Jeanne D'arc, jomfruen fra Orléans

Festdag:

Den 30. maj.

Symbol / Attribut:

Barhovedet pige, iført rustning, med sværd, lanse og banner

Skytshelgen for:

Soldater og Frankrig

 

Jomfruen af Orléans. Født i Domrémy ca. 1412. Død i Rouen 1431. Kanoniseret 1920. Jeanne la Pucelle, pigen Jeanne, kaldet Jeanne d'Arc, var analfabet, men en meget intelligent bondepige fra Champagne. Tronfølgeren Karl af Frankrig var i krig med de samlede styrker fra England og Burgund, og fra omkring trettenårs alderen oplevede Jeanne indre åbenbaringer, hendes "stemmer", der tilskyndede hende til at frelse Frankrig fra dets angribere. Tidligt i 1429 opnåede hun en audiens hos tronfølgeren, som hun vandt for sin plan. Efter at kirkens mænd indgående havde undersøgt sagen, blev hun udstyret med en rustning og et følge og sluttede sig til hæren ved Blois. Ti dage senere slog den englænderne, der havde belejret Orléans. Det efterfulgtes af en anden sejr ved Patay; Troyes overgav sig, og Jeanne overtalte tronfølgeren til at lade sig krone i Reims som kong Karl VII. Virkningen af denne triumf for Jeanne d'Arcs moralske lederskab var enorm; men franskmændene udnyttede ikke deres fordel. I 1430 drog Jeanne derfor på egen hånd afsted for at undsætte den belejrede by Compiègne. Dér fangede burgunderne hende, da hun ledede et udfald, og solgte hende til englænderne. Kong Karl overlod hende til hendes skæbne.

Efter ni måneders brutalt fangenskab blev Jeanne stillet for biskoppen af Beauvais, Peter Cauchons kirkelige domstol under anklage for hekseri og kætteri. Femten gange kom hun for retten og modstod sine lærde anklagere, frygtløst, med godt humør og medfødt dristighed. Altid afslog hun at svigte sin samvittighed, sine "stemmer" fra himlen. Hun blev fundet skyldig, og universitetet i Paris stadfæstede dommen. En kort tid vaklede Jeanne ved udsigten til en truende og frygtelig død, men så stod hun fast igen. Hun blev overgivet til de civile myndigheder og brændt på torvet i Rouen. Hun var endnu ikke 20 år gammel.

Skt. Jeanne d'Arc blev dømt af en domstol af Kirkens folk, der uden skrupler tjente deres engelske herrers politiske planer. For at styrke sin egen position tog kong Karl VII to gange skridt til at få omstødt dommen; men det var pave Callistus III, som nedsatte en kommission, der i 1456 erklærede, at domfældelsen var kommet i stand ved list og bedrag, og som fuldstændig rehabiliterede den domfældtes eftermæle. Fire og et halvt århundrede senere blev Jeanne kanoniseret, ikke for sin patriotisme eller militære indsats, men på grund af hendes høje moral og hendes troskab mod Guds nådes tilskyndelse.

Vita Sackville-West: Jeanne d'Arc, Kbh. 1985.