Præsten skriver.

Kære menighed.  Det første halvår af 2010 har været et turbulent halvår for kirken og verden med de mange skandaler indenfor kirken og med de mange naturkatastrofer, krige og voldsepisoder der hver dag berettes om i den sensationshungrende presse. Som katolik drejer det sig om at holde tungen lige i munden, ikke at lade sig presse hverken af skandalerne i kirken eller af medierne til at forlade Jesus men snarere til at intensivere sit engagement i kirken og i menigheden fordi Jesus og kirken er ét og Han har brug for dit engagement som aldrig før. Så sidder du derude blandt menighedens 1300 medlemmer og har mistet kontakten med kirken og menigheden, er holdt op med at modtage sakramenterne, så skynd dig at komme tilbage, det er aldrig for sent at begynde på ny. Menigheden savner dig. Begynd med at komme til søndagsmessen, som enhver katolik jo er forpligtet til at deltage i, og kom med til kirkekaffen efter hver søndagsmesse og del det sociale fællesskab med andre trosfæller. Hvis du ikke er der, er fællesskabet ikke intakt. I Skt. Nikolaj menighed har vi den store glæde at der altid er fyldt med børn, unge og voksne til søndagsmesserne, men alligevel er det ét skår i glæden når vi erfarer at nogle holder op med at komme og andre slet ikke er begyndt at komme. Vi lever i en ”nådens” tid hvor kirkedøren er åben, hvor vi frit kan dyrke vores tro, hvor mødet med den Korsfæstede og Opstandne Jesus Kristus er indenfor rækkevidde for enhver af os, gennem fejringen af den Hellige Messe, som er det ypperligste en katolik kan deltage i. Messen er Jesu Kristi sonoffer på Golgatha der bliver genaktualiseret, og at deltage i messen betyder at samle sig en uvurderlig skat for sig selv og for de mennesker man beder for under messen. Betydningen af enhver messe, som den troende har deltaget og deltager i, vil engang stå lysende klart for enhver af os. Kom selv og bring dit barn til Dåben, bring dit barn til den Første Hellige Kommunion, bring dit barn til Firmelsens sakramente, ja kom og deltag i de underfulde gerninger som Gud gør i Hans kirke, midt i en svær tid har vi alle brug for Gud som aldrig før og husk, kirken står altid åben. På gensyn og fortsat en god sommer til jer alle.

Jeres pastor Benny

 

 

Forkortelser:

K.D. = Kristeligt Dagblad. K.K = Katolsk Katekismus. P.B. = Pastor Benny

 

 

Messe og bønstider i Skt. Nikolaj kirke.

Mandag: 

Messe i kirken eller hos søstrene 

se ugenyt  

Tirsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes       
Messe  

kl.
kl.   

8.00
9.00

Onsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes 
Messe 

kl.
kl.

8.00
9.00

Torsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes 
Messe 

kl.
kl.

8.00
9.00

Fredag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes 
Messe 

kl.
kl.

8.00
17.00

Lørdag:

Søndagsmesse

kl.

16.30

Søndag:

Rosenkrans
Messe

kl.
kl.

9.30
10.00

 

 

Messetider på Vietnamesisk:

 

Juli

ingen

Lørdag

d.

28.

august

kl.

16.30

Lørdag

d.

25.

september

kl.

16.30

 

 

 

Messetider på Polsk:

Lørdag

d.

17.

juli

kl.

16.30

Lørdag

d.

21.

august

kl.

16.30

Lørdag

d.

18.

september

kl.

16.30

 

 

Messetider på Engelsk:

Søndag

d.

25.

juli

kl.

16.00

Søndag

d.

29.

august

kl.

16.00

Søndag

d.

26.

september

kl.

16.00

 

 

Bedegrupper i menigheden:

Hver 2. tirsdag mødes den karismatiske bedegruppe i kirke – se tidspunkt i ugenyt

Hver fredag mødes ”Couples for Christ” i hjemmene eller menighedssalen. Kontakt 2010 8911

Hver fredag er der Rosenkrans for børn og unge i kirken kl. 13.00

Marialegionen – kontakt 7510 1191

 

 

Sognedage og familiemesser.

