Den Hellige Rita af Cascia

Festdag:

Den 22. maj.

Symbol / Attribut:

Såret pande.

Skytshelgen for:

Fortvivlede mennesker, ulykkelige hustruer.

Kort beskrivelse:

Italiensk enke, augustinernonne og mystiker.

Som Skt. Judas blev Rita skytshelgen for dem, hvis liv var fyldt med bekymringer for deres kære. Hvert år besøger tusinder af pilgrimme, især ofre for vold i ægteskabet, hendes glaskiste for at se hendes ufordærvede lig.

Ritas vanskeligheder begyndte, da hun, mod sit eget ønske om at leve et religiøst liv, gav efter for sine forældres ønske om, at hun skulle giftes. Deres valg var imidlertid ulykkeligt. Det viste sig, at hendes mand var dranker, voldelig og utro. Gennem 18 år udholdt hun hans overfald og utroskab, og værre endnu så hun sine to sønner blive påvirket af ham. Men en dag blev hendes mand offer for sit eget voldsomme temperament, og han blev bragt hjem, mishandlet til døde.

Hendes sønners løfte om hævn gjorde hende blot endnu mere ulykkelig, da hun frygtede for følgerne. I sin dybe fortvivlelse besluttede hun sig for at bede for, at sønnerne måtte dø, før de blev mordere. Som svar på hendes bønner fik de begge en dødelig sygdom, før de fandt ud af, hvem der havde slået deres far ihjel. Deres mor plejede dem med kærlig omsorg, mens de var syge, og det lykkedes hende at få dem til at gå ind for den kristne tilgivelse, før de døde.

En mystikers lidelser
Da nu Rita var alene tilbage, genoptog hun sin tanke om at gå i kloster. Selv om reglerne kun tillod jomfruer at indtræde, fik hendes vedvarende ansøgninger til det augustinske nonnekloster i Cascia til sidst overtalt priorinden til i 1413 at tillade hende optagelse. Den samme uselviske opofrelse, som hun havde udvist over for sin familie, viste hun nu sine åndelige søstre, bla. ved at pleje dem, hvis de var syge.

Allerede som barn havde hun vist Kristi lidelser særlig opmærksomhed. En dag, næsten 30 år efter at hun var gået i kloster, fik Rita en oplevelse af mystisk forening med Kristus under en prædiken om tornekronen. Mens hun knælede i bøn, mærkede hun en smerte i sit hoved, som om en torn fra korset havde indlejret sig i hendes pande. Der udviklede sig et væskende sår, som forekom så stødende for de andre nonner, at hun blev holdt i næsten konstant isolation, indtil hun 16 år senere døde af tuberkulose.

Ritas ry for hellighed og for at trøste dem, der havde brug for det, har gjort hende til en populær helgen den dag i dag, specielt i Italien. Hendes skythelgenskab for fortvivlede situationer, eksempelvis ægteskablige stridigheder, er medvirkende til at der er en god efterspøgsel efter hendes forbøn.

 

Bønnen til den Hellige Rita af Cascia

 

 

Den Hellige Rita af Cascia er bla. værnhelgen for SOS-forbønslinien