Præsten skriver.

Kære menighed. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Skt. Nikolaj menighed, hvor jeg nu har været præst i 13 år og befinder mig godt. De bedste af mine præsteår har jeg tilbragt her i det vestjydske i en multinational menighed, hvor udfordringerne i årenes løb ikke er blevet mindre, tværtimod. Nyevangeliseringen, dvs. forkyndelsen af Jesus Kristus som menneskets frelser, forløser og befrier er nødvendig som aldrig før, en evangelisering som først og fremmest skal rettes mod vore børn og unge, gennem sognekatekesen og i familien.  Hver 1. lørdag i måneden mødes mellem 70-80 børn og unge i alderen 5 til 14 år for at høre om Jesus Kristus og hvad den katolske kirke tror og lærer, og der er plads til endnu flere, så bring endelig dit barn og kom også til søndagsmessen og vis på den måde dit barn hvad troen betyder for dig som voksen. Gennem årene har jeg oplevet ca. 200 unge der er blevet firmet og ser med sorg i hjertet at mange af firmanderne stopper med at komme i kirken efter firmelsen. Mange af disse unge ville være kommet hvis far og mor havde sagt: ”kom så, på søndag går vi i kirke sammen”. Kom så. 

Derfor denne opfordring kære menighed, hvor efteråret og vinteren står for døren, hvor vi skal på kirkegården og bede for de afdøde Allehelgenssøndag d. 7. november og hvor vi d. 28. november indleder adventstiden, til igen at skabe et troens miljø for vore børn og unge, at være målrettet som katolik i familien derhjemme og på vores arbejdspladser, ja overalt hvor vi som troende befinder os.

Jovist, den kolde tid trænger sig på, men varmen fra Jesu budskab og kirkens tro og lære og fra Guds kærligheds Hjerte, fra Tabernaklet i kirken, strømmer dig og mig i møde.

Lad os være stolte af vores tro og selv bære kristne symboler, som kors, skapularer og medaljer, og lad os kæmpe for de kristne symbolers plads i det offentlige rum.  Lad os imødegå den aggressive sekularisme som Paven ofte taler om som en af vor tids store trusler mod troen, navnlig i forhold til vore børn og unge, lad os imødegå den med en fornyet kærlighed til Jesus, Jomfru Maria og til den hellige katolske kirke, som er indstiftet og villet af Jesus selv.

Den katolske kirke anerkender ”korsets spiritualitet” dvs. at enhver lidelse, enhver prøvelse og kors, kan forvandles til velsignelse i samme grad som vi ofrer den til Gud og forener os med Jesus i Hans lidelse. Lad os sammen vandre ”korsets vej” på vej til Bethlehem og der erfare ”mysteriet” i vort hjertes dyb og høre de forløsende ord: ”Jeg elsker dig, du er min, kom og følg mig”.

Må jeg minde jer om det girokort der er vedlagt dette blad (se omtale andet steds) at indbetale de 600 kr. og dermed være med til at hjælpe menighedens trængte økonomi. På forhånd tak.

Jeg vil ønske jer alle et godt efterår og en velsignet adventstid samt en fredfyldt julefest og et på gensyn i kirken og må Gud velsigne jer alle, nær og fjern.

Jeres pastor Benny

 

 

Forkortelser:

KD = Kristeligt Dagblad

KK = Katolsk Katekismus

PB = Pastor Benny

 

 

Messe og bønstider i Skt. Nikolaj kirke.

Mandag:

Messe i kirken
eller hos søstrene – se ugenyt 

kl.
kl.

9.00
16.30

Tirsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe

kl.
kl.

8.00
9.00

Onsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe

kl.
kl.

8.00
9.00

Torsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe
Tilbedelse fra

kl.
kl.
kl.

8.00
9.00
9.30 -
17.00

Fredag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe

kl.
kl.

8.00
17.00

Lørdag:

Søndagsmesse

kl.

16.30 

Søndag:

Rosenkrans
Messe  

kl.
kl.

9.30
10.00

 

 

 

Messetider på Polsk:

Lørdag

d.

16.

oktober

kl.

16.30

Lørdag

d.

20.

november

kl.

16.30

Lørdag

d.

18.

december

kl.

16.30

 

 

Messetider på Engelsk:

Søndag

d.

31.

oktober

kl.

16.00 

Søndag

d.

21.

november

kl.

16.00 

Søndag

d.

26.

december

kl.

16.00

 

 

Messetider jul/nytår 2010.:

Fredag

d.

24.

december

familiemesse og krybbespil

midnatsmesse

kl.

kl.

15.00

24.00  

Lørdag

d.

25.

december

juledag, messe

kl.

10.00

Søndag

d.

26.

december

2. juledag – messe

engelsk messe

kl.

kl.

10.00

16.00 

Fredag

d.