Sognedagene/katekesen begynder igen efter sommerferien lørdag d. 4 september kl. 10.00 i kirken. Alle børn og unge i menigheden fra 5 til 14 år inviteres til katolsk undervisning, som ledes af voksne kateketer fra menigheden. Der er opdeling i hold efter alder og jeg håber forældrene vil bakke godt op om undervisningen, som måske er den eneste børnene og de unge får. Vel mødt med jeres barn lørdag d. 4. september kl. 10.00-12.00

Søndag d. 5. september kl. 10.00 er der familiemesse.

 

 

Hvad er katekese?

I den nordiske Bispekonferences retningslinjer beskrives katekesens formål således: ”Katekesen har først og fremmest til formål at sætte mennesker i berøring med den treenige Gud, at lære mennesker at kende og elske Gud og hjælpe dem til at leve et liv i overensstemmelse med evangeliet. Katekesen vil opdrage til bøn samt hjælpe mennesker til at se deres liv ud fra et kristent perspektiv. Den kalder mennesker til fællesskab og medansvar for menighedens liv”.

 

 

Nyt Firmandhold begynder lørdag d. 4. september kl. 10.00

Meddelelse til forældrene: Har I en dreng eller pige der går i 7. klasse skal I tilmelde hende/ham til Firmelses undervisningen ved at komme til den første undervisningsdag d. 4. september kl. 10.00 i kirken. De unge skal firmes af biskop Czeslaw Kozon lørdag d. 14. maj  2011 kl. 16.00 i Skt. Nikolaj kirke. Undervisningen for de nye Firmander er obligatorisk og det forventes at de kommer til søndagsmessen. Vel mødt.

 

 

Nyt 1. Kommunionshold begynder lørdag d. 4. september kl. 10.00

Meddelelse til forældrene: Har I en dreng eller pige der går i 2. klasse skal I tilmelde hende/ham til 1. Kommunions undervisningen ved at komme til den første undervisningsdag lørdag d. 4. september kl. 10.00 i kirken. Børnene skal modtage deres 1. Hellige Kommunion Kristi Himmelfartsdag d. 2. juni 2011 kl. 10.00 i Skt. Nikolaj kirke. Undervisningen for de nye 1. kommunikanter er obligatorisk og det forventes at de kommer med deres forældre til søndagsmesserne. Vel mødt.

 

 

Mændenes retræte på Dalum Kloster.

I uge 33 d. 16/8 til 20/8 leder pastor Benny mændenes årlige retræte på det skønne Dalum kloster ved Odense. Temaet er ”Kaldet til Hellighed” set i lyset af sekulariseringen og kirkens aktuelle situation. Retræten foregår i stilhed og der afveksles mellem oplæg, bøn, daglig messe og mulighed for skriftemål/personlig samtale med præsten. Pris 1.000 kr.

Tilmelding og information: Olaf Halladin 4839 8038 mail: mo.halla@hotmail.com

 

 

Vigtigt.

Nyt Første Kommunionshold og nyt Firmandhold lørdag d. 4. september kl. 10.00 i Skt. Nikolaj Kirke.

 

 

Nådegaver. K.K. 799:

”Karismerne, nådegaver som gives af Helligånden til Kirkens opbygning”.

 

 

Retræte med sr. Margaritha Valappila på Dalum Kloster.

I uge 28 d. 12/7 til  16/7 afholdes en retræte for alle ved den kendt karismatiske indiske nonne Sr. Margaritha Valappila. Retrætens indhold vil være en vekselvirkning mellem foredrag og lovprisning, bibelske betragtninger, deltagelse i den hellige messe, Eukaristisk Tilbedelse, Skriftemål, rosenkrans, bøn om helbredelse og den store bøn om Åndsudgydelse. Sr. Margaritha har modtaget følgende skriftord fra Jesus som tema for sin 7. retræte for os danskere: ”Han får velsignelse fra Herren, retfærdighed fra sin frelses Gud”.(Sl. 24,5)  Tilmelding og yderligere oplysninger:

Tlf. 7575 7551 – mariakjaersgaard@hotmail.com ell. 8627 7058 – mail@profeti.dk

 

 

3 – dobbelt glæde.

25 år – I Danmark for Skt. Karl Borromæus søstrenes kongregation

20 år – i Esbjerg for Søster. Helene og Søster Regine

75 års – fødselsdag for Søster Regine

Denne 3-dobbelte glæde vil vi gerne dele med jer i menigheden i en taksigelsesmesse Søndag den 15. august 2010 kl. 10.00. Med festlig kirkekaffe bagefter. Alle er velkomne.

