Forkortelser:

KD=Kristeligt Dagblad

KK=Katolsk Katekismus

 

 

Præsten skriver.

Kære menighed. Det første halvår af 2012 er gået og det har været en berigende tid for menigheden. Bl.a. modtog 26 børn deres 1. Hellige Kommunion og 15 unge blev Firmet og skriftemål, barnedåb og bryllupper finder sted med jævne mellemrum, dvs. at vi som kirke formidler Jesus til børn, unge og voksne gennem Sakramenterne som er de tegn Gud har givet os på vor trosvandring. En vandring som er forbundet med tillid til Gud, trofasthed og loyalitet overfor kirkens tro og lære og en ny begejstring over at være en del af det som Gud gør i Skt. Nikolaj menighed lige nu. Vi har som den eneste menighed i Danmark startet ”Evig Tilbedelse” som p.t. er 56 timer om ugen, men ”Visionen” går på alle ugens 168 timer med Tilbedelse af Jesus i Det Hellige Sakramente. Vi er en levende menighed midt i Esbjerg by som bygger videre på det grundlag andre har lagt før os, og det gør vi med Jesus i vore hjerter og Rosenkransen i vore hænder og på vore læber.  Når vi beder sammen, så støber vi det fundament der er nødvendigt for at kunne holde stand mod djævelens snigløb, den djævel som fór i Judas og som prøver at skabe splittelse og ødelæggelse, uenighed, sladder og partier. Gud kalder os gennem bønnen til at modstå satans angreb og blive stærke i tro, håb og kærlighed og ikke give efter for mismod, egoisme og individualisme. En menighed er stærk i samme grad dens medlemmer søger fællesskabet og ikke ens eget. Lad os derfor kære menighed søge sammen i det Eukaristiske fællesskab som Jesus har givet os gennem Sin død og Opstandelse. Lad os mødes til messe i Skt. Nikolaj kirke hvor døren altid står åben og hvor du og alle der læser disse ord altid er velkomne.

Jeres pastor Benny

 

 

Messe og bønstider i Skt. Nikolaj kirke:

Mandag

 

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes 
Messe i kirken

 

kl.
kl.

8.00
9.00

Tirsdag

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe i kirken

kl.
kl.

8.00
9.00

Onsdag

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe
Evige Tilbedelse i Pilgrimshuset starter

kl.
kl.
kl.

8.00
9.00
9.30

Torsdag

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe
Evige Tilbedelse i Pilgrimshuset fortsat

kl.
kl.
 

8.00
9.00
 

Fredag

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Evige Tilbedelse i Pilgrimshuset indtil messen
Messe

kl.
kl.
kl.

8.00
17.00
17.00

Lørdag

Søndagsmesse

kl.

16.30

Søndag

Rosenkrans
Messe 

kl.
kl.

9.30
10.00

 

 

Messetider på Polsk:

Lørdag d. 21. juli

  

kl.

16.30

Lørdag d. 18. august  

kl.

16.30

Lørdag d. 15. september 

kl.

16.30

 

 

 

Messetider på Engelsk:

Søndag d. 29. juli

kl.

16.00

Søndag d. 26. august  

kl.

16.00 

Søndag d. 30. september

  

kl.

16.00

 

 

Bedegrupper i menigheden.


Hver 2. tirsdag mødes menighedens bedegruppe i kirken kl. 19.00 - se ugenyt.

Hver fredag mødes ”Den hellige Bernadettes” rosenkransgruppe for børn og unge i kirken kl. 13.00

Marialegionen mødes hver fredag. Kontakt 7510 1191

”Evig Tilbedelse” hver onsdag morgen kl. 8.00 til fredag aften kl. 18.30 i Pilgrimshuset.

 

 

 

 

EUKARISTISK TILBEDELSE I SKT. NIKOLAJ MENIGHED.

Vi er startet med Eukaristisk Tilbedelse af Jesus i det Hellige Sakramente i Pilgrimshuset i haven. 56 timer hver uge, dag og nat tilbeder de troende Jesus og vi ønsker at udvide med endnu 24 timer. Dertil behøver vi flere tilbedere. Hvis du giver én time til Jesus om ugen i Tilbedelse vil du, din familie og hele menigheden modtage en særlig velsignelse af Jesus selv. Vort mål er ”Evig Tilbedelse”. Der er 168 timer i en uge, så vi har brug for 168 tilbedere. Pt. har vi 50 tilbedere, hvilket er helt fantastisk, men vi tror at Gud kalder flere til at deltage. Derfor ring allerede i dag til vores koordinator Karen Marie Petersen på 7516 1635 ell. 2766 0309 og tilmeld dig den time der passer dig. Kom og vær med, Jesus venter på dig!

 

 

Katolske grave på Jerne kirkegård gror til!

Desværre er der flere familier der vælger ikke at betale for rengøring af deres grave på det katolske afsnit på Jerne kirkegård. Flere gange når jeg besøger kirkegården er nogle af gravstederne overgroet med ukrudt, hvilket giver et rigtig dårligt indtryk af den katolske del af kirkegården. Graveren har også bemærket det overfor mig og undrer sig over at flere grave på det katolske afsnit er misligholdt. Må jeg hermed komme med en kraftig opfordring til at alle gravstedsejere betaler kirkegården for at renholde deres gravsted. Det koster ca. 1.300 kr. om året.  Ring derfor venligst til kommunens medarbejder på tlf. 7616 1503 og spørg efter Betty Eskesen og få lavet en aftale om renholdelse af jeres grave. På forhånd tak.

