Præsten skriver.

Kære menighed. Jesu Hjerte fredag d. 19. juni indledtes præsternes år, proklameret af pave Benedikt XVI. Endvidere blev Paulus året afsluttet d. 28. juni. Meningen med præsteåret er at give anledning til at reflektere over præsternes situation. Særligt fremhæver paven vigtigheden af vækst i hellighed for derved at styrke præstens tjeneste. Temaet for præsternes år er ”Kristi troskab – præstens troskab”. Hvad tænker mennesker om det at være præst? Præstens rolle, position og anseelse har ændret sig meget i løbet af min levetid. Da jeg var barn var der mange af dem – næsten dobbelt så mange i Danmark som i dag. Det var en anset position, og katolske familier ville gerne se deres sønner som præster.  Meget har ændret sig og nutidens præster arbejder under andre forhold end tidligere da samfundet generelt er blevet mere verdsligt hvilket jo er en udfordring vi alle står overfor. En stor styrke er det for en præst at erfare sin menigheds opbakning og det har jeg gjort i alle de år jeg har været præst i Esbjerg, tak skal I have.  Men det er jo ikke kun præsten der skal støttes, vore børn, unge og vore familier har det også svært. Lad os derfor på ny gøre en fælles indsats som menighed for at skabe et godt trosmiljø for hinanden, ved at bede for menigheden, ved at bede i familierne, ved at engagere os i de forskellige opgaver i menigheden og dermed være med til at være et eksempel for andre. Kære menighed, alle er vi kaldede til hellighed, lad os sammen gå ”vejen” som Jesus kalder os til, den vej som i kærlighed er parat til at bringe ofre, den vej som allerede er banet af Ham som er ”vejen, sandheden og livet”.

Alle er vi kaldede til troskab overfor Kristus, Hans kirke og hinanden og gennem denne daglige troskab vil der vokse hellige piger og drenge, mænd og kvinder frem iblandt os. Nogle vil gå præste eller ordensvejen, andre indgå ægteskab, andre forblive alene, men alle er vi kaldede og udvalgte af Herren selv. Lad os bede for vores præster i dette ”præsteår” lad os alle bede for hinanden. Fortsat god sommer til jer alle.

Jeres pastor Benny

 

 

Messe og bønstider i Skt. Nikolaj kirke.

Mandag:

Messe i kirken eller hos søstrene – se ugenyt 

Tirsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe

kl.
kl.

8.00
9.00

Onsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe

kl.
kl.

8.00
9.00

Torsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe

kl.
kl.

8.00
9.00

Fredag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe
Derefter Tilbedelse og Litani til

kl.
kl.
kl.

8.00
17.00
18.30

Lørdag:

Søndagsmesse

kl.

16.30

Søndag:

Rosenkrans
Messe

kl.
kl.

9.30
10.00

                                                    


Havefesten var vellykket.

Lørdag d. 27. juni var der sommerfest i haven arrangeret af menighedsrådet, med ca. 80 voksne og 25 børn. Vejret var flot og Kroaterne havde forberedt en helstegt pattegris som blev stegt fra kl. 10.00 om formiddagen. Vietnameserne havde lavet forårsruller og Irakerne forberedt et lille bankospil. Danskerne stod for underholdning af børnene, der var sækkeløb og tovtrækning, og polakkerne havde medbragt kage og alle havde en super aften. Overskuddet til menigheden blev på ca. 2000 kr. da Kroaterne gav grisen som gave. Tak. Det løbende loppemarked har indtil nu givet ca. 4.000 kr. i overskud. Tak til de mange frivillige hvis hjælp er uvurderlig og tak til de mange lopper som er kommet og gået.

 

 

Messetider på andet sprog

Messetider på Vietnamesisk:

Lørdag

d.

25.

juli

kl.

16.30

august

ingen

Lørdag

d.

26.

september

kl.

16.30

Messetider på Polsk:

Lørdag

d.

18.

juli

kl.

16.30

Lørdag

d.