Søster Helene og Søster Regine

 

 

Paven angriber ”smålig sladder”.

K.D. skriver d. 31/3-2010 at pave Benedikt XVI under sin prædiken Palmesøndag til de titusinder af fremmødte på Peterspladsen fastslog, at han ikke agter at lade sig kue af historierne om seksuelt misbrug. Den 82 årige pave, sagde i en bemærkning, som af mange af de tilstedeværende blev tolket som en direkte hentydning til den voksende skandale om børnemisbrug, at troen på Gud giver én mod til ikke ”at tillade sig selv at blive skræmt over smålig sladder fra den herskende mening”.

 

 

Ministrantmøde.

Næste ministrantmøde er onsdag d. 8. september kl. 14.00 i menighedssalen. Tænker du på at blive ministrant er du også velkommen. Kom og vær med drenge og piger.

 

 

 

S.O.S. forbønslinien er åben hver torsdag, fredag og lørdag aften kl. 20.00-23.00-7518 1808

Skt. Nikolaj kirkes S.O.S.s forbønslinie er åben for alle der ønsker en samtale samt en forbøn og betjenes af menighedens egne medlemmer.

 

 

Nye medarbejdere på forbønslinien ønskes.

Gennem 7 år har Skt. Nikolaj menigheds S.O.S.s forbønslinie betjent tusindvis af mennesker som har ringet ind på linien for at få en samtale samt modtage en forbøn over telefonen. Linien har brug for flere medarbejdere, dvs. mennesker som kan lytte til andre og bede en bøn over telefonen. Er det noget for dig, så kontakt Maria på tlf. 7512 6402 eller 2460 2308

 

 

Magiske Russiske Toner i Skt. Nikolaj kirke.

Igen i år har vi den store glæde at SORTEHAVETS DON KOSAKKER KOR giver koncert i Skt. Nikolaj kirke. Det sker fredag d. 9. juli kl. 19.30 Billetsalg www.esbjergbilletten.dk (120 kr) eller ved kirkens dør (130 kr).

Kom og tag din nabo med til en stor musikalsk oplevelse i Johan Otto Von Spreckelsens kendte kubekirke.

 

 

Seniordag. Høstgudstjeneste.

Tirsdag d. 7. september inviterer Skt. Nikolaj menighed alle seniorer, fra 60 år og opefter til senioreftermiddag med messe kl. 14.00 i Skt. Nikolaj kirke og efterfølgende kaffe m.m. i menighedssalen. Alle er velkomne. 

Pastor Benny og Søstrene.

 

Månedens Helgen. Juli.

Kamillus af Lellis. Festdag d. 14. juli. Præst, stifter af Kamillianerordenen. Født 1550 i Abruzzerne. Død 1614 i Rom. Kanoniseret 1746. Fra sit 17. til sit 25. år var Kamillus af Lellis lejesoldat. Fysisk var han en stor mand med et heftigt temperament og så lidenskabeligt en spillenatur, at han til sidst tabte alt. I 1575 hørte han en prædiken, der ændrede ham radikalt, og han søgte to gange at blive franciskaner, men blev nødt til at forlade ordenen igen på grund af en benlidelse, der fulgte ham resten af livet. Gennem sine egne lidelser blev han opmærksom på andres, og han tilbød sin arbejdskraft til San Giacomo hospitalet i Rom. Denne erfaring åbnede hans øjne for den rystende tilstand hospitalerne var i og for sygeplejernes manglende uddannelse og brutalitet. På Skt. Neri`s råd blev han præsteviet i 1584, efter at han allerede var begyndt at oprette en kongregation af præster og lægbrødre, kaldet De Syges Tjenere, der skulle tage sig af de syge på hospitalerne såvel som hjemme. Før århundredet var til ende, havde Skt. Kamillus åbnet ordens huse og hospitaler i Napoli og mange andre steder. Han insisterede på sådanne nyskabelser som åbne vinduer, tilstrækkelig forplejning og isolation af smittebærere. Hans præster var altid rede til at betjene de døende, og erfaringen havde belært ham om at tage særlige forholdsregler for ikke at komme til at begrave nogen levende. Til sin død fortsatte han, trods sygdom, med personligt at besøge hospitalerne og tjene de syge. Skt. Kamillus af Lellis er skytshelgen for sygeplejere og syge. Fra 1898 til 1984 virkede ordenen i Danmark.  Hellige Kamillus, bed for os..