 

 

Sognedage for børn og unge

Sognedage for børn og unge starter igen efter sommerferien. Alle menighedens børn og unge inviteres til at deltage i sognedagene som ledes af dygtige kateketer fra vores egen menighed. Vi har 4 forskellige hold, nemlig de 5 til 7 åringe - 1. kommunionsholdet er de 8 til 9 åringe, mellemholdet er de 10 til 12 årige og Firmandholdet er de 13 til 14 åringe. Børnene og de unges opvækst i troen bør ligge forældrene og menigheden meget på sinde. Det er så vigtigt og afgørende for barnets og de unges trosliv at de får så meget som muligt med fra helt små og derfor opfordrer jeg forældrene til at tage børnene med i kirken om søndagen og sørge for at de kommer til sognedagene.

DEN FØRSTE SOGNEDAG EFTER SOMMERFERIEN ER LØRDAG D. 15. SEPTEMBER kl. 10-12

 

Firmelse og 1. Kommunion 2013.

I år 2013 skal vore unge firmes af biskop Czeslaw Kozon, Kristi Himmelfartsdag d. 9. maj kl. 10.00 – og 1. kommunikanterne skal modtage deres 1. Hellige Kommunion St. Bededag d. 26. maj kl. 10.00 – Vi mødes lørdag d. 15. september i kirken kl. 10.00

 

 

Tilmelding til 1. Kommunion

St. Bededag d. 26. maj 2013 kl. 10.00

Navn………………………………………………………………

CPR.nr……………………………………………………………

Skole………………………………………………Klasse………

Adresse……………………………………………Tlf……………

 

Bedes afleveret/sendt til sognepræsten snarest muligt

 

 

Tilmelding til firmelse

Kristi Himmelfartsdag 9. maj 2013 kl. 10.00

Navn………………………………………………………………CPR.nr………………………………

Adresse……………………………………………………………Tlf…………………………………..

 

Bedes afleveret/sendt til sognepræsten snarest muligt

 

 

Dåb i kirken siden sidste menighedsblad.

 1. Anna Trinh Nguyen, Egekrattet 10 st.th, 6705 Esbjerg Ø
 2. Oliver Bilenski, Højmarksvej 10, 6670 Holsted.
 3. Vikki Zieba, Tarmhøjvej 2, Gårde, 6870 Ølgod
 4. Mateusz Artur, Postvænget 10, 6940 Lem St.
 5. Mariella Hisham Hurmiz Shaba, Lønhøjvej 42 st. tv, 6880 Tarm
 6. Kenny Nshimirimana, Østre Allé 57 1tv, 6900 Skjern
 7. Clari Ineza Nibigira, Østre Allé 57 1tv, 6800 Skjern
 8. Karina Ineza Nibigira, Østre Allé 57, 1tv, 6800 Skjern
 9. Anna tuyen Khaut, Skyttevej 32, 6760 Ribe
 10. Adrian Wladyslaw Marks, Vædderens Kvarter 274, 6710 Esbjerg V
 11. Finn Kulpa, Fredensgade 8, Skovlund, 6823 Ansager
 12. VictoriaThao My Le, Digevej 26 2th, 2300 København S
 13. Lucia Budulica, Plovvænget 2, Skads, 6705 Esbjerg Ø
 14. Emil Abebayehu Höfle, Baldursgade 83, 6700 Esbjerg
 15. Kaya Granly Hansen, Ærøvænget 5, Skærbæk, 7000 Fredericia

Tillykke til de nydøbte og til deres familier med den store dag.

 

Døde i menigheden.

 1. Genovefa Gaardbo, Spangsbjerg Møllevej 316, 6705 Esbjerg Ø
 2. Alina Martyna, Sælhundevej 150, 6715 Esbjerg N

Herre, giv dem den evige hvile og lad det evige lys lyse for dem, de hvile i fred. Amen

 

 

Kirken. KK 780:”

” Kirken er i denne verden frelsens sakramente, tegnet på og redskabet for Guds og menneskenes fællesskab”

 

 

Bryllupper ud af folkekirken?

K.D. skriver d. 28. marts i lederen at der i disse måneder breder sig en betydelig frustration og vrede i dele af folkekirken over den måde, hvorpå kirkeminister Manu Sareen (R) tromler homoseksuelle ægteskaber igennem. Erik Bjerager siger at Manu Sareen agerer mere statskirkeligt end nogen af sine forgængere i kirkeministeriet ved at tvinge folkekirken til at indføre et ritual for homoseksuelle ægteskaber. Derved tramper han ind i den gråzone mellem stat og kirke, hvor politikere altid har trådt forsigtigt eller slet ikke. Den delikate balance imellem stat og kirke tilsiger politikerne, at de ikke skal blande sig i kirkens teologi eller ritualer. Det må politikerne lade kirkens biskopper om. Men den grænse respekterer Manu Sareen og regeringen ikke. Flere biskopper og politikere ønsker nu at flytte vielserne helt ud af folkekirken. Mens den civilretlige ceremoni foregår på rådhuset, skal det efter deres tanke være kirkens opgave alene at velsigne brudeparrene. Kirken kan så, som det sker i blandt andet den anglikanske kirke og katolske kirke, velsigne par, der ønsker det. Men det vil ikke løse noget ved den krise, der er opstået i sagen om det kønsneutrale ægteskab, som er ved at gennemføres. Tværtimod vil det svække båndet mellem folk og kirke, fordi vielserne er et af de vigtigste berøringspunkter til kirken, siger Bjerager.

