Novener

Pinsenoven

En af de mest elskede novener er pinsenovenen, der ofte bedes i dagene mellem Kristi Himmelfartsdag og Pinse, men i øvrigt kan bedes hele året. Dens forbillede er Marias og apostlenes enige og udholdne bøn (ApG 1,14).

 

Novene til den Guddommelige Barmhjertighed

"En novene til den Guddommelige Barmhjertighed, som Jesus gav mig anvisning på at skrive ned og at bede inden Barmhjertighedens fest. Den begynder Langfredag."

 

Novene til Skt. Joseph

Bed denne bøn i ni dage. Bed om hvad som helst, du måtte ønske. Lad derefter Gud råde! Hav tillid til, at alt som derefter sker som følge af denne Novene, er det som er det bedste for dig i forhold til Guds vilje.