 

 

Spændende bøger i kirkens bogsalg.

I våbenhuset eller på kirkens kontor kan følgende bøger købes på dansk:

 1. Magnificat (bønnebog) 75 kr.
 2. ”Jeg vil komme selv” - Mødet med den Opstandne Kristus af pater Kevin Scallon CM - 175,00 kr.
 3. ”Er miraklernes tid forbi” af sr. Briege McKenna, 75 kr og ”Sakramenternes guddommelige kraft” 50 kr.
 4. ”Pater Pio” af Inge Stoltenberg, 60 kr. og mange andre.

 

 

Økumenisk kirkevandring i Esbjerg.

Tirsdag d. 31. august starter den første af forhåbentlig mange kirkevandringer, mellem folkekirken, metodistkirken, pinsekirken og den katolske kirke. Vi vandrer fra kirke til kirke og beder og synger sammen som et udtryk for vor fælles tro. Vi starter vandringen fra den katolske kirke kl. 19.00 Alle er velkomne, tag venner og naboer med.

 

 

 

 

Rosenkransforening for børn og unge.

Hver fredag er der Rosenkransbøn for børn og unge i kirken kl. 13.00 Rosenkransforeningen startede for år tilbage og er indviet til den hellige Bernadette, som er foreningens værnehelgen. Børnene og de unge kommer efter skoletid over i kirken og der uddeles Rosenkranse til de børn som ingen har. Utallige børn, katolikker og ikke katolikker har i årenes løb lært at bede Rosenkransen. Næste gang fredag d. 13. august kl. 13.00 Alle børn og unge er velkomne samt forældre og andre voksne er velkomne.

 

 

 

Bønnens apostolat.

Juli: At embedsmænd må vælges retfærdigt og ærligt i alle verdens nationer, med respekt for borgernes frie beslutninger. At kristne overalt, især i de store bycentre, må fremme kultur, retfærdighed, solidaritet og fred.

August: At de mennesker, som hverken har arbejde eller hjem eller som på anden måde er i alvorlig nød, må modtages med forståelse og få hjælp til at komme over deres vanskeligheder. At kirken må åbne døren for dem som tvinges til at emigrere på grund af forskelsbehandling, sult eller krige.

September: At Guds ord må forny menneskers hjerter i de mindre udviklede dele af verden og opmuntre dem til at kæmpe for en social fremgang. At vi må kunne gøre ende på de utallige og blodige krige og konflikter ved at åbne hjertet for kærlighed.

 

 

 

Medjugorje budskaber siden sidste menighedsblad.

Budskaberne synes så enkle og simple, og det er som om, at de bare siger det samme. Men budskaberne bærer Himmelens nåde i sig, og for den, der tager sig tid og behandler dem rigtigt, rummer de også stor dybde, Himmelens kærlighed og Jomfru Marias personlige vejledning. Nedennævnte budskaber er oversat udfra de oversatte budskaber fra det bosniske sprog til de autoriserede engelske og tyske oversættelser og herfra videre til dansk. 

18. marts 2010: ”Kære børn! I dag kalder jeg jer til at elske med hele jeres hjerte og med hele jeres sjæl. Bed om kærlighedens gave, for hvis sjælen elsker, kalder den min søn til sig. Min Søn afviser ikke dem, som kalder på Ham, og som ønsker at leve i Hans efterfølgelse. Bed for dem, som ikke fatter kærligheden, og som ikke forstår, hvad det vil sige at elske. Bed om, at Gud må være deres Fader og ikke deres Dommer. Mine børn, vær mine apostle, vær min kærligheds flod. Jeg har brug for jer. Jeg takker jer”. (Mirjanas årlige budskab den 18. marts 2010). 

25. marts: ”Kære børn! Også i dag vil jeg kalde jer alle til at være stærke i bønnen og i de øjeblikke, hvor I bliver angrebet af fristelser. Lev jeres kristne kald i glæde og ydmyghed og vær et visnesbyrd for alle. Jeg er med jer og bærer jer alle frem for min Søn Jesus, og Han vil skænke jer styrke og hjælp. Tak, at I har fulgt mit kald. (Mirjanas månedlige budskab den 25. marts 2010). 

