SOS Forbøn

SOS forbøn - 75 18 18 08
startede fredag. 22/5 2003

Ring og få forbøn - SOS forbøn er oprettet af den katolske kirke i Esbjerg.

Hvis du føler dig alene, bekymret, splittet, deprimeret, syg angst eller du har problemer i forhold til et andet mennesker - så ring og få et lyttende øre og forbøn.

 

Ved telefonlinien sidder der et kristent medmennseske, som ønsker det bedste for dig, som vil lytte til dig og som frem for alt, vil bede for og med dig.

 

Forbønslinien er en bedelinie - og derfor ikke terapi, ikke samtale, ikke rådgivning men bøn - i fuldstændig tillid til den kraft, der er i bøn i Jesu navn.

 

At bede i tro vil sige, at have tillid til, at Han vil hjælpe.

 

Jesus har lovet os, at han vil høre vores bønner.

 

"Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror." (Matt.21.22)

 

"Alt hvad I beder og bønfalder om, tro at I har fået det, så skal I få det." (Mark. 11.24.)

 

SOS forbøn er åben:

 Torsdag 

 Fredag

 Lørdag

 Kl: 20.00 - 23.00 Hele året