Tilbedelse
Pilgrimshuset

 tilbedelseskapel

  • er en vision om at tilbede Jesus dag og nat, alle ugens dage
  • er et svar på Jesus opfordring til at våge og bede med ham
  • er en fornyelse af en gammel klostertradition med uophørlig bøn
  • er for alle
  • er ( snart ) åbent alle ugens dage og nætter  
  • Pt. onsdag kl. 9.30 - fredag kl. 17.00          
                     - en oase i midtbyen!   

 

Hvad er eukaristisk tilbedelse ?

Eukaristi  er græsk og betyder taknemmelighed, taksigelse.

Ordet betegner oprindelig Jesu takkebøn over brød og vin, som han ved den sidste nadver aftenen før sin korsfæstelse rakte apostlene som sit legeme og blod. Fra ca. år 100 betegner eukaristi gentagelsen af denne handling i den katolske messe, hvori Jesu død og opstandelse gøres nærværende, og de troende delagtige deri.

Eukaristisk tilbedelse er en tilbedelsesform hvor hostien (det forvandlede nadverbrød) bliver udstillet og tilbedt af de troende. Tilbedelsen er et tegn på hengivenhed og lovprisning af Jesus Kristus, som er til stede i brødets skikkelse. Når tilbedelsen af Eukaristien er konstant (24 timer om dagen), kaldes det evig tilbedelse.

Monstransen med hostien ( det forvandlede nadverbrød )

Hvordan fungerer tilbedelseskapellet i praksis ?

I dagtimerne kan man komme når man har tid og lyst.

For at realisere visionen om en oase med vedvarende bøn og lovprisning dag og nat har vi dog brug for nogen, som vil give bare én time om ugen til Jesus.

Der er 168 timer på en uge, så vi har brug for 168 "tilbedere".                    Pt. har vi 50 tilbedere

Man kan melde sig til at tage en bestemt time hver uge - f.eks. hver onsdag kl. 15-16 eller man kan komme på vores vikarliste og blive ringet op når der er behov.

Man kan bruge sin time som man har lyst. Bed, læs i bibelen, vær stille for Gud... eller tag en ven med, som ikke kender Jesus endnu...   

Nattetimerne er de sværeste at dække, men husk Jesus stod ofte op og bad  "mens alle andre sov"

Vil du være en del af denne vision?

  • fordi Lammet er værdigt...joh.åb.5,12
  • fordi verden har brug for det...

Spørgsmål / tilmelding

 

 

Hvor ligger  Pilgrimshuset tilbedelseskapel ?

Pilgrimshuset ligger smukt og ugenert som i Skt. Josef-søstrenes gamle have bag kirken.

 Indgang gennem kirkens hoveddør.          

                        - en oase i midtbyen!          

Historien om tilbedelseskapellet i Esbjerg.

I Skt. Nikolaj Kirke i Esbjerg har vi en vision. Vi har det store ønske at tilbede Jesus i det Hellige Sakramente dag og nat uden ophør. Denne vision er realiseret mange steder i verden, hvor menigheder er gået sammen om at dele ugens 168 timer og tage ansvar for en enkelt time hver. Dette kaldes ”evig tilbedelse”. Pave Benedikt d. XVI opfordrede i 2007 bispedømmerne og de lokale menigheder til at starte “evig tilbedelse”.

I Esbjerg startede vi 15. juni 2011 med 36 timer, udvidede til 48 timer og p. t. har vi 56 timer fra onsdag morgen til fredag aften, inklusiv de to nætter her i mellem.  Vi har altså nået 1/3 af målet.  Vi har en oplevelse af at være kaldede som menighed til denne tjeneste og som vores præst p. Benny Blumensaat for nylig sagde i sin prædiken, måske er vi ikke udvalgt fordi vi er noget særligt; men fordi vi har allermest brug for det...

Det lille hus i haven

For at realisere visionen har vi indrettet et lille tilbedelseskapel, som ligger i haven bag kirken. Selve haven og ”Pilgrimshuset” som vi kalder det, tilhørte oprindeligt Skt. Joseph Søstrene i tilknytning til Skt. Josef Hospital, men hørte for få år siden ikke med til kirken. Da der på et tidspunkt var planer om at bygge på grunden lige op ad kirken, håbede vi på at få lov til at erhverve haven og det lille hus, selvom det ville være lidt af et mirakel. Dengang gik en lille flok fra kirken syv gange rundt om grunden, mens de bad rosenkransen i håb om ”gennembrud”, som da Jerikos mure faldt. Ved samme tid havde kirken besøg af den kendte nonne Sr. Briege som opfordrede os til at give Gud det løfte at etablere ”evig tilbedelse” hvis vi fik haven. Også en anden gæst udefra, bibelskolelærer Gina Poulter, som har en profetisk nådegave, opmuntrede os, da hun gav os en profeti, hvori Jesus inviterer vores sogn til at komme og tilbede Ham i det Hellige Sakramente.  

