Maria Nordens dronning

Maria, se i kærlighed ned til alle hjem, og virk i hver familie den fred og glæde, som fyldte hjemmet i Nazarat.
Foren forældre i tro og kærlighed, og velsign alle børn.
Hjælp de unge til at svare på Kristi kald, Ædelmodigt og tillidsfuldt.
Lad enhver indse, hvad de ejer i tilgivelsen og i den indbyrdes kærlighed.

Barmhjertige moder, styrk de gamle og syge, hjælp dem, som må tale uret, eller hæmmes af svagheder på legeme og sjæl.
Vær hos dem, som lider af kræft, AIDS eller anden truende sygdom, skænk dem håb og nyt mod.
Rør ved alle deres hjerter,som har lagt troen bag sig, og kald dem hjem!

Mind dem om Faderen, som elsker dem, og venter på dem med åben favn, og om kirken, som har brug for dem.

Vor Frue af Norden, styrk biskopperne, præsterne og ordensmedlemmerne, hver i deres land.
Giv, at de med brændende iver og kærlighed til deres medmennesker bliver troværdige vidner om Guds rige.

Se med kærlighed til alle vore kristne brødre og søstre.
Hel splittelsens sår, så vi engang på din forbøn må opleve genforeningens glæde.
Guds Moder, ophøjet over menneskeslægtens, bred din miskundheds kåbe ud over os alle, så vi ligesom du kan sige Vor Herre: "Det ske mig efter dit ord."

Pave Johannes Paul II

efter Angelusbønnen i Reykjavik 4. juni 1989

 

 

Bønnen til vor Frue af Danmark

Til din beskyttelse tager vi vor tilflugt, hellige Guds Moder. Vend dig ikke bort fra os, når vi bønfalder dig i vor nød, men fri os altid ud af alle farer, du herlighedsfulde og velsignede Jomfru.

Da vi i Danmark blev genfødt i dåbens vand, lærte vi Guds Søn og dig, hans moder, at kende. Sammen med alle slægter, skal også Danmarks folk prise dig salig, Jomfru Maria.

Vi indvier Danmark til dig, du Guds Moder. Velsign os ved din Døn, Jesus Kristus, vor Herre og Frelser.
Vor Frue af Danmark, bed for os. Amen.

 

 

Bøn til Vor Frue af Lourdes

 Festdage:

 

 Symboler:

 Skytsengel:  

 Kort beskrivelse:

Oh, Upletted Jomfru, Barmhjertighedens Moder, De Syges Helse, Syndernes tilflugt, De Nedbøjedes Trøst, Du kender mine ønsker, mine bekymringer, mine lidelser; Se i Din Barmhjertighed ned til mig. Da du åbenbarede dig i Grotten i Lourdes, behagede det Dig at gøre det til en udvalgt helligdom, hvorfra Du udgyder Din nåde, og mange lidende er allerede blevet udfriet fra deres sygdomme både sjæleligt og legemligt. Jeg kommer derfor med ubegrænset tillid for at bønfalde Dig om din Moderlige forbøn. Oh, elskede Moder, jeg beder Dig om at gå i forbøn for opfyldelsen af mine ønsker. I taknemmelighed for Din nåde vil jeg bestræbe mig på at efterligne dine dyder, så jeg en skønne dag må se Din Herlighed.

Amen

Vor Fru af Lourdes bed for os.

 

 

 

 

 

 

 

Indvielse til Jomfru Marias Ubesmittede Hjerte

O Marias Ubesmittede Hjerte,
som flyder over med godhed,
vis os Din kærlighed til os.
Må Dit Hjertes flamme, oh Maria,
falde ned på alle mennesker.
Vi elsker Dig umådeligt.
Læg sand kærlighed i vores hjerter.
Må vores hjerter længes inderligt efter Dig.
Oh Maria, sød og ydmyg af hjertet.
Husk os når vi synder.
Du ved at vi mennesker er syndfulde.
Gennem Dit Allerhelligste og Moderlige Hjerte,
Helbred os for enhver spirituel sygdom.
Gør os i stand til at se skønheden
ved dit moderlige hjerte,
at vi på den måde må blive omvendt
til Dit Hjertes Flamme.

Amen.