 

Kameraer og parkeringsskilte.

På grund af hærværk flere gange mod kirken er der nu opsat 4 kameraer på centrale steder ved kirken således at det registreres hvem der bevæger sig ind og ud og omkring kirken. En udgift på i alt 26.000 kr. Endvidere opsættes nye parkering forbudt skilte på kirkens parkeringspladser, da mange parkerer ulovligt på de private parkeringspladser som er forbeholdt brugere af Skt. Nikolaj kirke og Skt. Nikolaj skole. En udgift på ca. 12.000 kr. som deles med skolen. Ethvert økonomisk bidrag til dækning af disse 2 udgifter modtages med stor taknemmelighed. Beløbet kan afleveres til pastor Benny eller på kirkekontoret. På forhånd tak.

 

 

Havefest d. 25. august.

Sognepræsten inviterer sin menighed til fødselsdagfest lørdag d. 25. august efter messen som starter kl. 16.30 – Festen starter ved 18.00 tiden. Medbring pølser, kød, brød, salat og andet spiseligt og så giver sognepræsten drikkevarerne. Grillen er sat op i haven og vi satser på godt vejr. Kom og vær med, I er alle hjertelige velkomne.

 

 

 

Grundbog i katolicismen.

Niels Arbøl som er konvertit,  har skrevet en glimrende bog der hedder ”Den lykkelige forening” og stiller spørgsmålene: Hvad er mennesket? Hvem er Gud, og hvor findes han? Hvad menes der med frelse? Hvad er kirken? Hvilken betydning har det for mit liv?

Bogen kan købes på kirkekontoret for 150 kr. og er anbefalingsværdig til den som er søgende, som ønsker at vide mere om forskellene mellem protestantisme og katolicisme, en bog som skal læses.

 

 

Pave Benedikt XVI udråber et troens år.

Troens år begynder d. 11. oktober, 2012, 50 års dagen for det 2. Vatikankoncils begyndelse og 20 års dagen for udgivelsen af Den Katolske Katekismus. Troens år slutter d. 24. november, 2013, på festen for Jesus Kristus, Universets Konge. I Pavens rundskrivelse Porta Fidei, skriver han: ”Troens dør” (Apg 14,27), der fører til livet i fællesskab med Gud og tillader os at træde ind i Hans Kirke, står altid åben for os. Det er muligt at overskride denne tærskel når Guds ord forkyndes og hjertet lader sig forme af nåden. At gå ind ad denne dør er som at begive sig ud på en livslang rejse. Den begynder med dåben, hvorved vi kan kalde Gud vor Fader og slutter med dødens overgang til det evige liv, frugten af Vor Herre Jesu opstandelse.

Det er ikke første gang Kirken er kaldet til at fejre et Troens År. Min ærværdige forgænger, Guds tjener Paul VI, udråbte ét i 1967 til ihukommelse af apostlene Peter og Paulus´ martyrium. Han så det som en højtidelig anledning for hele Kirken til ”en ægte og oprigtig forkyndelse af den samme tro”; desuden beordrede han, at dette blev bekræftet ”individuelt og kollektivt, frit og bevidst såvel i det indre som i det ydre. Han mente, at Kirken på denne måde atter ville tilegne sig ”en klarere forståelse af troen for at genoplive den, rense den, bekræfte den og forkynde den”. Troens år vil også i Skt. Nikolaj menighed blive markeret på forskellig vis.

 

 

Månedens Helgen. Juli. Birgitta,

Birgitta, værnehelgen for Europa. Festdag d. 23. juli. (1303-1373) Kanoniseret 1391.

