Menighedsblad nr. 42.


OKTOBER & NOVEMBER & DECEMBER - 2006

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse

Præsten skriver.

Muren er bygget!

Indsats for fællesskabet (Citat af Albert Einstein).

Som en dobbelt fløjdør (Citat af Søren Kirkegåård).

At bære sit kors.

Messe og bønstider i Skt. Nikolaj kirke:

Messetider på Vietnamesisk:

Messetider på Polsk:

Usunde skænderier.

Alle sjæles andagt i Jerne Kirke.

Paven advarer mod for meget arbejde.

Hæfte på dansk om "Andagten til Guds Barmhjertighed"

Messetider i Jul/nytår 2006 - 07.

Forbyd købesex (Citat fra K.D. 14/9-06 af Pernille Vigsø Bagge).

Prostitution (Citat fra K.K. 2355).

Kristen renhed (Citat fra K.K. 2525).

Judas Evangeliet hører ikke hjemme i "Det Nye Testamente" (Citat fra K.D. 17/9 af Jesper Hyldahl).

Hvem kan rede verden? (Citat af Kardinal Franciszek).

Paven og Islam (Citat fra K.D. af redaktør Bjergager).

Nyt i menighende:

Døbte.

Gifte.

Døde.

Caritas Danmark kollekt!

Interview med pave Benedikt XVI (Fra K.D. 16/8-06).

Irakiske katolikker flygter.

Delstat vil forbyde kors og slør i skolen (Citat fra K.D. af biskop Hans-Jocher Jaschke).

Månedens Helgen (Oktober) - Ignatius af Antiokia:

Budskaber fra Medjugorje:

Et nyt lægapostolat.

Månedens Helgen (November) - Martin af Tours:

Mortensaften.

Terrorisme (Citat fra K.K. 2297).

Køb en salmebog.

Betaler du kirkeskat?

Pavne advarer (Citat fra K.D. 11/9-06).

Bøn (Citat fra K.K. 2720).

Bededag hver torsdag i Skt. Nikolaj Kire.

Oktober - Rosenkransens måned.

Bøn til Jomfru Maria(Citat fra K.K. 2679).

Siraks Bog 20,28.

Månedens Helgen (December) - Nikolaj af Myra:

Skt. Nikolaj fest.

Organtransplantation (Citat fra K.K. 2296).

Uden Kristus dør den europæiske civilisation.

Vantro (Citat af K.K. 2089).

VIGTIGT! Sognedage, familiemesser og seniordage.

Ekko fra Medjugorje i Esbjerg.

Bønnens apostolat.

Dogmer om Jomfru Maria.

Jomfu Maria (Citat fra K.K. 510).

Kollekt til Verdensmissionssøndag d. 29. oktober.

2 Foredrag i Skt. Nikolaj til uddybelse af troen.

Anselm Grun, "Den indre krafts kilder" Steno forlag.

Sr. Briege Mc Kenna og fader Kevin Scallon kommer til Esbjerg igen.

Kirken er katolsk (Citat fra K.K. 868).

Guds navn (Citat af K.K. 209).