31.

december

nytårsaftensmesse

kl.

15.00 

Lørdag

d.

1.

januar 2011

1. nytårsdag - messe

kl.

15.00 

 

 

Bedegrupper i menigheden:

Hver 2. tirsdag mødes Rosenkransbedegruppen i kirken –
se tidspunkt i ugenyt eller kontakt 7512 6402

Hver torsdag mødes ”Sandt Liv i Gud bedegruppen”. Kontakt 7515 4422

Hver fredag mødes ”Couples for Christ”. Kontakt 2010 8911

Hver fredag mødes børn og unge til den Hellige Bernadettes Rosenkransforening
i kirken kl. 13.00

Marialegionen. Kontakt 7510 1191

 

 

Nihilisme. (lat.nihil=intet).

Primært en politisk betegnelse, især i Rusland i det 19. årh., for benægtelse af enhver autoritet i politik og moral. Derefter udvidet i forskellige filosofiske teorier, hvis hovedtese er, at intet virkeligt eksisterer undtagen det at tænke.

 

 

Naturalisme.

Den anskuelse, at naturen er den eneste eksisterende virkelighed.

 

 

Opfordring fra sognepræsten. Kirkeskat.

Hvis du endnu ikke har betalt kirkeskat for 2010 eller du ønsker at give et ekstra bidrag til de mange udgifter som vores menighed har, kan du bruge girokortet som er vedlagt dette menighedsblad. Vi ønsker jo f.eks. alle at vores kirke er forsikret, at der er lys, og at den er varmet op om vinteren. Kirkens orgel skal efterses hvert år, vi skal snart have kirken malet og meget mere. Din kirkeskat er derfor et vigtigt og nødvendigt bidrag til at bære de fælles udgifter. På forhånd tak.

 

Sakramental Tilbedelse i Skt. Nikolaj kirke.

For nogle år siden startede vi Sakramental Tilbedelse hver torsdag i Skt. Nikolaj kirke. Efter messen, som er færdig kl. 9.30 bliver Sakramentet udstillet indtil kl. 17.00. Man skriver sig på listen i våbenhuset og tager så lang tid man ønsker det. Også jer der bare gerne vil sidde 10 eller 15 minutter kan bare komme forbi, kirken er åben hver dag, og Tilbedelse af Jesus i Sakramentet er forbundet med en særlig velsignelse.

 

 

Citater af Moder Teresa af Calcutta:

”Hvis du ikke kan mætte hundrede, så mæt bare én”.

”Medmindre et liv er levet for andre, er det levet forgæves”. ”Fred begynder med et smil”.

 

 

 

 

 

Sognedage og familiemesser.

Hver måned inviterer Skt. Nikolaj menighed til sognedage og familiemesser. Det er vigtigt, at forældrene sørger for at børnene og de unge i alderen 5 til 14 år kommer til undervisning, hvor de lærer om Jesus og den katolske kirkes tro og lære.

 

 

Første Kommunionsholdet og Firmelsesholdet

Første Kommunionsholdet og Firmelsesholdet mødes også på sognedagene som er på følgende datoer: Lørdag d. 4. oktober kl. 10-12, lørdag d. 6. november kl. 10-12, lørdag d. 4. december kl. 10-12

 

 

Familiemesser:

Søndag d. 5. oktober kl. 10.00

Søndag 7. november kl. 10.00

Søndag d. 5. december kl. 10.00

 

 

Skt. Nikolaj fest d. 5. december.

Hvert år fejrer vi menighedens værnehelgen Skt. Nikolaj. Hans festdag er altid d. 6. december men vi fejrer ham under messen d. 5. december kl. 10.00 hvor han kommer med gaver til børnene. Efter messen er der julegløgg og æbleskiver i menighedssalen.

 

 

Alle Sjæles Andagt på Jerne kirkegård og nyt Kors.

Søndag d. 7. november kl. 15.00 fejrer vi den årlige Alle Sjæles Andagt i Jerne kirke, Strandby Kirkevej 60, Esbjerg. Efter andagten i den gamle smukke, tidligere katolske kirke, går vi ned på det katolske afsnit på Jerne kirkegård, hvor vi beder for de afdøde og bestænker hver enkelt grav med vievand. Endvidere vil vi indvie vores nye kors, som vi har hentet hjem fra Polen. Det er <metricconverter productid="2 meter" w:st="on">2 meter</metricconverter> højt og bliver sat op ved siden af fru Pukiene´s gravsted og så håber jeg at mange af jer, når I er på kirkegården, vil tænde et lys og bede en bøn foran korset. Vi mangler en sponsor til korset, som med transport kst.  6000,00 kr. Beløbet kan indsættes på giro konto 919-4320

 

 

Subsidiaritetsprincip. K.K. 1883:

”Ifølge dette princip” bør et samfund af højere orden ikke gribe ind i det indre liv i et samfund af lavere orden og fratage det dets egne opgaver, men bør tværtimod snarere støtte og hjælpe det, når det er i vanskeligheder”.