Seer og ordensstifter. Hendes forældre var rige godsejere med politisk indflydelse og kirkeligt velsindede. Som 14 åring blev Birgitta bortgiftet til den 4 år ældre lagmandssøn Ulf Gudmarsson. De levede de første år i afholdenhed, religiøst engageret og fysisk umodne som de var. Senere fik de 8 børn i et lykkeligt samliv. Ulf synes at have bestemt børnenes uddannelse og giftermål. Birgitta varetog sine huslige og repræsentative pligter i det store hjem, fællesbøn og valfarter, bl.a. til Hellig Olavs grav i Nidaros. En anden valfart i 1341/42 fik afgørende betydning, nemlig til apostlen Jakob den Ældres garv i Satiago de Compostela i Spanien. Efter denne valfart omgikkes de to ægtefæller med tanken om at gå i kloster. De levede i afholdenhed og bøn. Ulf gæstede Alvastra klostret og her døde han i 1344. Det blev et vendepunkt i Birgittas liv. Hun tog sin ring af sin finger; fordelte, hvad hun ejede, på sine nu voksne børn, de fattige og nogle kirker og hengav sig til et liv i bod og bøn. Nu kom så de mange åbenbaringer, som skulle gøre hende kendt, og hvis nedskrift betegnes som svensk middelalders litterære hovedværk. Hun blev indført i Guds rådslutninger med besked om at offentliggøre dem. Hun skulle være en profetisk røst i tiden. Som regel er det enten Kristus, Maria eller en helgen, hun hører tale til sig, og ofte ser hun hændelser i den overnaturlige verden i tilknytning hertil. Det skete især, når hun var alene i bøn, og ekstatisk tilstand. Et helt Maria-officium blev til i samarbejde med Petrus fra Skänninge, beregnet for nonnerne i et dobbeltkloster hun ønskede at stifte. Hertil gav hun i 1345 en kloster-regel, der havde Skt. Augustins regel som udgangspunkt. Som byggegrund valgte Birgitta Vadstena. Birgitta stiftede sin orden og drog i 1371 til Det Hellige Land, efter at have opfordret pave Gregor XI til at vende tilbage til Rom fra Avignon. Efter 4 mdr. i Det Hellige Land vendte hun tilbage til Rom hvor hun efter en sidste åbenbaring af Kristus døde i 1373 i ”Casa di Sta Brigida”, som i dag er kloster for Birgittinerinder. Hendes lig blev bragt hjem til Sverige af hendes datter Katarina og ligger begravet i Vadstena. I 1999 blev hun af pave Johannes Paul d. II, sammen med Katarina af Siena og sr. Teresia Benedicta af Korset (Edith Stein) udnævnt til Europas værnehelgener. Hellige Birgitta, bed for os..

 

 

Tre flotte kollekter samles ind i Skt. Nikolaj.

Årets fasteindsamling til Caritas Danmark gav 4.279,50 kr. som via Caritas bliver sendt til et hjælpeprojekt i Uganda, hvor der bygges ”majsmøller” til hjælp til fattige bønder. Langfredags kollekten, hvor pengene samles ind til at hjælpe de kristne i ”det Hellige Land” gav 5.270,50 kr. Kollekten til bispedømmets præstestuderende gav 3.691,50 kr. Mange tak til jer alle, det var tre flotte indsamlinger fra vores menighed, der kommer til at gøre en forskel.

 

ud mod købesex vinder frem i Europa.

ForbK.D. beretter d. 28. marts at den danske prostitutions-lovgivning skiller sig mere og mere ud i Europa. Danmark har således hverken fulgt det svenske eksempel, hvor kunder forbydes at købe sex, eller det hollandske, hvor man er gået den modsatte vej. Der er bred enighed om, at legalisering af sexindustrien i Holland har virket som en magnet på menneskehandlere, og derfor samler interessen i Europa sig nu om Sveriges sexkøbsforbud, da svenskerne har et meget lavt antal prostituerede i forhold til indbyggerantallet, omkring 2500 mod mindst 300.000 i Tyskland. I Sverige signalerer samfundet klart, at det ikke er acceptabelt at købe en andens krop. Gennem første halvdel af 2000érne var flere europæiske lande fulgt i Hollands spor bl.a. Tyskland, Schweiz, Østrig, Grækenland og Ungarn med en fuldt legaliseret sexindustri. Men i 2009 vendte bølgen. Norge besluttede at gøre som Sverige og kriminalisere køb af seksuelle ydelser, og i 2010 fulgte Island med efter en lignende lovgivning. Finland har taget det første skridt i den samme retning, der gør det muligt at straffe kunder, hvis de køber sex af prostituerede, der er ofre for handel eller tvungen prostitution, og Storbritannien indførte en lignende lov i 2010. Og både Frankrig og Irland er på vej med lovinitiativer der skal forbyde køb af sex. I december vedtog det franske parlament en resolution, der fastslår, at Frankrig sigter mod ”et samfund uden prostitution”, som resolutionsteksten lyder. Hvornår følger Danmark efter?

 

 

 

Prostitution. KK 2355:

”Prostitution krænker den personlige værdighed hos den, der prostituerer sig. Den der betaler begår en svær synd mod sig selv: han bryder kyskheden, og besudler sin krop”

 

 

 

Danske unge har rekord i fuldskab.

K.D. skriver d. 28. april at danske 15-årige stadig har rekord i at drikke sig fulde sammenlignet med 40 andre lande. Danmark skiller sig ud ved ikke at have en national handlingsplan for at begrænse alkoholforbruget. I 30 år har danske unge skilt sig ud i forhold til resten af verden ved at være de, der drikker tidligst og mest. Og det til trods for, at de unges alkoholforbrug er reduceret over de seneste 10 år. Over halvdelen af de danske 15-årige har været fulde to eller flere gange. Det er dobbelt så mange som i Sverige og Norge, viser en endnu ikke offentliggjort rapport fra Statens Institut for Folkesundheden og verdenssundhedsorganisationen WHO.

 

 

Misbrug. KK: 2290:

”Mådeholdets dyd indstiller på at undgå alle overdrivelser, misbrug af bordets glæder, alkohol, tobak og medikamenter. De, der i fuldskab eller på grund af en overdreven smag for hastighed truer andres sikkerhed og deres egen på vejene, på havet eller i luften, gør sig skyldig i svær synd”. (1809) Mådeholdet prises ofte i det Gamle Testamente: ”Følg ikke dit begær, og giv ikke efter for dine lyster” (Siraks Bog 18,30)

 

 

Paven fylder 85 år.

