Johannes Bosco.

Festdage:

31. Januar 

Symboler:

Skytsengel:  

Lærlinge, drenge, skoleelever

Kort beskrivelse:

Præst og ordensstifter.
Italiensk lærer, grudlægger af
Salesianer-ordenen;
kaldes også blot Don Bosco

Navnet betyder:

Gud er nådig (hebraisk)

 

Født i Piedmont i 1815 og død i Turin 1888. Kanoniseret 1934. Don Bosco var vokset op i en bondefamilie, opdraget af sin mor, som var enke. Tidligt blev han tiltrukket af arbejdet blandt drenge og unge mænd, et arbejde han begyndte straks efter sin præstevielse i 1841. Med sin mor som husholderske åbnede han et pensionat for lærlinge, senere oprettedes værksteder til oplæring af skræddere, skomagere og andre håndværkere. Denne virksomhed voksede og førte i 1854 til grundlæggelse af endnu en kongregation, der kunne fortsætte arbejdet. Don Bosco nærede stor beundring for Frans af Sales`s spiritualitet, og han kaldte sine medarbejdere for salesianere. I 1872 stiftede Don Bosco sammen med en bondekone fra omegnen af Genua, den hellige Maria Mazzarello (død 1881, kanoniseret 1951, festdag d.14. maj), en ny kongregation for lignende arbejde blandt piger; han kaldte dem Mariadøtre, De Kristnes Hjælp, og de fik også omgående succes. Don Bosco var en fremtrædende skikkelse i den opblomstring af heroisk hellighed, som fandt sted i Norditalien i 19. århundrede, en hellighed vi i vore dage har så hårdt brug for. Den hellige Don Boscos billede pryder dette blads forside. Hellige Don Bosco, bed for os…