Oversat til dansk lyder profetien: ”Jeg indbyder flere mennesker til at komme og lovprise mig. Det er her, deres hjerter og ånd vil blive forenet til ét i mig. Det er her mit folk vil komme som ét foran mig.” ”Jeg byder dem velkommen til dette bøns og lovprisnings sted. Jeg indbyder dem til at komme og dele deres glæder og sorger med mig. Jeg er her og jeg venter på, at mit folk vil komme som ét.” ”I er mit folk og jeg elsker jer med en dyb, vedvarende kærlighed.” 

Miraklet skete

Vi var flere, som længtes efter at realisere denne vision, især da miraklet skete og vi fik haven med det lille hus, men det syntes overmenneskeligt og urealistisk. Så mange timer og så få ildsjæle. Hvem ville komme til kirken og tilbede midt om natten? Vi trøstede os med at vi havde eukaristisk tilbedelse i kirken om morgenen før messen og i dagtimerne om torsdagen. Et par skærtorsdage lykkedes det også at våge natten igennem ved Sakramentet, men det var som at holde liv i nogle få gløder, mens man drømmer om et mægtigt bål. 

Fødselshjælperen

Det store vendepunkt kom sidste forår, da vi fik besøg af en kvinde fra Venezuela ved navn Denise Eichenberger. Denise var i Holland for at hjælpe nogle menigheder med at starte “evig tilbedelse”, da hun via en dansk katolsk præst i Amsterdam hørte, at der måske var en dansk præst som kunne være interesseret. Hun kontaktede p. Benny Blumensaat, som tog imod hendes tilbud om at besøge menigheden i Esbjerg for at tale om sine erfaringer med “evig tilbedelse”. Denise kom og fortalte om visionen de kommende søndage, samlede en lille flok koordinatorer og videregav erfaringerne fra andre kirker. Hendes gå på mod smittede og hun blev projektets fødselshjælper.

Nu otte måneder senere har vi haft de første par stormøder, hvor vi har hørt vidnesbyrd fra de mange forskellige mennesker, som kommer som faste tilbedere hver uge. Fælles for alle er en glæde over at have denne time ”sammen med Jesus”. De som måske i starten så det som et ”offer” at binde sig til at komme en bestemt time hver uge - måske især vores nat-tilbedere, beskriver nu deres tid som en velsignelse, en gave, som de ikke ville bytte væk for alverdens rigdom. Mange føler en ubeskrivelig fred, når de sidder foran Sakramentet og flere har vidnet om bønnesvar. Vigtigst er nok en oplevelse af Guds nærvær. 

Større samhørighed i menigheden

En sidegevinst ved denne form for tilbedelse, hvor menighedens medlemmer afløser hinanden på skift, er en voksende følelse af samhørighed. Vi ringer sammen, vikarierer for hinanden, bærer over med hinanden, hvis nogen kommer for sent til sin tid osv. 

Flere har beskrevet denne følelse af at være med i et fællesskab. Vores flok af faste tilbedere kommer ellers fra mange forskellige lande og baggrunde og dækker et aldersspænd på 12-80 år! Vi har et par børn på 12 år, som sidder hhv. før og efter skoletid og ældre, som bliver efter morgenmessen. 

Vi har folk, som kommer fra natarbejde tidligt om morgenen eller aftenarbejde til midnat. Vi har ægtepar som beder sammen når børnene er lagt i seng og travle mødre, som finder en stille tid midt om natten. Vi har vikarer og andre, som ikke kan binde sig til en fast time, men som kommer og tilbeder en stund så ofte som de har tid og mulighed for det. Alle sammen har vi det ene mål, at tilbede Jesus. Vi tilbeder Jesus, som er fuldt og helt tilstede i brødets skikkelse. Vi tilbeder Ham fordi Han er værdig al vor pris og fordi verden har brug for bøn. 

Mother Teresa sagde om tilbedelse “Jesus har gjort Sig Selv til Livets Brød for at give os liv. Nat og dag er Han der.  Hvis du virkelig vil vokse i kærlighed, så vend tilbage til eukaristien, vend tilbage til den eukaristiske tilbedelse.”

 

 

Fakta:

Pilgrimshuset Tilbedelseskapel, i haven, Kirkegade 58, indgang gennem kirken.
Åben for alle fra onsdag 9.30 – fredag 17.00 (snart fredag til 24) Herefter udvides med tirsdag. Vil du være fast tilbeder, eller vikar, kontakt koordinator Karen Marie Kofoed Petersen 75 16 16 35 / 27 66 03 09.
Det er muligt for bedegrupper udefra at få et tidsrum for eksempel lørdag, hvor gruppen selv arrangerer sig, så der hele tiden sidder mindst én person ved Sakramentet. Menighedssalen kan benyttes til frokost, samtale og opholdsrum. Vi kan i mindre omfang være behjælpelige med eventuel overnatning.
Vi deler meget gerne vores begyndererfaringer, hvis andre menigheder ønsker at starte lignende projekter.
Tjek også www.sanktnikolaj.dk