D. 16. april fyldte pave Benedikt d. XVI 85 år. For få år siden håbede pave Benedikt at få lov til at tilbringe sin alderdom med at læse og skrive i det idylliske Regensburg, men blev i stedet som 78-årig valgt til pave, da Johannes Paul d. II døde i 2005. I stedet for en beskyttet tilværelse uden for offentlighedens søgelys skulle han nu leve op til kolossale forventninger og omfattende kriser som leder af verdens største kristne kirke. Og det har han gjort godt. Han minder til stadighed om, at troen altid har brug for fornuften, og at fornuften ikke kan undvære troen, hvormed han både udfordrer de kristne, der gør deres tro til en fetich, og de ateister, der helst så kristendommen reduceret til en lukket sekt. Hvis store dele af den vestlige opinion er optaget af frihed fra normer og historisk arv til fordel for ønsket om stadig at kunne genopfinde sig selv, så repræsenterer paven det modsatte synspunkt – at det kun er ved at nærme sig Gud og søge at forstå hans vilje, at mennesket kan lære sandheden om sig selv.

 

 

Busreklame for kur til homoseksuelle forbudt.

 Londons borgmester blokerer kampagne fra konservative kristne organisationer. En reklamekampagne på Londons busser skulle efter planerne forkynde, at der findes en kur mod homoseksualitet, skriver K.D. d 18. april. Men efter en proteststorm har storbyens borgmester, Boris Johnson, meddelt trafikselskabet Transport for London, at kampagnen er stødende og upassende. Den kristne organisation Core Issues (kernesager) kalder det censur og siger, at deres reklame allerede var blevet godkendt. Bag den kristne kampagne står to grupper fra den konservative fløj i den anglikanske kirke. Ud over Core Issues Trust er det Anglican Mainstream, som på verdensplan er en højlydt debattør om seksualpolitik i den anglikanske kirke. Pastor Lynda Rose, talsperson for Anglican Mainstream understreger, at de lever ”efter skrifterne, og at samleje uden for ægteskabet er forbudt. Homoseksuelle er ikke fuldt ud de personer, som Gud havde planlagt”, siger talskvinden.

 

 

Unge dyrker vampyrer som religion.

K.D. skriver 28. april at ifølge en ny afhandling bruger mange piger ”Twilight” og lignende overnaturlige serier i deres religiøse søgen. At danske teenagepiger dyrker det overnaturlige i form af fortællinger om vampyrer et temaet for en ph.d.-afhandling, som Line Nybro Petersen netop har forsvaret på Københavns institut. Det trådte meget klart frem i hendes undersøgelse, at kun få taler med forældre eller venner om livets store spørgsmål. Og mens unge har svært ved at relatere traditionel kristendom til deres egen livssituation, finder de vampyrhistorierne vedkommende, fordi det overnaturlige er sat ind i et genkendeligt univers. Når sammenligningen med religion trænger sig på, skyldes det vampyrhistoriernes bevidste inddragelse af store spørgsmål om livet efter døden, dommedag og godt og ondt, som sætter åndelige og religiøse tanker i gang hos deres publikum. Men denne søgning efter det overnaturlige hos de unge i vampyrhistorierne er en udfordring for kristendommen, da de unge skal genopdage Jesus, Jomfru Maria, Helgenerne, sakramenternes og ikke mindst messens og skriftemålets betydning.

 

 

Færre i USA støtter fri abort.

K.D. skriver d. 31/5 at andelen af amerikanere, der betegner sig selv som ”pro choice” (for valgfrihed) inden for abortspørgsmålet og dermed bakker op om kvinders ret til at vælge svangerskabsafbrydelse, er faldet til 41%, hvilket er rekordlavt. Omvendt identificerer 50% af befolkningen sig som ”pro life” og støtter dermed ufødte fostres ”krav på livet”. Det viser en ny Gallup-måling, der kommer i slipstrømmen på en hidsig landsdækkende politisk debat mellem præsident Obama og USA´s konservative katolikker om religiøse rettigheder kontra kvinders rettigheder. Ved det seneste præsidentvalg i 2008 vandt Obama 54% af de katolske amerikaneres stemmer, men konflikten kan komme til at sende flere af disse i favnen på hans modstander, Mitt Romney, vurderer kommentatorer.

 

 

Modtagelse af den 1. Hellige Kommunion

Følgende børn modtog deres 1. Hellige Kommunion, d. 17. maj 2012 kl. 10.00 i Skt. Nikolaj kirke

 1. Antonio Fagone  
 2. Dennis Goselink  
 3. Olga Grabinska  
 4. Anna Khuat        
 5. Linda Khuat       
 6. Jakub Klamrowski           
 7. Anna Klamrowska            
 8. Malthe Kyndesen              
 9. Dan Bao Tran Le
 10. My Thuc Tran Le     
 11. Vien Xuan Le            
 12. Sara Madsen             
 13. Alex Nguyen              
 14. Maria Nguyen
 15. Nikolaj Khoa Luu Nguyen
 16. Kenny Nshimirimana
 17. Victor Osipowski
 18. Marcus Bao Pham
 19. Patrick Bao Pham
 20. Ilse Popma
 21. Jasmin Rodenfels
 22. Michelle Salic
 23. Julie Stolten
 24. Maria Tobiya
 25. Oliwia Zagorska
 26. Dawood Kado

Undervisere: Dia og Faiza Hermiz.

