Bøn om forbøn af Pave Johannes Paul ll

 

Hellige treenighed, vi takker Dig for at have 

givet kirken den salige Pave Johannes Paul ll 

  og for, at Du lod Din faderlige mildhed,

herligheden fra Kristi Kors og Helligåndens 

   stråleglans skinne igennem ham. 

Fordi han havde fuldstændig tillid til Din 

uendelige barmhjertighed og Marias 

moderlige forbøn, han har givet os et levende 

billede af Jesus, den gode Hyrde og han har 

vist os, at hellighed er et nødvendigt mål i det 

     kristne liv og vejen til at opnå evigt 

                 fællesskab med Dig 

Skænk os på hans forbøn og efter din vilje 

                 Den nåde, vi beder om: 

              (Nævn her dit anliggende………)

                Fader Vor, Hil Dig Maria
                Og Ære være Faderen.
        Salige Johannes Paul ll, bed for os!