Rosenkransen

En bedekrans med et kors eller krucifiks, og 5 rækker af 10 små perler (såkaldte dekader), hvortil man knytter den gentagne bøn: Hil dig, Maria ... (se nedenfor). Dekaderne er adskilt af en større perle, hvor man beder Fadervor, og hver dekade afsluttes med lovprisningsbønnen: Ære være Faderen ... (se nedenfor). Under den gentagende bøn, som skal styrke roen og inderligheden, samler man sig om 5 store mysterier i de 4 afgørende afsnit af Jesu liv:

Disse fire rosenkranse kan også bedes umiddelbart efter hinanden og findes også samlet på en længere rosenkrans. - Gentagelsen af enkle, centrale bønner fandtes allerede i Oldkirken og var især udbredt bland analfabeter. Det var Vestkirkens version af Østkirkens Jesus-bøn. I middelalderen blev det skik at flette kroner af roser eller perler til Maria-statuerne som synlige tegn på de bønner, man forinden havde bedt. Det var oprindelig Fadervor i forbindelse med de 150 Davids Salmer. Fra slutningen af 1400-tallet stammer den for for rosenkrans vi kender i dag. Den blev fortrinsvis organiseret af dominikanerne og er i dag særlig betroet denne orden. Den bruges af katolikker overalt i verden, både privat og i kirkerne, særlig ved majandagterne til Guds Moders ære eller i oktoberandagterne til Guds Moders ære eller i oktober, som er rosenkransens måned.

 

Hil dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig.
Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus. *
Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.

* (her efter indsættes en ekstra tekst i de 3 indledende led og efter den første perle i hver dekade)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

 

 

Specielle Rosenkrans bønner

 

Barmhjertihedens rosenkrans
Barmhjertighedens rosenkrans stammer fra, Den Hellige Faustina Kowalska, en polsk nonne, der levede i årene 1905 til 1938. Hun blev i år 2000 helgenkåret af Pave Johannes Paul II. Faustina modtog i årene hovedsaglig fra år 1925 og frem til sin død jesusåbenbaringer skrevet ned i dagbogen "Den Guddommelige Barmhjertighed i min sjæl"
Se evt. også Novenen til Den Guddommelige Barmhjertighed.

 

777
Denn Rosenkransbøn stammer fra Medjugorje. 7-tallet står for perfektion og har i årtusinder været knyttet til både jødedommmen og kristendommen: Helligånden har syv gaver, både den katolske og den ortodokse kirke har syv sakramenter, og Jomfru Maria gennemlevede syv store sorger.