tilst Søndervej 86A, 8381 Tilst.

3. Thi Bao Khoa Le og Canh Huu Nguyen, Moldevej 9, 4th, 7100 Vejle.

Tillykke tilde ny viede og deres familier.

 

Ægtepagten

”Ægtepagten, hvorved en mand og en kvinde opretter et livs og kærlighedsfællesskab mellem sig, er blevet indstiftet af Skaberen og beriget med egne love af Ham. Ifølge sin natur er den henordnet til ægtefællernes bedste såvel som til at føde og opdrage børn. Ægteskabet mellem døbte er af Kristus Herren blevet ophøjet til et sakramentes værdighed”.  (K.K. 1660)

 

 

 

Døde i menigheden:

1. Carl Jan Salamon, Frodesgade 130, 2, 6700 Esbjerg.

Herre, giv ham den evige hvile, og lad det evige lys lyse for ham, han hvile i fred. Amen

 

Ved døden

”Ved døden skilles sjælen fra legemet, men i opstandelsen giver Gud vort forvandlede legeme det uforkrænkelige liv, idet Han genforener det med vor sjæl. Ligesom Kristus er opstanden og lever for altid, skal vi alle opstå på den yderste dag”.   (K.K. 1016)

 

 

 

Skt. Nikolaj festen.

D. 6. december fejrer menigheden Skt. Nikolaj, som er kirkens værnehelgen. Søndag d. 9. december kommer Skt. Nikolaj som var biskop i Myra i Lilleasien, i det nuværende Tyrkiet, på besøg i menigheden. Han har gaver med til børnene, og med sin Mitra og Biskopsstav vil han fortælle os lidt om sig selv. Efter messen er der julegløgg og æbleskiver i menighedssalen.

 

 

 

Ihukommende helgenerne

”Ihukommende helgenerne, først og fremmest Guds hellige Moder, dernæst apostlene, martyrerne og de andre helgener, på fastsatte dage i det liturgiske år, viser Kirken på jorden, at den er forenet med den himmelske liturgi; den lovpriser Kristus for Hans fuldførte frelse i Hans herliggjorte legeme; deres eksempel ansporer den på dens vej til Faderen.  (K.K. 1195)

 

 

 

Kardinaldyder.

”Fire dyder spiller en central rolle. Derfor kaldes de ”kardinaldyder”; alle de andre ordnes omkring dem. Det er klogskab, retfærdighed, mod og mådehold. ”Hvis nogen elsker, hvad der er et og rigtigt, så er de forskellige dyder netop visdommens værk. De lærer nemlig besindighed og klogskab, retfærdighed og mod”.  (K.K. 1805)

 

 

 

Amnesty: Danmark svigter flygtninge.

Nyhedsavisen skriver at op mod to millioner irakere befinder sig i øjeblikket i Syrien og Jordan, mens yderligere to millioner er internt fordrevet i Irak. Det fastslår Amnesty International i en ny rapport, som samtidig opfordrer Danmark og andre lande til at tage et større ansvar i forhold til den situation, de selv har været med til at skabe.

Nabolandene lukker grænserne fordi de ikke kan tage flere flygtninge.

Som en del af koalitionen har Danmark en moralsk forpligtelse til at hjælpe irakerne, og vi bør derfor tage flere flygtninge, for på den måde at overtale Syrien og Jordan til at holde grænserne åbne, siger kommunikationschef Dan Hindsgaul i Amnesty International.

Endvidere siger rapporten at Danmark bryder menneskerettighederne ved at lade asylansøgere sidde så længe i asylcentrene. Det er umenneskeligt at lade dem sidde i årevis uden at have mulighed for at arbejde eller uddanne sig. Vi kan jo heller ikke bede Syrien, Jordan og andre lande om at behandle deres flygtninge ordentligt, når vi selv bryder mange menneskerettigheder i forhold til irakerne, siger Dan Hindsgaul.

