Salige Niels Steensen

 Festdage:

 23. oktober 

 Symboler:

 Skytsengel:  

 Kort beskrivelse:

Født d. 1 januar 1638 i København. Død d. 25. november 1886 i Schwerin. Saligkåret i Rom d. 23. oktober 1988.

Søn af protestantisk guldsmed. Medicinsk studium ved Københavns Universitet 1656-59. Videre studier i Holland, hvor han opdagede ørespytkirtlens udførselsgang, Ductus Stenonianus, 1660. En dyb religiøsitet havde fulgt ham fra barndomshjemmet, næret af tidlige dødsfald i familien (hans far) af pesten i 1654, der bortrev en tredjedel af Københavns befolkning, og svenskernes storm på København 1659, hvor Niels Steensen var med i studenterkorpsets forsvar. ”Memento mori”: Husk på at du skal dø! Er det stadige omkvæd i hans dagbogsoptegnelser i disse første studieår, det såkaldt Chaos-manuskript, som er skrevet på latin, men oversat til dansk. I Paris og i Firenze omgikkes han højtuddannede katolikker, der levede et åndeligt liv, hvilket gjorde et dybt indtryk på ham og d. 2. november 1667 konverterede han til den katolske kirke. Han blev præsteviet i påsken 1675 i Firenze og bispeviet i Rom d. 19. september 1677. Niels Steensen afmytologiserede hjertet som ”sjælens trone”; den er kun en muskel. Men han tog hjertet tilbage som symbol for ånden, kærlighed, i sit bispevåben, kronet af korset. Allerede som anatonom fyldte beundringen af det menneskelige legeme ham med ærefrygt for Den, der havde skabt det: ”Skønt er det, vi ser; skønnere det, vi erkender, men skønnest af alt er det, vi ikke fatter”. I Skt. Nikolaj kirke hænger et billede af Niels Steensen malet af pastor Michael Hornbech Madsen.  Salige Niels Steensen, bed for os…