Hjertelig tillykke til børnene og deres familier med den store dag og tak til kateketerne.

 

 

Eukaristien. KK- 1406 og 1414:

Jesus siger: ”Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra Himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Den der spiser mit Kød og drikker mit Blod, har evigt liv. ”Han bliver i mig og jeg i ham.” (Joh 6,51.54.56). Som offer bliver Eukaristien også frembåret som sone for de levende og de afdødes synder, og for at opnå åndelige eller timelige goder.

 

Firmelse

Følgende Firmander blev firmet af biskop Czeslaw Kozon St. Bededag d. 4. maj kl. 10.00 i Skt. Nikolaj kirke: 

 1. Kamil Andrzewski.
 2. Lukasz Andrzewski.
 3. Sebastian Andrzewski.
 4. Antoni Bujko.
 5. Kacper Bujko.
 6. Anna Cao Ngoc
 7. Gloria Fagone.
 8. Kristian Hermiz.
 9. Martyna Karbowska.
 10. Krysztof Kornas.
 11. Diana-Carina Lengyel.
 12. Angelika Pekala.
 13. Dariusz Szatkowski.
 14. Villy Vu.
 15. Eryk Wszelaki.

 

Underviser: Maria Truelsen 

Tillykke til de nyfirmede og til deres familier med den store dag og tak til kateketen.


Firmelsen: KK-1316:

Firmelsens præger, ligesom Dåben, ind i den kristne sjæl et åndeligt kendemærke eller en uudslettelig karakter; derfor kan man kun modtage dette sakramente én gang i sit liv.

 

 

nedens Helgen. August. Klara

Klara, jomfru, Klarissernes ordensstifter. 1194-153) Fødtes og døde i Assisi. Kanoniseret 1255. Festdag 11. august.

Klara var af adelig herkomst og afslog i sin ungdom to ægteskabstilbud. Hun besluttede sig dog ikke endeligt til ”at forlade denne verden”, førend hun kom under indflydelse af den hellige Frans af Assisi. Da hun var 18 år forlod hun i hemmelighed sit hjem, og Frans lod Benediktinerinderne i Bastia tage sig af hende. Hendes familie forsøgte at overtale hende til at vende hjem men forgæves, og hendes søster Skt. Agnes sluttede sig til hende og senere også hendes mor, der blev enke. Frans lod dem udgøre kernen i et kommunitet, der havde til huse ved San Damiano kirken i Assisi. Dette var begyndelsen på De Fattiges damers Orden, der nu hedder Klarisser. Ca. 1215 opnåede Skt. Klara af pave Innocens III et ”fattigdomsprivilegium”, dvs. tilladelse for hendes nonner til at leve udelukkende af almisser uden at eje noget som helst, hverken personligt eller i fællesskab. De Fattige Klarissers måde at leve på var hårdere end i nogen anden nonneorden på den tid. Skt. Klara selv var en af middelalderens fremmeste kontemplative. Skt. Klara overlevede den hellige Frans med 27 år. I kunsten afbildes hun med en monstrans. Hellige Klara, bed for os…

 

 

DSD - Den Største Dag.

Den Nationale Børne- og Ungdomsdag 2012. Danmarks Unge Katolikker indbyder til årets største begivenhed. Vær med til at fejre troens fællesskab sammen med over 1.000 andre unge katolikker fra hele Danmark. Der bliver masser af sjov og hygge, udfordring til hjernen, til sjælen og ikke mindst til kroppen. Der sluttes af med en festlig bispemesse. DSD starter lørdag d. 22/9 og slutter søndag d. 23/9. Det hele foregår i Århus. Læs meget mere på www.duk.dk/dsd12 - Tag dig sammen!

Tag på DSD – Bus fra Esbjerg – tilmeld dig hos pastor Benny

 

 

 

Medjugorjebudskaber siden sidste menighedsblad.

2. april 2012: ”Kære børn! Som Fredens Dronning vil jeg gerne give jer freden, den sande fred, som kommer fra min guddommelige Søns hjerte. Som Moder beder jeg om, at visdom, ydmyghed og godhed må begynde at herske, at freden må begynde at herske, at min Søn må begynde at herske. Når min Søn bliver hersker i jeres hjerter, kan I hjælpe de andre at lære Ham at kende. Når den himmelske fred hersker i jer, vil de mennesker lære Ham at kende, som søger på de forkerte steder og således tilføjer mit moderlige hjerte smerte. Mine børn, stor vil min glæde blive, når jeg ser, at I tager imod mine ord og at I ønsker at følge mig. Frygt ikke, I er ikke alene. Giv mig jeres hænder, så vil jeg føre jer. Glem ikke jeres hyrder! Bed for, at de altid i tankerne må være hos min Søn, som har kaldet dem til at vidne om ham. Jeg takker jer.” (Mirjanas månedlige budskab den 2. april 2012) 

25. april 2012: ”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til bøn, og måtte jeres hjerte, kære børn, åbne sig for Gud, som en blomst åbner sig for solens varme. Jeg er med jer, og jeg går i forbøn for jer alle. Tak, at I har hørt mit kald.” (Marijas månedlige budskab den 25. april 2012)

