Sankt Laurentius

Festdag:

Den 10. august.

Symbol / Attribut:

Rist og brød.

Kort beskrivelse:

Diakon og martyr.

 

Laurentius var en af de mest populære helgener middelalderen igennem. Hvorfor netop Laurentius skiller sig ud er svært at svare på, men legenden om ham fortæller at Pave Sixtus den II mødte to unge mænd, Laurentius og Vincent, på en rejse i Spanien og tog dem med til Rom. Her blev Laurentius så kassemester for den kristne menighed. Da Sixtus blev fængslet i forbindelse med kristenforfølgelser bad han Laurentius om at forvalte kirkens skatte, hvorpå Laurentius fordelte skatten blandt de fattige. Da kejseren får nys om en skat bliver Laurentius stillet i forhør, hvor han lover at bringe skatten til kejseren. Da han tre dage senere kommer med de fattige svarer han kejseren"Dette er kirkens rigdom, de evige skatte, som aldrig mindskes, men forøges hver dag". For dette måtte Laurentius lide martyrdøden. Men legenden er fortrøstningsfuld og fortæller, hvad Laurentius sagde til bødlen da han lå på risten "Vend mig om, stegen har nok på denne side". Dette træk fra legenden kommer også til udtryk i kalkmaleriet fra Sønder Asmindrup kirke, hvor Sankt Laurentius siger "Assatus sum" ("jeg er mør").

I billedkunsten er Sankt Laurentii attribut risten han blev stegt på.