 

 

Månedens Helgen. Oktober. Den Hellige Callistus I, pave og martyr. Festdag d. 14. oktober. Død ca. 222.

Callistus´første leveår var ikke lovende. Han var slave hos en kristen herre i Rom og blev indblandet i forskellige finansielle transaktioner, der førte til, at han blev idømt hårdt straf-arbejde i stenbruddene på Sardinien. Da han blev løsladt, blev han også samtidig løst fra slaveriet og diakonviet. Pave Zephyrinus lod ham føre tilsyn med den kirkegård på Via Appia, der stadig bærer hans navn. Han var en dygtig mand og da Zephyrinus døde i 217, blev Callistus valgt som ny biskop af Rom. Valget stødte dog på stor modstand fra meget strenge kredse, de var f.eks. uenige med Callistus i hans milde behandling af syndere. Få år senere døde Callistus imidlertid. Fra det fjerde århundrede blev han æret som martyr. Der var dog ingen organiserede kristenforfølgelser på hans tid, og han blev formodentlig dræbt under pøbeloptøjer. Hellige Callistus, bed for os…

 

 

Ikke mere fast Vietnamesisk messe i Esbjerg.

Pastor Quang Nguyen, bispedømmets Vietnamesiske præst for Vietnameserne i Jylland gennem en årrække, er blevet udnævnt til sognepræst i Viborg pr. 1. september 2010.

Skt. Nikolaj menighed har gennem de sidste 15 til 20 år haft fast Vietnamesisk messe 1 gang om måneden, hvilket nu er slut. Dog har pastor Quang lovet at han lejlighedsvis kommer og fejrer messe på Vietnamesisk når det kan passe ind i hans virke som sognepræst. Tak til pastor Quang for hans trofaste tjeneste, må Gud velsigne ham i hans nye virke.

 

 

100 års dagen for Moder Teresa af Calcuttas fødsel.

Moder Teresa (1910-1997) blev født for 100 år siden, den 26. august 1910 i Albanien. Hun stiftede Kærlighedens Missionærer i Calcutta i Indien. Moder Teresa fik Nobels Fredspris i 1979 og blev saligkåret i 2003 www.motherteresa.org.

 

 

Retræte med Geoff og Gina Poulter.

D. 12-14. november besøger Geoff og Gina Poulter igen Danmark, denne gang Dalum kloster, hvor der holdes en katolsk bibelskole med temaet: ”Frelsens mysterium”. Weekenden består af oplæg, fællesbøn og messe samt en helbredelsesgudstjeneste lørdag aften. Der vil blive oversættelse fra engelsk til dansk.

Der er begrænset deltager antal, derfor tilrådes hurtig tilmelding – tlf.  7512 6402 el. 2460 2308

 

 

Sr. Briege McKenna og fader Kevin Scallon besøger Esbjerg.

I weekenden d. 23 og 24. oktober besøger den verdenskendte Clarissernonne sr. Briege McKenna Skt. Nikolaj menighed, sammen med den irske præst fader Kevin Scallon. Lørdag d. 23. oktober starter programmet i kirken kl. 10.00 med oplæg og i løbet af dagen er der oplæg, Rosenkrans, Skrifte m.m. og om aftenen kl. 19.00 fejres der en helbredelsesmesse, hvor sr. Briege McKenna beder for syge og fader Kevin Scallon prædiker. Søndag d. 24. oktober beder sr. Briege igen for syge under messen kl. 10.00 og fader Kevin Scallon prædiker. Kom i god tid, da der kommer mange mennesker. 

 

Bøger af sr. Briege McKenna og fader Kevin Scallon.

Sr. Briege har skrevet 2 bøger: ”Der sker Mirakler” og ”Sakramenternes guddommelige kraft” og fader Kevin Scallon: ”Jeg vil komme selv” som alle tre er oversat til dansk og kan købes både på dansk og engelsk ved henvendelse til pastor Benny.

 

 

Økumenisk kirkevandring i Esbjerg.

Tirsdag d. 31. august 2010 blev der skrevet et stykke kirkehistorie i Esbjerg, da den første økumeniske kirkevandring fandt sted i byen. Vi startede i den katolske kirke, hvor pastor Benny ledede aftenen. Hjerting koret sang smukt under ledelse af Lisbeth Aagaard og Per Günter spillede smukt på orglet. Der deltog ca. 60 mennesker som gik med hele vejen. Pastor Benny talte om, at det der forener os, nemlig troen på Jesus Kristus er stærkere end det, der adskiller os, og vi sluttede med at bede den Nicænske trosbekendelse.

