Præsten skriver

Messe og bønstider i Skt. Nikolaj kirke.

Messetider på Polsk:

Messetider på Engelsk:

Messetider i julen/nytår 2011/12:

Citat Moder Teresa:

Bedegrupper i menigheden:

Brev fra biskoppen/kirkeskat.

VIGTIGT-UNDERVISNING FOR BØRNENE!

Skolelederen Flemming Køhler stopper.

Citat Moder Teresa:

Oktober månedens Helgen.

Verdens største Jesus er en turistmagnet.

Adventsfest for seniorerne.

Skt. Nikolaj, menighedens værnehelgen kommer på besøg.

Alle Sjæles Andagt på Jerne kirkegård.

Alle Sjæles messe i kirken.

Medjugorje budskaberne siden sidste menighedsblad.

Døbte i menigheden.

Vielser i menigheden.

Døde i menigheden.

Norsk politiker: Danmark er et sorteringssamfund.

Ærkebiskop Desmond Tutu

Biskop Tony Guldbrandzen

KK 1926:

Caritas Danmarks

Terrorofre mindes i Norge.

Ungdomsdage med Paven i Madrid.

November månedens Helgen

Brugen af prævention.

KK 2370: Prævention.

KK 2399: Fødselsregulering

Hold juleaften i Skt. Nikolaj menighed.

Paven bebrejder sin egen generation af katolikker for ikke at have gjort nok for at udbrede Evangeliet.

Pave Leo XIII Vision. Bønnen til den Hellige Ærkeengel Michael.

Religion i det offentlige rum.

Skt. Nikolaj menigheds S.O.S. forbønslinje er åben hver torsdag, fredag og lørdag kl. 20-23

Citat af Moder Teresa:

Skal 24-årsreglen afskaffes?

Ikke strafbart at tage liv.

Europarådet vil forhindre kønsbaseret abort.

15.000 aborter i Danmark om året.

KK 2270:

KK 2271:

Rosenkrans for børn og unge hver fredag kl. 13.00 i kirken.

December månedens Helgen.

Skt. Nikolaj bønnen.

Evig Tilbedelse og profeti.

Profeti givet gennem Gina Poulter til Skt. Nikolaj menighed, Esbjerg d. 28. maj 2006: