Antonius af Padua

Festdag:

Den 13. juni.

Symbol / Attribut:

Bog, brød, Jesubarnet, lilje, fakkel.

Skytshelgen for:

Forsvundne ting, fattigdom, sult, høst, gravide kvinder, sømænd, fisker og dyr.

Kort beskrivelse:

Franciskanermunk og begavet prædikant; en af kirkefædrene.

Navnet betyder:

Den forreste stående (latin: fra familie Antonini)

Antonius har måske givet anledning til nogen forundring, da han frasagde sig adelig portugisiske herkomst til fordel for et fattigdomsløfte. Da Antonius havde hørt om, hvordan nogle franciskanske missionærer var blevet myrdet i Marokko pga. deres tro, blev han så begejstret for det kristne martyrium, at han besluttede at følge deres eksempel og drog af sted for at prædike blandt muslimerne. Selv om sygdom tvang ham til at opgive sin mission, havde han hørt kaldet til at blive franciskansk forkynder.

Antonius slog sig ned i Italien efter, at hans skib på vej hjem fra Marokko under en storm havde søgt land. Under en ordinationshøjtidelighed blev Antonius bedt om at vikariere og sige det, som Den Hellige Ånd ingød ham. Alle, der var til stede, blev højst forundrede over veltalenheden i hans prædiken, hvilket hurtigt gjorde ham berømt.

Selv om han var stærk i ånden, var hans krop svag. Antonius døde i Padua kort efter at være fyldt 36 år. Her havde han boet, og her befinder hans rlikvier sig stadig. I dag er hans grav et populært valfartssted.

Finder af forsvundne ting.
Det er almindeligt at bede til Skt. Antonius om at gå i forbøn for Gud for at få forsvundne eller stjålne sager tilbage. Årsagen hertil kan spores tilbage til en hændelse i klosteret, hvor hans salmebog var blevet stjålet af en novice, som havde forladt menigheden. Antonius bad om, at den måtte blive fundet, og den tyvagtige novice leverede psalterne tilbage og vendte enda tilbage til ordenen. Ifølge legenden blev novicen stoppet i sin flugt ved, at en djævel svingede med en økse og truede med at trampehamned, hvis han ikke øjeblikkelig leverede bogen tilbage. Kort tid efter Antonius' død, begyndte folk at bede gennem ham for at få tabte eller stjålne tinge tilbage. Der skrives om ham:

 Havet lyder og lænker brydes
 og livløse lemmer genopretter du
 mens tabte skatte dukker op igen
 når unge eller gamle beder om din hjælp

Mirakler:
Skt. Antonius ansås for tidens største mirakelmager. Tre af de mest berømte mirakler, som tilskrives Skt. Antonius, er følgende:

  • I Rimini nægtede en hest at øde havre i tre dage. Først da Skt. Antonius holdt nadveren frem, afbrød den sin sultestrejke.
  • Ved at slå kors for sig ophævede Antonius virkningen af den gift, der var tilsat den mad, som nogle italienske kættere bød ham.
  • Han prædikede for fiskerne i floden, Brenta, nær Padua.

Bøn om at genfinde, hvad man har tabt

Ærværdige, Hellige Antonius!
Da Gud har givet dig magt til at virke under og især den at finde tabte sager, henvender jeg mig til dig med samme tillid som et barn til sin fader.
Lad mig frem for atl og altid genfinde Guds nåde, hvis jeg skulle have haft den ulykke at miste den, lad mig genfinde min første iver i Guds tjeneste og i dydens øvelse, og som pant på disse nådegaver, de eneste af vigtighed for min sjæls frelse, lad mig da også finde det, som jeg har tabt. Du vil således lade mig blive delagtig i din godhed og forøge min tillid og kærlighed til dig.

Fader vor ... & Hil dig Maria ...