Josef Tømmer og Far

 Festdage:

Den 18. Marts (som Jomfru Marias mand)
Den 1. Maj (som Tømreren)

 Symboler:

Jesusbarnet, tømrerværktøj(vinkelmåler, lineal)

Skytsengel:  

Tømrere, fædre og arbejdere i almindelighed samt Den Katolske Kirke.

 Kort beskrivelse:

Stedfar til Jesus og Jomfru Marias trolovede / ægtemand

 

I biblen får man ikke meget at vide om Josef. Han er af Davids slægt, tømrer af profession, og trolovet med Maria. Ofte afbildes han som en gammel mand. Det skyldes ikke mindst de senere beskrivelser af Josef, som kan læses i flere af de apokryfe skrifter.

Da Maria er gravid, inden de har kunnet gifte sig, overvejer Josef af forlade Maria i stilhed for ikke at bringe skam over hende. Men en engel meddeler Josef at Maria har undfanget ved Helligånden, og beder Josef om at tage ansvaret for familien og gifte sig med Maria. Det gør Josef, og han opfylder omsorgsfuldt den rolle. Kort efter Jesu fødsel i Bethlehem, blev Josef advaret fra himlen i en drøm, først om at flygte med Maria og Jesusbarnet til Egypten for at undslippe Herodes, og senere, da Herodes var død, om at vende tilbage til Israels land. Efter deres tilbageveden fra Egypten slår de sig ned i Nazaret. Her genoptager Josef sin tømrevirksomhed, og han oplærer Jesus i håndværket.

I Jesu voksenliv hører man ikke noget om Josef. Men da Jesus før korsfæstelsen beder Johannes, "den elskede discipel", om at tage sig af Maria, kan man gå ud fra, at Josef på det tidspunkt har været død eller i det mindste for syg og svag til at tage vare på sit ansvar for familien.

Allerede i det 4. århundrede slog dyrkelsen af Josef som helgen an i den østromerske kirke, hvorimod man skal helt op i middelalderen, før Josef-dyrkelsen slår an i den vestromerske kirke. I 1870 erklærede Pave Pius IX Josef for skytshelgen for den Universelle Kirke.

En del kirker, stiftelser og hospitaler er opkaldt eller viet til Skt. Josef. I dag kender vi Skt. Josef-Søsterne og Skt. Josef Hospital i bla. København og Esbjerg.

 

 

Bønnen til den Hellige Josef

Til dig, hellige Josef, flyr vi i nød. For den kærligheds skyld, der forenede dig med Guds Moder, den uplettede jomfru, og for din faderlige kærlighed til Jesusbarnet, som Jesus Kristus har løskøbt med sit blod. Kom os til hjælp med din forbøns magt.

Du den hellige Families stærke værn og trofaste støtte, våg over Jesus Kristi udvalgte slægt og folk. Kærlige fader, hold al vildfarelsens smitte fjernt fra os! Du vor stærke beskytter, stå os bi i kampen mod mørkets magter, og ligesom du fordum har frelst Jesusbarnet fra den yderste livsfare, således skærme du nu Guds hellige Kirke mod alt, hvad der truer den. Tag os alle under din beskyttelse, for at vi efter dit eksempel og med din hjælp må leve et helligt liv, dø en salig død og opnå den evige salighed i Himlen.
Amen.

Bøn til den Hellige Josef

Hellig Josef du Guds trofaste og retfærdige tjener! For din dyds og fromheds skyld gav Gud dig den lykke at leve i samfund med Jesus og Maria og at dø i deres arme. Det eksempel skal tilskynde os til altid at opfylde Guds tillid og være rene, fromme, retfærdige, flittige, tålmodige, tjenstvillige og kærlige, som du selv var det.

Lad det her på jorden være vores inderligste ønske at vise lydighed mod Gud og mod vores foresatte, som er hans stedfortrædere.

Bed for os til Ham som her på jorden var din plejesøn, og som nu ejer al magt i himmel og på jord, at Han vil skænke os nåde ti at leve et kristent liv og dø en salig død, for at vi sammen med dig kan love og prise Ham i al evighed. Amen.

 

 

Litani for den Hellige Josef

Litani for den Hellige Josef