Nyheds Avisen d. 24/9-07

 

 

 

 

Medjugorje budskaberne - en guldskat fra Himlen.

Siden sidste menighedsblad er følgende budskaber kommet til verden fra Jomfru Maria gennem seerne i Medjugorje:

 

2. juni 2007: ”Kære børn. I denne svære tid bliver jeg af Guds kærlighed sendt til jer. Mine børn, I skal ikke være bange. Giv mig i fuld tillid jeres hjerter, så jeg kan hjælpe jer med at fatte tegnene i jeres tid. Jeg vil hjælpe jer at lære min Søns kærlighed at kende. Gennem jer vil jeg sejre. Tak.”

(Mirjanas månedlige budskab d. 2. juni).

25. juni 2007: ”Kære børn! Med stor glæde i mit hjerte kalder jeg jer også i dag til omvendelse. Mine kære børn, glem ikke, at I alle er vigtige i denne store plan, som Gud bringer til udførelse gennem Medjugorje. Gud ønsker at omvende hele verden og at kalde den til frelsen og til at gå ad vejen til Ham, som er enhver skabnings begyndelse og ende. På en særlig måde, mine kære børn, kalder jeg jer alle fra dybet af mit hjerte til at åbne jer for den store nåde, som Gud giver jer gennem min tilstedeværelse her. Jeg vil gerne takke enhver af jer for jeres ofre og bønner. Jeg er hos jer og velsigner jer alle. Tak fordi I har fulgt mit kald”. (Marijas månedlige budskab d. 25. juni).

2. juli 2007: ”Kære børn! I Guds store kærlighed kommer jeg til jer i dag for at lede jer ad ydmyghedens og sagtmodighedens vej. Den første station på vejen, mine børn, er skriftemål. Vend ryggen til jeres hovmod og knæl ned foran min Søn. Forstå, mine børn, at I intet ejer og intet kan gøre. Det eneste, som er jeres, og som I ejer, er synd. Rens jer og sig ja til ydmyghed og sagtmodighed. Min Søn kunne have vundet med magt, men han vælger sagtmodighed, ydmyghed og kærlighed. Følg min Søn og giv mig jeres hænder, så at vi sammen kan klatre op ad bjerget og vinde. Tak.” (Mirjanas månedlige budskab d. 2. juli)

25. juli 2007: ”Kære børn! På denne dag, hvor I fejrer jeres sogns skytshelgen, kalder jeg jer til at efterligne helgeners liv. De skal være for jer et forbillede og en opmuntring til et liv i hellighed. Bønnen skal være for jer som luften I indånder og ingen byrde. Mine kære børn, Gud vil åbenbare jer sin kærlighed, og I vil opleve den glæde, at I er mine elskede. Gud vil velsigne jer og give jer nådens fylde. Tak, fordi I har fulgt mit kald”. (Marijas månedlige budskab d- 25. juli)

2. august 2007: ”Kære børn! I dag ser jeg ind i jeres hjerter, og når jeg ser på dem, overvældes mit hjerte af smerte. Mine børn, jeg beder om jeres ubesmittede rene kærlighed til Gud. I ved, at I er på rette vej, når I er på jorden med jeres legeme og med jeres sjæl altid hos Gud. Gennem denne ubetingede og rene kærlighed, vil I se min Søn i hvert eneste menneske. I vil føle, I er ét med Gud. Som Moder vil jeg være lykkelig, fordi jeg vil have jeres hellige og forenede hjerter. Mine børn, jeg vil jeres frelse. Tak ” (Mirjanas månedlige budskab d. 2. august)

25. august 2007: ”Kære børn! Også I dag kalder jeg jer til omvendelse! Mine børn, jeres liv skal være et genskær af Guds godhed og ikke af had og troløshed. Bed, mine kære børn, at bønnen må blive jeres liv. Så vil I erkende den fred og glæde i jeres liv, som Gud har giver til den, som har et åbent hjerte for Hans kærlighed. Men I, som er langt borte fra Guds barmhjertighed, omvend jer, så at Gud hører jeres bønner, og det ikke bliver for sent for jer. Derfor, omvend jer i denne nådens tid og sæt Gud på førstepladsen i jeres liv. Tak, fordi I har fulgt mit kald”.(Marijas månedlige budskab)

 

 

 

Privatåbenbaringer.

