Bøn til Vor Frue af Lourdes

 Festdage:

 

 Symboler:

 Skytsengel:  

 Kort beskrivelse:

Oh, Upletted Jomfru, Barmhjertighedens Moder, De Syges Helse, Syndernes tilflugt, De Nedbøjedes Trøst, Du kender mine ønsker, mine bekymringer, mine lidelser; Se i Din Barmhjertighed ned til mig. Da du åbenbarede dig i Grotten i Lourdes, behagede det Dig at gøre det til en udvalgt helligdom, hvorfra Du udgyder Din nåde, og mange lidende er allerede blevet udfriet fra deres sygdomme både sjæleligt og legemligt. Jeg kommer derfor med ubegrænset tillid for at bønfalde Dig om din Moderlige forbøn. Oh, elskede Moder, jeg beder Dig om at gå i forbøn for opfyldelsen af mine ønsker. I taknemmelighed for Din nåde vil jeg bestræbe mig på at efterligne dine dyder, så jeg en skønne dag må se Din Herlighed.

Amen

Vor Fru af Lourdes bed for os.