Fra den katolske kirke fortsatte vi til folkekirken, nemlig hen i missionshuset i Kirkegade hvor pastor Michael Brautsch fra folkekirken læste fra Jakobs brev og fremkom med Luthers kommentar til samme brev. Også her lød der smukke orgeltoner.

Vi vandrede videre til Metodistkirken hvor pastor Anna Thompson ledte os i bøn, sang og skriftlæsning og derfra til Pinsekirken hvor pastor Ole Madsen tog imod og fortalte om hvordan Pinsebevægelsen var startet, ikke som en kirke men som en bevægelse. Aftenen sluttede af med en fælles aronitisk velsignelse fra de 4 præster samt en kop kaffe i Pinsekirkens lokaler.

Niels Arpe Hansen fra vores egen menighed havde taget initiativet og bedt og arbejdet for det i 1½ år, så tak til Niels for hans udholdenhed og indsats. En smuk og vellykket aften.

 

 

Caritas Danmarks indsamling

Caritas Danmarks indsamling i august måned gav 8.479,00 som er sendt til hovedkontoret i København. Tak til jer alle for den flotte indsamling, pengene falder på et tørt sted.

 

Navnedag.

Den dag i kalenderen, som er en mindedag for den helgen, en person er opkaldt efter. I katolske lande fejres den årlige navnedag i højere grad end fødselsdagen. Ofte var der sammenfald af de to dage, idet man fik navn efter den helgen, på hvis festdag man var født.

 

 

Ministrantsøndag og udflugt til Legoland.

Søndag d. 5. september kl. 10.00 mødte 18 af menighedens ministranter op til den årlige ministrantsøndag, hvor 4 nye ministranter modtog ministrantkorset samt en lille gave og Kevin modtog desuden en gave fordi han var den ministrant der havde ministreret flest gange i årets løb. Efter messen drog vi på udflugt til Legoland hvor børnene og de unge sammen med 4 voksne kørte i biler til Legoland hvor de havde en pragtfuld eftermiddag i smukt solskinsvejr. Tak til chaufførerne og til ministranterne som gjorde det godt både i kirken og ved at tage sig af hinanden i Legoland.

 

 

Ministrantmøder følgende datoer:

onsdag d. 6. oktober kl. 14.00 

onsdag d. 3. november kl. 14.00 

onsdag d. 1. december kl. 14.00 

Gamle såvel som nye ministranter er velkomne.

 

 

Folkekirken og homoseksuelle.

Folkekirkens øverste ledelse er regeringen og folketinget og der tegner sig i øjeblikket et flertal for at indføre et ritual således at homoseksuelle par kan blive velsignet i kirken.

 

 

Retten til abort bliver udfordret i USA.

K.D. skriver d. 4/8 at alene i år har de amerikanske del-stater introduceret 350 lovforslag, der begrænser adgangen til abort. Mens amerikanerne siden 1973 har haft ret til abort, har de enkelte delstater mulighed for at begrænse denne rettighed med lokal lovgivning, hvilket sker i stor udstrækning. I flere delstater findes der i dag kun en enkelt abortklinik.

 

 

Neokatekumenatet begynder en vandring i Esbjerg.

Bevægelsen som er anerkendt af den katolske kirke har i Danmark et præsteseminar i Vedbæk. Startede i Spanien i 1969 og begyndte i Danmark i 1975. Indbyder til katekese (undervisning i troen) hvorefter der søges dannet et kommunitet som sammen med sognepræsten arbejder på deltagernes fortsatte omvendelse med henblik på en opfyldelse af dåbspagten. Kom og vær med til undervisningen hver mandag og torsdag aften fra d. 4. oktober kl. 19.00 i menighedssalen. Alle er velkomne.

 

 

Pavens besøg i Storbritannien.

Pave Benedikt XVI besøgte i dagene 16 til 19. september de Britiske Øer og trods mange demonstrationer blev besøget en succes.  Paven kom flere gange ind på religionens plads i det offentlige rum og den ”aggressive sekularisme” som forsøger at trænge religionen ud af det offentlige rum. K.D. skriver d. 23/9 at paverejsen blev en diplomatisk succes. Allerede ved besøgets begyndelse i Glasgow mødte 75.000 mennesker op til en udendørs messe og da ordene fra paven lød ”Gud velsigne Skotland” brød jubelen frem. Paven mødtes med Dronning Elisabeth og holdt møder med premierminister David Cameron. Han holdt bøn i Hyde Park og talte i Westminster Hall. Han havde sammenkomster med skolebørn, andre religiøse ledere og med ofre for nogle præsters sexovergreb, som indbefattede den mest vidtrækkende undskyldning og bøn om tilgivelse hidtil. Paven har også holdt en stor økumenisk gudstjeneste sammen med bl.a. ærkebiskop Rowan Williams og saligkårede under besøget englænderen John Henry Newman, den berømte forfatter og konvertit til den katolske kirke som mange søgende mennesker vil kunne spejle sig i, også selvom han levede i 1800-tallet. En vellykket rejse i et turbulent år.

