Novene til den Hellige Skt. Joseph

NOVENE TIL SKT. JOSEPH 

Bed denne bøn i ni dage. Bed om hvad som helst, du måtte ønske. Lad derefter Gud råde! Hav tillid til, at alt som derefter sker som følge af denne Novene, er det som er det bedste for dig i forhold til Guds vilje.

Bøn:

Oh, Sankt Josef, hvis beskyttelse er så stor, så effektiv og så hurtig foran Guds trone. Jeg lægger alle mine intentioner og ønsker over til dig.

Oh, Sankt Josef, jeg beder om, at du vil hjælpe mig med din kraftfulde forbøn og opnå for mig fra din Guddommelige Søn alle åndelige velsignelser gennem Jesus Kristus, Vor Herre, så at jeg ved at bøje mig under din himmelske kraft dermed viser min taknemmelighed og ærefrygt overfor den mest elskende af fædre.

Oh, Sankt Josef, jeg bliver aldrig træt af at meditere over dig med Jesusbarnet sovende i dine arme. Jeg vover ikke at nærme mig, når Han hviler ved dit hjerte. Kærtegn Ham i mit navn og kys Hans fine hoved for mig og bed Ham om at kysse mig tilbage, når jeg drager mit sidste suk på mit dødsleje.

Oh, Sankt Josef, hør mine bønner og mine anmodninger!

Oh, Sankt Josef bed for mig.

Nævn derefter dine intentioner

Og bed tre Fadervor, Hil dig Maria og Ære være

 

Sankt Josef.

Sankt Josef er skytshelgen for den katolske Kirke så vel som for børn, familier, jomfruer, mennesker i eksil og for de lidende. Han bliver også anråbt i forhold til at opnå en hellig død og for at finde en god ægtemand.

Han bliver anset for at være skytshelgen for den katolske kirke og med de mange problemer i kirken i dag, er det en mulighed at påkalde dens skytshelgen og beskytter, for at beskytte kirken fra fjender.

Sankt Josef passer på børnene med kærlighed og omsorg, som han tog vare på Jesusbarnet. Han beskytter familien, fordi han var overhoved for den største familie, der nogensinde har eksisteret. Han elsker også arbejdere, fordi han, selv om han kom fra Davids kongelige slægt, arbejdede som tømrer for at underholde den Hellige Familie.

Han beskytter jomfruer, fordi han selv havde et jomfrueligt hjerte, hans hustru var jomfru og han var den, der stod nærmest - efter Maria - til ”Lammet uden fejl”. Han er også skytshelgen for dem som fryder sig og dem som lider, fordi hans eget hjerte erfarede syv glæder og syv sorger. Han er endog helgen, for dem som lever i eksil, da han selv opholdt sig syv år med Jesus og Maria i et fremmed land. Han bliver påkaldt for en glædelig og hellig død, da han døde i armene på Jesus og Maria. Han bliver ligeså påkaldt af kvinder, som ønsker at finde en god ægtemand, fordi han havde alle de gudgivne kvaliteter, som passer sig for Marias ægtefælle og fader til Jesus.