Karl den Gode.

 Festdage:

  2. marts

 Symboler:

 Skytsengel:  

 Kort beskrivelse:

Navnet betyder 'den dygtige'
Martyr. Dansker.

Født i Danmark 1084, død 1. marts 1127 i Brügge. Han var eneste søn af kong Knud den Hellige og hans flamskfødte dronning Edel. Efter kong Knuds martyrium tog dronningen ham med til Flandern, hvor hendes far Robert I var regerende greve. Her fik han en omhyggelig opdragelse og uddannelse. Han ægtede en fransk grevedatter Margrethe af Clermont og besteg Flanderns grevetrone i juni 1119. Ligesom sin far regerede han med stor fasthed, men også med mildhed og stor fromhed. Han blev kendt for sine gaver til de nødlidende, sin daglige messe og daglige bespisning af fattige ved sit bord. Han udryddede overtro og fremmede Kirkens sag. En samtidig historieskriver kalder ham for ”Kirkens Fader”. Det var en lykkelig tid for Flandern, præget af retfærdighed og fred. Hans strenge retfærdighed skaffede ham både venner og fjender. Til sidst faldt han for en ambitiøs familie, hvis overhovede var præsten ved Skt. Donatskirken i Brügge. De plyndrede og hærgede landet og da Karl greb ind og straffede provstens søn Burchard, hævnede denne sig ved at dræbe Karl under hans morgenbøn i Skt. Donatskirken d. 2. marts 1127. Karl den Godes lig blev bisat i Skt. Donatskirkens kor d. 9. februar 1882 stadfæstede pave Leo VIII den kult, der var blevet ham til del i Flandern, ved at saligkåre ham. Og d. 13. juni 1886 tillod paven at Karl den Godes fest 2. marts også måtte fejres i alle katolske kirker i Danmark. I den katolske Skt. Albani kirke i Odense opbevares en lille relikvie af Karl den Gode, udtaget af relikvieskrinet i Brügge i 1907. Hellige Karl, bed for os…