 

 

Bønnens apostolat – en måde at være kristen på.

Bønnens apostolat omfatter katolikker fra hele verden, som stræber efter at give deres liv en apostolisk retning. De forener sig selv og alt hvad de gør, med Kristi messeoffer, for på den måde at samarbejde med Jesus i hans frelsergerning for alle mennesker.

Oktober: At katolske universiteter, i lyset af evangeliet, stadig mere må blive steder hvor man erfarer harmonisk enhed mellem tro og fornuft. At Verdensmissionsdagen må få os til at forstå, at det er en absolut nødvendig tjeneste at forkynde Kristus for menneskeheden.

November: At de som er ofre for stoffer eller anden form for afhængighed, ved Guds kraft må finde styrke til radikal livsændring, ved støtte fra det kristne samfund. At Kirkerne i Latinamerika stadig må følge den mission for hele kontinentet, som er foreslået af deres biskopper og gøre den til en del af Guds folks universelle missionsopgave. 

December: At vore egne erfaringer med lidelse må hjælpe os til at forstå den nød og smerte, som bliver mange enlige, syge, og ældre til del. At jordens folkeslag må åbne dørene for Kristus og for hans budskab om fred, broderlighed og retfærdighed.

 

 

Medjugorje budskaberne siden sidste menighedsblad:

2. juni 2010: ”Kære børn! I dag kalder jeg jer til ved faste og bøn at bane vejen for min Søn ind i jeres hjerter. Tag imod mig som Mor og som forkynder af Guds kærlighed og hans ønske om jeres frelse. Gør jer fri af alt det i jeres fortid, som tynger jer og giver jer skyldfølelse, og frem for alt fra det, som har ført jer ind på vildveje og i mørke. Tag imod Lyset. Bliv født på ny i min Søns retfærdighed. Jeg takker jer.” (Mirjanas månedlige budskab d. 2. juni 2010).

Vor Frue velsignede alle religiøse artikler, og Mirjana sagde, at da Vor Frue forlod hende ved afslutningen på åbenbaringen, så hun en hvid due, som Mirjana mente var Helligånden.

25. juni 2010: ”Kære børn. Med glæde kalder jeg jer til at leve mine budskaber med glæde; kun på den måde, kære børn, vil I kunne være tættere ved min Søn. Jeg ønsker at føre jer alle til Ham alene, og i Ham vil I finde den sande fred og jeres hjerters glæde. Jeg velsigner jer alle og elsker jer med uendelig kærlighed. Tak, at I har fulgt mit kald.” (Marijas månedlige budskab d. 25. juni 2010). 

2. juli 2010: ”Kære børn! Mit moderlige kald, som jeg giver jer i dag, er et kald til sandhed og liv. Min Søn, som er livet elsker jer og kender jer som I i virkeligheden er. For at komme til at kende og elske jer selv, må I lære min Søn at kende. For at komme til at kende og elske andre, må I se min Søn i dem. Derfor mine børn, bed, bed om at I må forstå og underkaste jer med en ånd som er fri og fuldstændigt transformeret og på den måde have Himmeriget i jeres hjerter her på jorden. Tak!”

(Mirjanas månedlige budskab d. 2. juli 2010).

25. juli 2010: ”Kære børn! Jeg kalder jer på ny til at følge mig med glæde. Jeg ønsker at lede alle til min Søn, jeres Frelser. I er ikke bevidste om, at uden Ham har I ikke glæde og fred og heller ikke en fremtid eller evigt liv. Derfor små børn, gør god brug af denne tid med glædesfyldt bøn og overgivelse. Tak fordi I har svaret på mit kald”. (Marijas månedlige budskab d. 25. juli 2010).

2. august 2010: ”Kære børn! I dag kalder Jeg jer til sammen med Mig at begynde at opbygge Himlens Rige i jeres hjerter, så I glemmer det, som er personligt og – ledt af min Søns eksempel – tænker på det, som er af Gud. Hvad ønsker Han af jer? Tillad ikke satan at åbne vejen til jordisk lykke, veje uden min Søn. Mine børn, de er falske og varer kun kort tid. Min Søn eksisterer. Jeg tilbyder jer evig lykke og fred og enhed med min Søn, med Gud. Jeg tilbyder jer Guds rige. Tak”.

(Mirjanas månedlige budskab d. 2. august 2010).