”I århundredernes løb har der været såkaldte ”privatåbenbaringer”, hvoraf nogle er blevet anerkendt af Kirkens autoritet. De hører dog ikke til troens betroede skat (depositum fidei). Det er ikke deres rolle at ”forbedre” eller ”supplere” Kristi endegyldige Åbenbaring, men at hjælpe til bedre at efterleve den på et givet tidspunkt i historien. Vejledt af Kirkens Læremyndighed kan de troendes sans (sensus fidelium) skelne og tage imod det, som i disse åbenbaringer udgør en sand appel fra Kristus eller Hans helgener til Kirken. Den kristne tro kan ikke godkende ”åbenbaringer”, som påstås at gå ud over eller korrigere den Åbenbaring, hvis fuldendelse er Kristus. Dette er tilfældet med visse ikke-kristne religioner, og også med visse nyere sekter, som bygger på sådanne ”åbenbaringer”.   (K.K. 67)

 

 

 

Vatikanet advarer imod Islam.

”Der er forsøg på at udbrede islam i Vesten. Det er en trussel imod Europas identitet, advarer Vatikanet.

Pave Benedikt XVI`s personlige sekretær advarer om, at islam er på fremmarch i Vesten, og at europæerne ikke bør være blinde for, at deres identitet er truet. Advarslen kommer i et interview, som den tyske avis Süddeutsche Zeitung fredag bragte med sekretæren Georg Ganswein.

Vi kan ikke benægte, at der er forsøg på at fremme islam i Vesten. Og vi bør ikke være alt for forstående og blinde over for truslen imod Europas identitet. Den katolske kirke ser dette tydeligt og er ikke bange for at sige det, siger sekretæren.

Ritzau skriver d. 27. juli

 

 

 

Ny orgelbænk i kirken.

Vores frivillige organister, som vi er meget taknemmelige for, har gennem længere tid ønsket sig en ny orgelbænk, som kunne indstilles i højden med automatisk indstilling.

Den nye bænk kostede 7000. kr og er betalt.

 

 

 

Porno risikerer at gøre unge til forbrydere.

Kristelig Dagblad skriver, Tyske forskere advarer mod følgerne af ungdommens lette adgang til pornografi. De er bekymrede for, at det er de unges forbrug af porno, der er skyld i, at flere mindreårige begår seksuelle overgreb. Tyskland er de seneste måneder blevet rystet af en række sager, hvor børn og unge har voldtaget og mishandlet andre børn. F.eks. har tre drenge i alderen 13 til 16 år for nylig misbrugt en 12-årig pige i en af Tysklands storbyer. Nu advarer adskillige psykologer og sociologer om, at børns lette adgang til pornografi kan være grunden til, at stadig flere mindreårige begår alvorlige seksualforbrydelser.

Pornografi baner vej for forbrydelser. Som nazistiske tekster kan gøre folk til nazister, kan film om voldtægter føre til rigtige voldtægtssager, siger den international anerkendte etiker og teolog Thomas Schirrmacher. I Tyskland advarer sexolog Kornelius Roth om, at pornografi ligefrem kan blive til en besættelse. Han vurderer, at cirka 500.000 mennesker i Tyskland er afhængige af pornografi på samme måde, som alkoholikere er afhængig af alkohol. I Danmark, landet, som var det første til at frigive pornografien i 1969, pornoens hjemland, er problemet ikke mindre. En uhørt pornoficering af medierne og det offentlige rum finder sted, for øjnene af os. Sagesløse børn og voksne konfronteres med porno eller pornoficerede billeder og budskaber på tv, i aviser, i spam-mails, i kiosker, i videobutikker, på tankstationer, i gadebilledet m.m. en total kommerciel udnyttelse af seksualiteten, jo, det danske frisind råder i en grad så selv politikerne er forblindet. Sodoma og Gomorra er over os og vore børn!