2. april 2010: ”Kære børn, i dag velsigner jeg jer på en særlig måde, og jeg beder for, at I må vende tilbage til den rette vej, til min Søn – jeres Frelser, jeres Forløser – til Ham, som gav jer evigt liv. Tænk over alt det, som er menneskeligt, på alt det, som forhindrer jer i at efterfølge min Søn, på flygtighed, ufuldkommenhed og begrænsning – og tænk på min Søn, på Hans guddommelige uendelighed. Ved jeres overgivelse og bøn vil I forædle jeres legeme og fuldkommengøre jeres sjæl. Vær årvågne, mine børn. Jeg takker jer”.

Vor Frue velsignede alle og alle de religiøse ting, vi havde medbragt til velsignelse. Da Vor Frue forlod os, så Mirjana et stort gyldent kors bag Vor Frue. (Mirjanas månedlige budskab d. 2. april 2010). 

25. april 2010: ”Kære børn! I denne tid, hvor I på en særlig måde beder og søger min forbøn, kalder jeg jer, mine børn, til at bede om, at jeg kan hjælpe jer gennem jeres bønner, for at så mange hjerter som muligt åbner sig for mine budskaber. Bed for mine anliggender. Jeg er hos jer og går i forbøn for hver enkelt af jer hos min Søn. Tak, at I har fulgt mit kald!” (Marijas månedlige budskab den 25. april 2010). 

2. maj 2010: ”Kære børn! I dag kalder den gode Fader jer igennem mig, til at I med sjælen fyldt af kærlighed bereder jer til et åndeligt møde. Kære børn, lad jer fylde af nåde, så at I oprigtigt angrer jeres synder og længes efter det gode. I må længes på vegne af dem, som ikke har lært fuldkommenheden af det gode at kende. Så vil Gud elske jer endnu mere. Jeg takker jer”. (Mirjanas månedlige budskab den 2. maj 2010).

25. maj 2010: ”Kære børn! Gud har givet jer den gave at leve og beskytte alt det gode, som er i jer og rundt omkring jer, og til at inspirere andre til at være bedre og mere hellige; men heller ikke satans over, og gennem modernismen afleder han jer og fører jer ad sine veje. Derfor, mine kære børn, af kærlighed til mit uplettede hjerte må I elske over alt og leve Hans bud. Så vil jeres liv have mening, og fred vil herske på jorden. Tak, at I har fulgt mit kald”. (Marijas månedlige budskab den 25. maj 2010). 

Medjugorje bededage i Skt. Nikolaj kirke. 

Medjugorje bededagene er for alle der er interesserede i Jomfru Marias budskaber fra Medjugorje og for alle der er interesseret i at vide mere om disse åbenbaringer der nu har varet i mere end 29 år, ganske usædvanligt i kirkens og menneskehedens historie. 

Medjugorje er forbundet med bøn, da Jomfru Maria lige fra begyndelsen har opfordret til bøn, bøn, bøn. Derfor afholder vi bededag, vi ønsker at gøre hvad Jomfru Maria beder os. Sæt kryds ved følgende dage i kalenderen: lørdag d. 28. august kl. 11.00 og lørdag d. 30. oktober kl. 11.00 i Skt. Nikolaj kirke, Kirkegade 58, Esbjerg. Program: Messe, Rosenkrans, Barmhjertigheds Rosenkrans, skriftemål, foredrag m.m. Alle er velkomne. Se også www.medjugorjecenter.dk

 

 

Bibelskole med Geoff og Gina Poulter.

I weekenden d. 12 til 14. november indbyder vi igen til en spændende weekend med Geoff og Gina Poulter fra katolsk bibelskole i England. Denne gang er vi på det smukke Dalum Kloster med begrænset deltagerantal, derfor hurtig tilmelding på tlf. 7512 6402 eller 2460 2308

 

 

Korset i Dannebrog kan komme i fare.

