Jakob den yngre (apostel)

Festdag: 

3. maj.

Jakob døde i Jerusalem år 62 (?). Festdag 3. maj sammen med apostlen Filip. Jakob, Alfæus' søn, er optaget i listen over Kristi tolv apostle i evangelierne. Undertiden siges han at være den samme som Jakob "Herrens bror", der omtales adskillige gange i Det Ny Testamente. Hvis denne identifikation er rigtig (derom hersker der megen tvivl), skulle det være Jakob den Yngre, som ledede den kristne menighed i Jerusalem og dér led martyrdøden. Den samtidige jødiske historiker Josefus fortæller, at biskop Jakob blev stenet til døde. Et århundrede senere beretter en konverteret jøde, Hegesippus, at Jakob først blev ført op på templets tinde og indtrængende bedt om at opfordre de forsamlede folk til ikke at tro på Kristus. Han gjorde det modsatte og blev derpå kastet ned fra templets tinde, stenet og slået til døde, som han lå dér. Jakobs Brev i Det Ny Testamente tillægges i almindelighed Jakob, Herrens bror.