K.D. d. 2/8 2007

 

 

 

Flot Caritas Kollekt fra Esbjerg.

Caritas søndag d. 26/8-07, gav 6414 kr. Tak til alle for den flotte kollekt, som er sendt til Caritas Danmark og pengene bruges til hjælp i udviklingslandene.

Hvis man yderligere vil støtte Caritas kan beløb indsættes på giro 404-3979

 

 

 

S.O.S. forbønslinjen

S.O.S forbønslinien er åben hver torsdag, fredag og lørdag kl. 20.00-23.00 Er du ensom, syg eller bange? Ring og modtag en velsignelse og forbøn på tlf. 7518 1808

 

 

 

Pastor Benny har fået ny bil.

Den gamle Opel Astra fra 1994 er nu skiftet ud til en Peugeot 307, årgang 2004, gået 46.000 km. med 5 døre således at præsten bl.a. har plads til de ældre som han henter og bringer i forbindelse med seniordage. Bilen kst. 129.800 kr. og ejes af bispedømmet. Menigheden skal dog betale 1/3 af prisen, og de daglige udgifter til vedligeholdelse, benzin, forsikr. m.m. Efter aftale med bispekontoret skal menigheden selv betale 35.000 kr. i forbindelse med købet af den nyere brugte bil. Dette beløb forventes yderligere nedbragt til 30.000 kr.

 

 

 

Der er ingen reinkarnation.

”Døden er afslutningen på menneskets pilgrimsgang, nådens og barmhjertighedens tid, som Gud tilbyder det, så det kan realisere sit jordiske liv efter den guddommelige plan og afgøre sin endelige skæbne. Når vort eneste jordiske livsløb er til ende, vender vi ikke mere tilbage til andre jordiske liv. Det er menneskenes lod at dø én gang. Der er ingen ”reinkarnation” efter døden. (K.K. 1013)

 

 

 

Amnesty står fast på ny abortpolitik.

I Kristelig Dagblad skriver Luke Baker fra England at Vatikanet har protesteret voldsomt mod Amnesty internationals nye linje over for abort, som betyder, at organisationen vil støtte kvinder, der ønsker abort efter voldtægt. Trods stærk modstand fra den katolske kirke har menneskerettighedsorganisationen Amnesty International ingen planer om at ændre sin politik, der støtter abort til kvinder, der har været udsat for seksuel vold, voldtægt eller incest. Den katolske kirke, som tidligere har arbejdet tæt sammen med Amnesty i forbindelse med kampagner for ophævelse af dødsstraffen, har opfordret sine medlemmer til at trække al støtte tilbage fra foreningen, der i sin tid blev grundlagt af en katolik med det formål at forsvare politiske fanger. Kardinal Renato Marino, formand for det pavelige råd for retfærdighed og fred siger: Hvis Amnesty International holder fast i denne fremgangsmåde, må både den enkelte katolik og samtlige katolske organisationer trække deres støtte tilbage. I juni sagde Vatikanet, der betragter abort som mord, der aldrig kan retfærdiggøres, at Amnesty har ”svigtet sin mission”. 