K.D. skriver d. 15. juni at kirkeminister Birthe Rønn mener, at menneskerettighedsdomstolen undertrykker religionsfriheden frem for at beskytte den. Hun frygter konsekvensen af den korsdom af 4. november 2009, hvor Den Europæiske Menneskerettighedskommission afgjorde, at italienske offentlige skoler skal fjerne krucifikser fra klasseværelserne. I 2003 hvor en muslim anfægtede korsene i det fælles offentlige rum, blandede pave Johannes Paul II sig i debatten og kaldte det udemokratisk og farligt at fjerne et lands religiøse symboler.

Birthe Rønns udtalelser falder som en kommentar til 37 juraprofessorer fra europæiske lande, som erklærer, at menneskerettighedsdomstolens såkaldte korsdom betyder, at man fremover kan gå efter alle de religiøse symboler, blandt andet Dannebrog og andre flag, der som det danske indeholder religiøse symboler.

 

 

Hvad betyder korset?

Korset er det mest betydningsfulde af de kristne symboler, og det afbildes i mange forskellige variationer. I kristen sammenhæng ses korset i mere end 200 forskellige æstetiske udformninger.

 

 

Krucifiks:

Krucifikset, der foretrækkes i den katolske kirke. Krucifikset er et latinsk kors med en Kristusskikkelse . Det illustrerer Jesu lidelse og korsdød og symboliserer lidelseshistoriens frelsende betydning. Det romanske krucifiks fremstiller Kristus som den sejrende, opretstående og med kongekrone. Det gotiske skildrer den korsfæstede Kristus som den lidende, naglet til korset og med tornekrone. Øverst på Jesu kors sås den hånende indskrift der angav forbrydelsens art: INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum), der er latin og betyder Jesus af Nazareth, jødernes konge.

 

 

Peterskors:

 Variation af det latinske. Opkaldt efter apostlen Peter, der blev korsfæstet i Rom med hovedet nedad, fordi han selv gav udtryk for, at han ikke var værdigt til at blive korsfæstet på samme måde som Jesus.

 

 

 

 

 

Ministrantsøndag.

Hvert år afholder menigheden en ministrantsøndag for vores mange trofaste ministranter. I år falder ministrantsøndagen d. 5. september kl. 10.00 sammen med familiemessen. Alle menighedens ministranter skal komme til messen og efter messen vil der være en udflugt hvor vi vil spise vores medbragte mad. Udflugten plejer at vare til ca. kl. 17.00 og der er afgang med biler fra parkeringspladsen efter messen.

 

 

 

Weekendretræte i Skt. Nikolaj kirke med sr. Briege McKenna og fader Kevin Scallon.

For anden gang i år kommer Sr. Briege McKenna og Skt. Vincent pateren Kevin Scallon til Danmark. Denne gang vil det være den 23 og 24. oktober, hvor de holder en weekendretræte i Skt. Nikolaj kirke i Esbjerg med helbredelsesmesse lørdag aften kl. 19.00 Sr. Briege har modtaget helbredelsens nådegave og har gennem mange år sammen med fader Kevin formidlet Guds helbredende kraft og nåde til utallige mennesker verden over. Vi ser med stor forventning frem til deres besøg hos os. Yderligere informationer om program m.m. 7512 1027 eller 2332 1988

 

 

 

Månedens Helgen. August.

Theresa Benedicta af Korset, jomfru og martyr, værnehelgen for Europa. Festdag d. 9. august. Edith Stein, som var hendes fødenavn, blev født i Breslau, Tyskland, i en jødisk familie. Efter studentereksamen studerede hun psykologi med den tanke at blive lærer, men det der optog Edith Stein mest i studieårene var spørgsmålet om hvad der var sandheden. Ved et besøg hos nogle venner fandt hun en bog i deres bibliotek, som vendte op og ned på hendes liv. Det var den hellige Teresa af Avilas selvbiografi. Hun tilbragte natten med at læse, og da det blev morgen, var hun klar over at hun havde fundet sandheden, troens sandhed.

Nytårsdag 1922 blev Edith Stein døbt og hun ønskede at træde ind i Karmel. Hendes åndelig vejleder frarådede det, og efter hans råd begyndte hun i stedet at undervise på et pigegymnasium. Hun var meget søgt som vejleder og tilbragte timer hver dag i bøn.