2. maj 2012: ”Kære børn! Med moderlig kærlighed beder jeg jer: Giv mig jeres hænder, giv mig lov til at føre jer. Som jeres moder ønsker jeg at redde jer fra ufred, fortvivlelse og evig fortabelse. Min Søn har med sin død på korset vist jer, hvor højt Han elsker jer. Han har ofret sig selv for jeres og jeres synders skyld. Afvis ikke Hans offer og forny ikke Hans lidelser med jeres synder. Luk ikke Paradisets dør for jer selv. Mine børn, spild ikke tiden. Intet er vigtigere end énheden med min Søn. Jeg vil hjælpe jer, for den himmelske fader sender mig, for at vi i fællesskab kan vise nådens og frelsens vej til alle dem, som ikke kender den. Vær ikke hårdhjertede. Hav tillid til mig og tilbed min Søn. Mine børn, I kan intet gøre uden hyrderne. Måtte de hver dag være i jeres bønner. Jeg takker jer.” (Mirjanas månedlige budskab d. 2. maj 2012)

25. maj 2012: ”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til omvendelse og hellighed. Gud ønsker at give jer glæde og fred gennem bøn, men I, små børn, er stadig langt væk – bundet til jorden og jordiske ting. Derfor, kalder jeg jer på ny: Åben jeres hjerte og jeres øjne mod Gud og Guds gaver – og glæde og fred vil komme til at herske i jeres hjerter. Tak, at I har svaret på mit kald.” (Marijas månedlige budskab den 25. maj 2012)

2. juni 2012: ”Kære børn. Jeg er hele tiden hos jer, fordi jeg med min uendelige kærlighed ønsker at vise jer døren til himlen. Jeg ønsker at fortælle jer, hvordan den åbnes gennem godhed, barmhjertighed, kærlighed og fred – gennem min Søn. Derfor – mine børn – spild ikke tiden på ubetydeligheder. Kun viden om min Søns kærlighed kan frelse jer. Gennem den frelsende kærlighed og Helligånden vælger Han mig og sammen med Ham vælger jeg jer til at være Hans kærligheds og viljes apostle. Mine børn, det er et stort ansvar, der hviler på jer. Jeg ønsker, at I med jeres eksempel hjælper syndere til at genvinde deres syn, berige de fattige sjæle og bringe dem tilbage ind i min favn. Derfor: bed, bed, gå regelmæssigt til skrifte og husk fasten! Hvis det at modtage min Søn i Eukaristien er centrum i jeres liv, så behøver I ikke at være bange, så kan I gøre alt. Jeg er med jer. Hver dag beder jeg for hyrderne og jeg forventer at I gør det samme. Fordi – mine børn – uden deres ledelse og styrken ved deres velsignelse, kan I ikke gøre det rigtige. Tak”. (Mirjanas månedlige budskab d. 2. juni 2012) – www.medjugorjecenter.dk

 

 

 

Tag på pilgrimsrejse til Medjugorje.

Fra d. 29. august til d. 5. september arrangeres der en pilgrimsrejse til Medjugorje, stedet hvor Jomfru Maria dagligt har åbenbaret sig siden 1981 og fortsat gør det. Vi er bl.a. med til en åbenbaring d. 2. september hvor seeren Mirjana har sin månedlige åbenbaring ved det blå kors på Åbenbaringsbjerget. Vi bliver privat indkvarteret med morgen og aftensmad. Arrangeret program i Medjugorje med besøg i Cenacolo (hjemmet for misbrugere) vandring til det lille og store bjerg, korsvejsandagt, deltagelse i aften programmet, danske messer m.m. Afgang fra Kastrup til Split og derefter bus til Medjugorje Pris. 4600 kr. Tilmelding snarest på 2460 2308 ell. truelsenmaria@gmail.com


Pas godt på Danmark.

I Udfordringen, uge 22 – Årg. 40 siger Kristendemokraternes formand Per Ørum Jørgensen i kronikken følgende: Kort efter terrorangrebet d. 11. september 2001 sagde daværende udenrigsminister Per Stig Møller i en tale: ”Pas godt på Danmark.  Vi er trods alt de nærmeste til det”. Nu har vi i Danmark heldigvis været forskånet for terrorangreb selvom truslen til stadighed er der. Når jeg i dag tænker på ordene: ”Pas godt på Danmark – vi er trods alt de nærmeste til det, så er det også i en anden sammenhæng. Fundamentet er atter truet, og det i en grad som vi ikke tidligere har oplevet i Kongeriget Danmark. Denne gang kommer truslen ikke udefra men indefra. Det fundament som har dannet ramme om vort samfund og demokrati i århundreder er sat voldsomt under pres. Den kristne kulturarv som har sat sine spor på moral og normer er ved at blive udvisket. Samfundsbærende institutioner som ægteskabet, kirken og familien er udfordret af en politisk strømning, som bygger på den farlige holdning til livet, at alt er lige godt. Thornings regering forsøger konsekvent og uden tøven at fortrænge kristendommen i det danske samfund med forslag om kønsneutrale ægteskaber, afskaffelse af den obligatoriske kristendomsundervisning på læreruddannelsen, afskaffelse af helligdage, og fjernelse af separationstiden som helt konkrete eksempler. Ledelsen i Danmark i dag er uden sammenligning den mest ateistiske siden Christian VII, der i 1770 beordrede ni helligdage sløjfet. Pas godt på Danmark venner, vi er på vej til at blive et af de mest afkristnede lande i verden.