K.D. d. 3/8-07

 

 

 

Månedens Helgen i november

3. November. – Martin af Porres, dominikansk lægbroder. Født i Lima i Peru 1579. Død sammesteds 1639. Kanoniseret 1962. Broder Martin var mulat, uægte søn af en spansk hidalgo og en indiansk kvinde fra Panama. Som ung mand blev han optaget som lægbroder i det dominikanske ordenssamfund i Lima, og der tilbragte han sit liv som barber, landarbejder, uddeler af almisser, sygepasser o. lign. Han helligede sig de syge og tiggerne, som trængtes i klosterporten, og havde stor omsorg for dyr, også skadedyr. Det var uundgåeligt, at han blev anset for at have overnaturlige evner, og ved hans død hyldede hele Lima ham som en hellig mand. I U.S.A. er Martin af Porres antaget som værnehelgen for arbejdet for retfærdighed og fred mellem racerne. Hellige Martin, bed for os…

 

 

 

Europarådet vil have love mod blasfemi afskaffet.

Kristelig Dagblad skriver at Europarådet opfordrer de europæiske lande, herunder Danmark, som stadig har blasfemiparagraffer, der gør det strafbart at forhåne religion, at afskaffe dem.Ytringsfriheden skal sættes over religion, mener europarådet. Problemet med blasfemiparagrafferne er, at de kan anvendes forskelligt af forskellige trossamfund, herunder muslimske fundamentalister, i et forsøg på at indskrænke ytringsfriheden. Derfor er det bedst helt at afskaffe dem, siger Christopher Graysen.

Det er et meget uheldigt signal at sende, at det nu skal være tilladt at håne og bespotte troslære, der forfægtes af lovlige trossamfund, mener omvendt professor dr. Jur. Ved Århus Universitet, Gorm Toftegaard Nielsen. Det skaber ufred snarere end fred, mener han.

K.D. d. 18/9-07

 

 

 

Blasfemi.

Blasfemi er i direkte modstrid med det andet bud. Den består i mod Gud at udtale sig – indvendigt eller udvendigt – med ord af had, bebrejdelse, udfordring, i at tale ondt om Gud, i at udvise mangel på respekt mod Gud i sine udtryk, i at misbruge Guds navn”.  (K.K. 2148)

 

 

 

Espersen vil beholde forbud mod blasfemi.

Kristelig Dagblad skriver at justitsminister Lene Espersen ikke ønsker at ophæve forbuddet mod blasfemi, sådan som Europarådet anbefaler. Religion er for vigtig til at afskaffe forbud mod gudsbespottelse, og religiøse spørgsmål er for mange mennesker noget af det mest betydningsfulde og grundlæggende i tilværelsen overhovedet. Som tidligere tilkendegivet er det derfor regeringens opfattelse, at der ikke er grundlag for at ophæve den såkaldte blasfemiparagraf i den danske straffelov, siger ministeren.

K.D. d. 19/9-07

 

 

 

Menighedens julefest.

1. søndag i Advent d. 2.december kl. 10.00 er der familiemesse og efter messen fejrer menigheden julefest, med etnisk mad, fiskedam til børnene, julemarked m.m. Hvis du har noget som kan sælges til julemarkedet er du velkommen til at aflevere det i kirken.

 

 

 

Skt. Nikolaj fest.

  2. søndag i Advent kl. 10.00 fejrer menigheden Skt. Nikolaj, kirkens værnehelgen. Den hellige biskop Nikolaj, som blev født i Myra i det nuværende Tyrkiet, kommer på besøg i menigheden, med gaver til børnene og efter messen er der æbleskiver og gløg i menighedssalen.

 

 

 

Skt. Nikolaj - 6. December-Helbredende manna.

Den egentlige dato for menighedens værnehelgen er d. 6. december. Næst efter Vor Frue er Skt. Nikolaj den helgen i Danmark der er opkaldt flest kirker efter, hvilket siger noget om hans popularitet. Den dag i dag udgår der fra Skt. Nikolajs jordiske levninger i Skt. Nikolaj Domkirken i Bari i Syditalien en helbredende olie kaldet ”manna”. Mannaen flød også i basilikaen i Myra, umiddelbart efter Skt. Nikolajs` død. Efter overførelsen til Bari fortsætter fænomenet.

 

 

 

Moder Teresa – Tro og Tvivl!