I den periode oversatte Edith Thomas af Aquins ”Quaestiones de veritate” til tysk. Da værket udkom, blev hun kendt i vide kredse og ofte indbudt til at holde forelæsninger på universiteterne i Tyskland og ved kongresser. D. 14. oktober 1933 indtrådte hun i Karmel i Køln og hun var da 42 år gammel. D. 21. april 1934 får Edith Stein klosterdragten, og hendes ordensnavn bliver: Teresa Benedicta af Korset. I 1935 aflægger hun sine klosterløfter og hun fortsætter sine videnskabelige studier i klostret. I 1938, efter at antesitismen havde taget til, blev hun forflyttet til et Karmels kloster i Echt i Holland hvor hun skrev om Johannes af Korset. Situationen blev mere og mere truende for jøderne, også i Holland. D. 2. august 1942 blev hun arresteret i klosteret og ført til en opsamlingslejr for jøder. Senere blev hun ført til Auschwitz, hvor hun døde i gaskamrene. Man har ingen informationer om dagen for hendes død. Hun er sammen med den Hellige Birgitta af Vadstena og den hellige Katarina af Siena udråbt til Europas værnehelgen af pave Johannes Paul d. II. Hellige Teresa af Korset, bed for os..

 

 

 

Kom til sommerfest i kirkens have.

Lørdag d. 21. august kl. 18.00 holder Skt. Nikolaj menighed havefest i Skt. Josefssøstrenes gamle have som nu tilhører menigheden. Kl. 16.30 fejres der messe på polsk i kirken og derefter er der grill i haven, underholdning. Medbring din egen mad og tag lidt ekstra med. Der er grill i haven, drikkevarer og en festlig stemning, kom selv og tag din nabo med.

 

 

 

Menigheden betaler afdrag på ”den nye jord”.

Da menigheden købte Skt. Josefssøstrenes gamle have, som vi nu kalder den nye jord, kostede de godt 1000 kvatratmeter 2,5 million kr. Bispedømmet hjalp os med 1 million kroner, vi samlede selv 500.000 kr. ind og lånte så 1 million i banken, som vi betaler af på 4 gange om året. Vi skylder p.t. 893.000 kr. Tak til alle jer der gør det muligt at finansiere, både den ”nye jord” som jo er en byggegrund, der hedder Nygårdsvej 72, og Kirkegade 58, som er den gamle præstegård samt Kirkegade 60 som er den nye præstegård.
Skulle nogle ønske at give et ekstra økonomisk pengebeløb, vil vi med taknemmelighed tage imod. Indbetal venligst på giro nr: 919-4320 – På forhånd tak.

 

 

Døbte i menigheden:

 1.  Kristina Bassem Hanna Issa, Stengærdet 62, 6705 Esbjerg Ø.

 2. Amalia Gabriela Vlasa, Skjoldsgade 77. st. tv. 6700 Esbjerg.

 3. Tashina Duyen Nhi Pham, Landlystvej 190, Tarp, 6715 Esbjerg N.

 4. Mart Paul Maria Goselink, Sdr. Mallevej 50, Horne, 6800 Varde.

 5. Julia Lindberg Skudrova Johansen, Aspgårdsve 21A, 6800 Varde.

 6. Matthew San, Storegade 71. st.tv. Holsted St. 6670 Holsted.

 7. Emma Nguyen, Hasselvej 25, 6705 Esbjerg Ø.

            Tillykke til de nydøbte og deres familier.

 

 

Optagelser i menigheden.

Henrik og Kim Fomsgaard-Thomassen blev optaget i den katolske kirkes fulde fællesskab d. 24. maj 2010 i Skt. Nikolaj kirke. Tidligere var Henrik hustru og Kim moder, Zita blevet optaget og familien, som bor i Århus, har løst sognebånd til Skt. Nikolaj menighed, hvortil vi byder dem velkommen og et stort tillykke med optagelsen.

 

 

”Retten til Liv”

'Retten til Liv' som er imod fri abort, har en åben abortlinie, som du altid kan ringe til, hvis du har brug for hjælp og et godt råd. Ring 4839484. Aborter i Danmark ca. 16.000 om året. Mere end 600.000 børn er døde siden abortens indførelse.

 

 

Guldbryllup i menigheden.