25. august 2010: ”Kære børn! Med stor glæde ønsker Jeg også i dag at kalde jer på ny: bed, bed, bed. Må denne tid være en tid med personlig bøn for jer. Find i løbet af dagen et sted, hvor du kan bede i glæde og uforstyrrethed. Jeg elsker jer og velsigner jer alle. Tak fordi I har svaret på mit kald”. (Marijas månedlige budskab d. 25. august 2010).

2. september 2010: ”Kære børn! Jeg er ved jeres side, fordi jeg ønsker at hjælpe jer med at overvinde prøvelser, som denne renselsens tid byder jer. Mine børn, en af disse er: ikke at tilgive og ikke at bede om tilgivelse. Hver eneste synd krænker kærligheden og fjerne jer fra den – og kærligheden er min Søn. Derfor mine børn, hvis I ønsker at vandre med mig henimod Guds kærligheds fred, så må I lære at tilgive og bede om tilgivelse. Tak”.

(Mirjanas månedlige budskab d. 2. september 2010).

www.medjugorjecenter.dk – www.profeti.dk

2 Åbenbaringskilder: Skrift og Tradition. ”Katolicisme uden Tradition er protestantisme”.

 

 

Månedens Helgen. November. Salige Niels Steensen, videnskabsmand, og biskop. Festdag d. 25. november.

Født d. 1. januar 1638 i København. Død d. 25. november 1686 i Schwerin. Saligkåret i Rom d. 23. oktober 1988. Søn af protestantisk guldsmed. Medicinsk studium ved Københavns Universitet 1656-59. Videre studier i Holland, hvor han opdagede ørespytkirtlens udførselsgang, Ductus Stenonianus, 1660. En dyb religiøsitet havde fulgt ham fra barndomshjemmet, næret af tidlige dødsfald i familien (hans far) af pesten i 1654, der bortrev en tredjedel af Københavns befolkning, og svenskernes storm på København 1659, hvor Niels Steensen var med i studenterkorpsets forsvar. ”Memento mori”: Husk på at du skal dø! Er det stadige omkvæd i hans dagbogsoptegnelser i disse første studieår, det såkaldt Chaos-manuskript, som er skrevet på latin, men oversat til dansk. I Paris og i Firenze omgikkes han højtuddannede katolikker, der levede et åndeligt liv, hvilket gjorde et dybt indtryk på ham og d. 2. november 1667 konverterede han til den katolske kirke. Han blev præsteviet i påsken 1675 i Firenze og bispeviet i Rom d. 19. september 1677. Niels Steensen afmytologiserede hjertet som ”sjælens trone”; den er kun en muskel. Men han tog hjertet tilbage som symbol for ånden, kærlighed, i sit bispevåben, kronet af korset. Allerede som anatonom fyldte beundringen af det menneskelige legeme ham med ærefrygt for Den, der havde skabt det: ”Skønt er det, vi ser; skønnere det, vi erkender, men skønnest af alt er det, vi ikke fatter”. I Skt. Nikolaj kirke hænger et billede af Niels Steensen malet af pastor Michael Hornbech Madsen.  Salige Niels Steensen, bed for os…

 

 

Døbte i menigheden.:

  1. Evaldas Daraska, Sønderskovvej 90, Nordenskov, 6800 Varde.
  2. Deivid Daraska, Sønderskovvej 90, Nordenskov, 6800 Varde.
  3. Viktoria Szymanska, Nørregade 59, 2tv, 6700 Esbjerg.
  4. Chris Hansen Hollænder, Søndermarken 17, 6690 Gørding.

            Tillykke til de nydøbte og deres familier.

 

 

Gifte i menigheden.

  1. Athra og Jolian Marzena Poles, Stengårdsvej 54, 2mf. 6705 Esbjerg Ø
  2. Beata og Mariusz Ratajczyk, Thulevej 350, 6715 Esbjerg N.

           Tillykke til de nyviede og til deres familier.

 

 

Den katolske kirke har globalt vokseværk.

K.D. skriver d. 29/6 at der aldrig har været så mange romersk-katolske kristne i verden som nu. Det viser de seneste tal fra Vatikanet. I løbet af perioden fra 2000 og frem til slutningen af 2008 er antallet af katolikker på verdensplan steget med 11,54%. Ifølge Vatikanet er 1,166 milliarder mennesker i dag medlemmer af den romersk-katolske kirke.

I Afrika er antallet af katolikker vokset med 33% og i Asien med næsten 16%. Selvom antallet af katolikker også er steget i Europa med 1,17% i løbet af samme periode, så udgør katolikkerne alligevel en mindre del af den europæiske befolkning nu end tidligere. I 2000 var næsten 27% af europæerne katolikker, mens de i 2008 udgjorde 24%. Vi skal forvente, at fremtidens Europa er langt mindre præget af de kristne værdier end tidligere. Der vil også opstå øget konflikt omkring de kristne symbolers plads i det offentlige rum. Det er en udvikling, vi allerede kan se i forbindelse med diskussionen om, hvorvidt landene må have kors i deres nationalflag, siger Vatikanekspert og jesuitterpræst Bernd Hagenkord.