 

 

Sognedage i efteråret 2012.

Alle børn og unge inklusive det nye Firmand og Første Kommunions-hold i alderen 5 til 14 år indbydes til sognedage på følgende lørdage kl. 10.00-12.00 i Skt. Nikolaj Kirke:

lørdag d. 15. september
lørdag d. 6. oktober
lørdag d. 3. november
lørdag d. 1. december.

 

 

Ministranthold.

Vi har omkring 25 børn og unge der ministrerer i Skt. Nikolaj menighed. Hvis du gerne vil være ministrant så kontakt pastor Benny og kom med på listen over ministranter så vil du få lov at ministrere til en søndagsmesse hvor nogle af de ældre ministranter vil hjælpe dig.

 

 

Månedens Engle. September. De Hellige Ærkeengle, Michael, Gabriel og Rafael.

De Hellige Ærkeengle, Michael, Gabriel og Rafael. Festdag d. 29. September. 

Englenes eksistens er en trossandhed. Eksistensen af åndelige væsener uden legeme, som Den Hellige Skrift sædvanligvis kalder engle, er en trossandhed. Det bevidner Skriften og Traditionen, som er den katolske kirkes to åbenbaringskilder. Med hele deres væsen er englene Guds tjenere og sendebud. Skabt som rene ånder har de forstand og vilje: de er personlige og udødelige væsener. Kristus er midtpunktet i engleverdenen. Det er Hans engle, fordi de er skabt ved Ham og til ham og Han har gjort dem til sendebud for sin frelsesplan. Ethvert menneske har sin egen værneengel. I alt findes der 9 ærkeengle hvoraf vi særligt ærer de 3 her nævnte.

Liturgien fejrer festen for de tre ærkeengle hvoraf Michael (som ligner Gud) er ham som kæmper imod satan og alle hans onde ånder. Gabriel (Guds styrke) forkyndte til Zakarias Johannes Døbers forestående fødsel og til Maria, Jesu fødsel. Hans hilsen til Jomfruen: ”Hil dig, fuld af nåde”, er en af de mest kendte og brugte bønner i kristenheden. Raphael (Guds lægedom) er den engel der tog sig af Tobias på hans rejse. Ærkeenglen Michaels symboler er de store vinger og han træder satan under fode. Farverne er orange og guld. Ærkeenglen Gabriels symboler er liljen, rullen med ordene Hil Dig Maria fuld af nåde og farverne er sølv eller blå. Ærkeenglen Raphael symboler er fisken, en ung mand bærende en fisk, vandrende med Tobias og farverne er grå eller gule. Lad os i den svære tid vi lever i anråbe om Ærkeenglenes forbøn og lad os hver dag bede følgende bøn:

”Hellige Ærkeengel Michael, forsvar os i striden. Vær vort værn imod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham, derom beder vi ydmygt. Og du, de himmelske hærskarers fyrste, nedstyrt ved Guds kraft til helvede, satan og alle onde ånder, der færdes i verden til sjælenes fordærv. Amen”. (af pave Leo XIII i 1884).

 

 

817 medlemmer af menigheden, betaler ikke kirkeskat.

For nylig lavede jeg en lille undersøgelse vedrørende hvor mange medlemmer der betaler kirkeskat. I folkekirken er det 100% - i Skt. Nikolaj menighed under 20%. Vi er i alt 1449 medlemmer, af dem er 1011 over 18 år og bør derfor betale kirkeskat til den katolske kirke. 133 medlemmer er tilmeldt 1 års kontrakter og 61 medlemmer er tilmeldt 10 års kontrakter. Altså 194 af 1011 medlemmer betaler et fast beløb til kirken. Skt. Nikolaj menighed får ca. 350.000 kr. i kirkeskat ind om året når vores solidaritets-bidrag til bispedømmet er fratrukket. Er du én af dem der ikke er tilmeldt den faste kirkebidragsordning så kontakt ved først kommende lejlighed præsten og få et skema til en 1 års kontrakt eller 10 års kontrakt, udfyld den og giv den tilbage til præsten, som så ordner resten. Biskoppen beder indtrængende alle katolikker om at tilmelde sig kirkebidragsordningen, da riget fattes penge og jeg opfordrer til det samme, da sognets udgifter er stigende og vi har brug for at alle over 18 år yder et fast bidrag. 70% af indtægterne går til sognet og 30% til bispedømmet.  På forhånd tak

pastor Benny

 

Mændenes retræte på Dalum Kloster 2012 ledes af pastor Benny.

Fra d. 13. august til d. 17. august indbydes til mændenes retræte på det naturskønne Dalum kloster. Der er stadig ledige pladser. Prisen er 1100,00 kr. Emnet er: Eukaristien. Tilmelding hos Olaf Halladin tlf. 4839 8038

 

 

 

 

Bibelskole på Dalum Kloster.

Geoff og Gina Poulter som har besøgt Danmark og Esbjerg adskillige gange kommer nu igen fra 16. til 18. november, hvor de holder weekend retræte på Dalum Kloster med oversættelse til dansk.  Emnet er: ”Jesus som helbreder”. Yderlige oplysn. og tilmelding til Maria Truelsen 2460 2308 ell. mariatruelsen@mail.tele.dk