Anton Nguyen Cong Trung og Maria Teresa Tran Thi Thuy, Stengårdsvej 38, Esbjerg, fejrede lørdag d. 26. juni guldbryllup med en festmesse i kirken og efterfølgende fest hvor den store familie var samlet. Teresa og Trung har 10 børn hvoraf de fleste var tilstede ved guldbrylluppet. Skt. Nikolaj menighed ønsker guldbrudeparret et stort tillykke med dagen. Teresa og Trung har gennem mange år været trofaste medlemmer af menigheden og hjulpet på mange forskellige måder i kirken og i præstegården. Må Gud velsigne dem og deres store familie.

 

 

Procession gennem Esbjerg.

Den årlige Jomfru Maria procession gennem Esbjerg, Pinselørdag d. 24. maj forløb smukt og værdigt med høj solskin og mellem 150 og 175 deltagere fra Odense, Århus og Esbjerg. Vi gik bedende og syngende gennem gågaden med en smukt pyntet Jomfru Maria statue og et stort kors som nogle af de unge bar. Mange stoppede op og kiggede forundret på det usædvanlige optog. Efter processionen var der fællesspisning i haven og ”Tilbedelse af Sakramentet” i kirken. En stor tak til alle der deltog i en yderst vellykket vandring til ære for Jesus og Jomfru Maria.

 

 

 

 

Hvad betyder fiske-symbolet.

Fisken er et af de ældste kristne symboler. Indtil slutningen af det 4. århundrede var den meget populær – indtil korset blev det klassiske og næsten eneste symbol for den kristne kirke. Der er fundet masser af fiskebilleder og inskriptioner på f.eks. gravsten, stentavler, ringe, segl, lerlamper, mosaikker og søjler fra de første århundreder. Det er svært at sige hvorfor netop fisketegnet blev så populært. Den mest interessante forklaring er den at fisken rummer et skjult budskab, en bekendelse til Kristus i koncentreret form. Begyndelsesbogstaverne af ordene Jesus Kristus Guds Søn Frelseren (på græsk: Iesous Christus Theou Hyios Sotær) danner det græske ord ”ichtys” som betyder fisk. I de første århundreder var det mange steder forbundet med livsfare at bekende sig til den kristne tro. Derfor var det i høj grad fornuftigt at have et neutralt kendetegn – en slags kode – for at beskytte menighedens medlemmer. Denne kode gav også fremmede kristne et praj om, hvor de kunne finde andre trosfæller. Fisken var disse første kristnes indbyrdes kode og tegn. De ældste hentydninger til en sådan hemmelig betydning af bogstaverne ICHTYS finder vi hos kirkefaderen Augustin og i en tale af den romerske kejser Konstantin, som i år 313 gjorde kristendommen til statsreligion.

 

 

Den Opstandne Kristus figur græder tårer i Medjugorje.

Gennem flere år har vi med egne øjne set at den stor Bronze Statue af den Opstandne Kristus af uforklarlige årsager græder tårer fra Jesu højre knæ bag ved kirken i Medjugorje. Undersøgelser har vist at det er mennesketårer. P.B.

 

 

 

 

 

Månedens Helgen. September.

Gregor den Store., pave, og kirkelærer. Født i Rom ca. 540. Død i Rom ca. 604. Festdag d. 3. september. Den første og største af de 16 paver, der har båret navnet Gregor, stammede fra en patricierfamilie, og han var i nogle år chef for den civile magistrat i Rom. Efter at have skænket nogle af sine rigdomme til grundlæggelse af et kloster i Rom og et halvt dusin andre klostre på Sicilien blev han selv munk, da han var omkring 35 år. Fra 579 til 585 var han pavelig fuldmægtig i Konstantinopel, og fem år efter hans tilbagevenden til sit kloster blev han valgt til pave, den første munk, der har været valgt til dette embede. Skt. Gregors skelsættende pontifikat varede i fjorten år, en tid fuld af vanskelighed og uorden.

Skt. Gregor var ikke blot en stor biskop og statsmand, han regnes for den fjerde af de store latinske kirkefædre, og hans skrifter er ledet af omsorgen for det kristne liv og uddannelsen af præster. Det er betegnende for Gregors opfattelse af religiøs autoritet, at han kaldte sig selv ”Guds tjeneres tjener”, en titel der altid siden har været brugt af paverne.

Hellige Gregor bed for os…

 

 

Synden. K.K. 1872:

”Synd er en handling, der strider mod fornuften. Den sårer menneskets natur og angriber den menneskelige solidaritet”.