 

 

Ægteskab og frugtbarhed. K.K. 2397:

”Den pagt som ægtefællerne frit har indgået, indebærer trofast kærlighed. Den medfører pligten til at bevare deres ægteskab uopløseligt”.

 

 

K.K. 2398:

”Frugtbarheden er et gode, en gave, et mål med ægteskabet. Ved at give liv deltager ægtefællerne i Guds faderskab”.

 

 

Oktober måned er Rosenkransens måned.

Hver dag bliver Rosenkransen bedt i Skt. Nikolaj kirke, og hver fredag kl. 13.00 mødes Den Hellige Bernadettes Rosenkransforening i kirken kl. 13.00 hvor børnene fra skolen sidder på gulvet og beder Rosenkransen. Protestantiske og katolske børn beder Rosenkransen sammen, hvilket er en meget smuk oplevelse. Kære forældre hjælp jeres børn og unge til at huske Rosenkransbønnen i kirken hver fredag kl. 13.00 Festen til Vor Frue af Rosenkransen fejres d. 7. Oktober

 

 

Messetider hos søstrene/Seniordag.

Følgende mandage fejres der messe hos søstrene som alle er velkomne til på Baggesens Allé 149. Mandag d. 25/10 kl. 16.30 – mandag d. 15/11 kl. 16.30 – mandag d. 13/12 kl. 16.30 Seniordagen d. 7. december i kirken er aflyst men vi mødes i stedet til messe hos søstrene. Den næste seniordag bliver først holdt i det nye år. Tak for alt i det gamle.

Søstrene og pastor Benny

 

 

Der er dæmonisk aktivitet som aldrig før.

På kristendom.dk d. 7/9 siger frikirkepræst Henrik Csizmadia at dæmonuddrivelse skal udbredes til hele Danmark og blive almen praksis i folkekirken. Han siger at mennesker i dag er mere dæmoniseret end nogensinde før, og begrunder det med, at mennesker lever i vild og hæmningsløs synd. Før havde vi regler og begrænsninger, men grænserne for moral har rykket og rykket sig. Det okkulte er taget til, og der er dæmonisk aktivitet som aldrig før. ”Kirkens problem er, at psykiatrien har erstattet befrielsestjenesten og den indre helbredelse” siger Csizmadia, men håber dog, at kirken på sigt kan genvinde denne rolle.

 

 

Vil du holde juleaften i Skt. Nikolaj kirke?

Ligesom sidste år, indbyder Skt. Nikolaj kirke igen i år til juleaften i menighedssalen fredag d. 24. december kl. 18.30. Er du ensom og alene eller ønsker du en anden måde at fejre jul på så er du/I velkommen til at deltage i vores juleaftensarrangement.

Vi starter i kirken omkring julekrybben hvor vi synger nogle julesalmer og fortsætter i menighedssalen, hvor der vil være flæskesteg, rødkål m.m. og selvfølgelig risalamande med mandelgave.

Det koster 100 kr. pr. person, hvilket som skrevet indebærer en traditionel julemiddag, hvad dertil hører samt en julegave fra den Hellige Nikolaj.

Tilmelding på tlf. 7512 1027

 

 

Månedens Helgen. December. 28. december. De Uskyldige Børns Fest.

Dette navn er blevet givet til børnene i Bethlehem ”fra 2 år og derunder”, som blev dræbt efter ordre af Kong Herodes i et forsøg  på at befri sig fra Jesusbarnet, i hvem han så en rival. (Matt 2,1-3, 16-18) De er blevet æret som martyrer fra de tidlige tider. Det er sædvane for kristne børn i Jerusalem at forsamles i Fødselskirken hver eftermiddag og synge hymner til minde om ”martyriets blomster”: disse ”unge krigere”, som englænderen Aelfric skrev i det tiende århundrede, som vidnede om Frelseren, skønt de endnu ikke kendte Ham. Deres antal er stærkt overdrevet, det er usandsynligt, at der var mere end højst tyve af dem. Hellige Uskyldige Børn bed for os..

 

 

Aborttallet i Danmark er på ca. 16.000 om året.

Dvs. at siden indførslen af fri abort i Danmark i 1973 har ca. 600.000 mennesker måtte lade livet. Moder Teresa af Calcutta siger: ”Et land, der accepterer abort, lærer ikke sit folk at elske, men anvender vold for at få, hvad det ønsker sig. Det er derfor, at dens største ødelægger af kærlighed og fred, er abort”.

 

 

Abortlinien.

Overvejer du abort eller har du haft en abort og trænger til nogle at tale med så ring til abortlinien på 4839 4848

 

 

K.K. 2322:

”Lige fra undfangelsen har barnet ret til livet. Direkte abort er en skændig handling og kan aldrig forsvares.