Kristelig Dagblad skriver at Magasinet Time, har offentliggjort uddrag af Moder Teresas breve, hvor den ellers så stålsat socialt bevidste og troende nonne skrev om sin tvivlende tro på Guds kærlighed til hende. ”Jesus har en særlig kærlighed til dig. Men for mig er tavshedens og tomheden så stor, at jeg kigger, men ikke ser – lytter, men ikke hører. Tungen bevæger sig i bøn, men taler ikke. Jeg vil have, at du skal bede for mig”. Makedonske Agnes Gonxha Bojaxhiu blev verdenskendt som nobelpristager og trosikonet

Moder Teresa, der af Gud var kaldt til at arbejde for de fattige. Ved sin takketale i Oslo talte hun om at Kristus er overalt. Men indadtil følte hun ikke hans nærvær. I stedet taler hun om den tørke, mørke, ensomhed og tortur, som hun gennemgår. – Smilet er en maske eller en frakke, der dækker alting, hedder det i et andet brev. Jo mere jeg vil have ham – desto mindre ønsket er jeg, skriver hun i 1953. I et brev til pastor Joseph Neuner, som hun tidligere havde fortalt om sit mørke, takker hun ham for hans råd og fortolkning. ”Du har lært mig at acceptere smerten som en spirituel side af mit arbejde, som du skrev. I dag føler jeg en dyb glæde over, at Jesus ikke længere skal gå gennem smerten, men at han ønsker at gå gennem den smerte gennem mig, skriver hun.

Moder Teresa blev saligkåret i 2003, hvilket er det første skridt mod helgenkåringen. Salige Moder Teresa, bed for os, særligt for dem som har svært ved at tro…

K.D. d. 28/8-07

 

 

 

Månedens Helgen i december

14. december.
Johannes af Korset. Mystiker, kirkelærer og digter. Født nær Avila 1542. Død i Ubeda 14. december 1591. Kanoniseret 1726. Johannes var spanier, af god familie. Blev karmelitbroder. Kendte den hellige Teresa af Avila, og sluttede sig til det første af mandsordenens reformerede huse. Han arbejdede ihærdigt for at udbrede reformen, og i 1577 blev hans fængslet efter ordre fra karmelitternes generalprior. Han blev udsat for tortur og i fangenskabet skrev han sine første digte. Først efter sin død blev Johannes af Korset behørigt anerkendt som medstifter af de barfodede karmelitter. Blev erklæret for kirkelærer af pave Pius XI i 1926. hellig Johannes af Korset, bed for os…

 

 

 

Den største dag.

I weekenden d. 22. – 23. September havde DUK som et led i handlingsplanen arrangeret den største dag, hvor alle unge katolikker fra hele Danmark var inviteret.

Det foregik i Odense, og fra Esbjerg deltog et anseeligt antal unge. Vi kørte i lejet bus til Odense, hvor vi skulle være på en skole. Brandmyndighederne forlangte at vi skulle sove på 2 skoler af hensyn til brnadbestemmelserne.

Vi blev budt velkommen af DUK´s repræsentanter og af Biskop Kozon, som kunne notere sig en stor popularitet blandt de unge.

Derefter fik vi frokost, hvorefter der var et hav af aktiviteter for unge og voksne.

En herlig dag, der sluttede med aldersopdelt fest.

Om søndagen gik den samlede flok – 600 deltagere – i procession de 4,5 km ind til Domkirken, hvor der var festmesse.

Efter en lang weekend satte vi snuden hjem, og jeg kan garantere, at humøret var højt, om end de unge var trætte efter en lang og hektisk weekend, hvor alt – til DUK´s store anerkendelse – klappede. Et kæmpe arrangement, som havde krævet utrolig lang tid at forberede. Men alt var med os. Planlægning og vejrguder og et utroligt højt humør var nogen af de ingredienser der tilsammen gav os den største dag.

Tusind tak til alle, der skabte disse dage for vore unge.

Hardy Nordborg