 

 

Nok hospicepladser vil overflødiggøre dødshjælp.

Landsformand for Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk skriver i K.D. d. 17/9 at hospice-filosofien bør udbredes til alle steder, hvor uhelbredeligt syge og døende befinder sig. I Straffelovens § 239 står der: ”at den, der dræber en anden efter denne begæring, straffes med fængsel i indtil 3 år..

Mange mener at drab på begæring bør gøres lovligt, at et menneske har ret til at bestemme sin egen dødsdag og tidspunkt. Men det er jo ikke korrekt. Der er meget i vores liv vi ikke bestemmer over, og godt det samme. At vi fødes. Hvor vi færdes. Hvilke gener vi får. Hvilke evner vi får, etc.

Aktiv dødshjælp bliver ifølge den katolske kirkes tro og lære betragtet som mord, og kan på ingen måde forsvares. Det som Tove Videbæk anbefaler, og det vil kirken gerne tilslutte sig, er oprettelsen af flere hospicepladser så uhelbredeligt syge mennesker har muligheden for den lindrende behandling som hospice tilbyder, hvad enten det er på et hospice eller derhjemme. Ja, til aktiv livshjælp, nej til enhver form for aktiv dødshjælp, og et krav til kommunerne om at frigøre midler således at hospice-filosofien kan udmønte sig i langt flere pladser og mere oplysende arbejde om de muligheder som hele hospice-bevægelsen kan tilbyde. ”Vi hjælpes til verden med kærlighed og omsorg, og vi bør afslutte livet omgivet af kærlighed og omsorg”.

 

 

5500 prostituerede i Danmark.

D. 17. september skriver K.D. at kvinder fra Thailand og Østeuropa udgør de største grupper af udenlandske prostituerede herhjemme, ifølge Servicestyrelsen. Ifølge <personname productid="Ole Thomsen" w:st="on">Ole Thomsen</personname>, faglig leder af Kompetencecenter Prostitution, der foretager opsøgende arbejde og rådgiver prostituerede, er det væsentlig viden, som Servicestyrelsen nu præsenterer. ”Jo mere præcise vi bliver på, hvor folk kommer fra, jo mere kan vi målrette indsatsen. Måske er der brug for tolke, eller der kan være kulturelle ting at tage hensyn til. Enhver type indsats skal bygge på et fundament af viden. Det er helt grundlæggende i socialpolitik” siger han. Vibeke Lenskjold, leder af organisationen Reden International, som beskæftiger sig med udenlandske kvinder i prostitution, er også glad for at der er kommet tal på bordet, da disse kan bruges til at reflektere over. Hvad siger det om vores samfund, vores seksualitet og vores måde at indgå i relationer med hinanden på, at vi har 5500 prostituerede i Danmark? Tænk bare på hvor mange kunder skal til? Det kan da godt få en til at tænke over, hvad det er for et samfund, vi lever i, hvor så mange primært mænd tilsyneladende har behov for at købe sig til sex, slutter Lenskjold.

 

 

Britiske katolikker har stor indflydelse.

K.D. skriver d. 25/9 at der er mange katolikker på listen over de mest indflydelsesrige i Storbritannien. En lang række fremtrædende medlemmer af det britiske samfund er katolikker. Det katolske magasin The Tablet har i forbindelse med det nyligt overståede pavebesøg i Storbritannien udarbejdet en liste over de 100 mest indflydelsesrige og vigtigste katolske personer i det britiske samfund. Listen viser, at der ikke er noget, der hindrer katolikker i at nå toppen i et land, hvor katolikker er en minoritet.

 

 


Den sidste hellige Pave, Pius d. X. (1835-1914),

Den sidste hellige Pave, Pius d. X. (1835-1914), greb med beslutsomhed ind overfor visse tendenser på det teologiske område, som fremkom i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20., og fordømte ”modernismen” for at beskytte de troende mod fejlagtige opfattelser og for at fremme en videnskabelig fordybelse i Åbenbaringen, som er i harmoni med Kirkens Tradition. Modernismens fare er ikke mindre i dag end dengang og derfor kunne det være på sin plads at gentage den éd, som præster og alle lærere i Kirken skulle aflægge: ”Jeg tror oprigtigt at Troslæren blev overleveret til os fra apostlene, ved de rettroende Fædre, med nøjagtig samme betydning og altid i samme mening. Derfor forkaster jeg fuldstændig de heretiske fejltagelser i flg. hvilke trossandhederne udvikler sig og forandrer sig fra en betydning til en anden, der er forskellig fra hvad kirken tidligere forkyndte. Troens uforanderlighed er en skat nedlagt i kirken og den afgørende forskel på den sande tro og relativismen eller modernismen