15.

august

kl.

16.30

Lørdag

d.

19.

september

kl.

16.30

Messetider på Engelsk:

Lørdag

d.

26.

juli

kl.

16.30

Lørdag

d.

23.

august

kl.

16.30

Lørdag

d.

27.

september

kl.

16.30

 

 

Bedegrupper i Skt. Nikolaj menighed.

Hver 2. tirsdag mødes menighedens forbønsgruppe i kirken kl. 19.00
  Se ugenyt – alle er velkomne. Kontakt 7512 1027

Hver torsdag mødes ”Sandt Liv i Gud” bedegruppen i hjemmene. 
  Kontakt 7515 4422

Hver fredag mødes ”Couples for Christ” i hjemmene eller menighedssalen
  kontakt 2010 8911

Hver fredag kl. 13.00 Rosenkrans for børn og unge i kirken.

”Marialegionen” – kontakt 7510 1191

 

 

VIGTIGT - FORÆLDRE -

Religions undervisningen starter igen efter sommerferien. 

Den første sognedag efter sommerferien er d. 5. september kl. 10.00 i kirken. Alle børn i alderen 5 til 14 år er inviteret og der er opdeling i hold.

 • Hold 1 i alderen 5 til 7 år.
 • Hold 2 i alderen 8 til 13 år.
 • Hold 3 som er 1. kommunionsholdet fra 8 til 10 år
 • Hold 4 som er firmandholdet 13-14 år.

Sognedage på følgende datoer:

 • lørdag d. 5. september kl. 10.00
 • lørdag d. 3. oktober kl. 10.00
 • lørdag 7. november kl. 10.00
 • lørdag d. 5. december kl. 10.00

Man tilmelder sig til 1. kommunionsholdet og firmandholdet på den første sognedag d. 5. september, kl. 10.00  Håber at se rigtig mange børn og unge, I er alle velkomne.

Familiemesser på følgende dage:

 • søndag d. 6. september kl. 10.00
 • søndag d. 4. oktober kl. 10.00
 • søndag d. 8. november kl. 10.00
 • søndag d. 6. december kl. 10.00

                                                                                                                                          Pastor Benny

 

Tro fører til virketrang.

Den tværkirkelige avis Udfordringen skriver d. 11/6-09 at en ny amerikansk undersøgelse viser, at religiøse er mest aktive i lokalsamfundet. Ifølge en ny undersøgelse fra det amerikanske analyseinstitut Pew Forum yder religiøse mennesker et positivt bidrag i samfundet. Ifølge undersøgelsen er sandsynligheden for religiøse menneskers engagement i deres lokalsamfund tre-fire gange større end i lokalsamfundet. Undersøgelsen viser at troende mennesker er mere ordentlige, de bærer andres pakker, accepterer når nogen går foran dem i køen og giver penge til tiggere.

 

 

4 unge skal til Ungdomsfestival.

2 piger og 2 drenge fra Skt. Nikolaj menighed skal med til Ungdomsfestivalen som fejres hvert år i Medjugorje. En gruppe på 28 unge skal med fra D.K

 

 


Den største-dag. Odense - 26. og 27. sept.

Danmarks Unge Katolikker arrangerer igen i år "Den Største Dag 2009" hvor ca. 1000 børn og unge mødes i Odense sammen med biskop Czeslaw Kozon og ungdomspræsten pastor Gregers og mange, mange andre. Anderledes katekese. Masser af leg. Spændende oplæg, katolsk torvedag med alt, hvad kirken har at byde på. Gigantisk messe i domkirken. Besøg ved Knud den Helliges grav. Alt dette og meget mere kommer du til at opleve.

Fra Esbjerg kører vi i bus d. 26/9 kl. 9.00 fra parkeringspladsen og vi er hjemme søndag d. 27/9 ca. kl. 18.00

Hardy Nordborg er vores chauffør og vi har en bus til 58 personer som vi regner med bliver fyldt. Forældre må også gerne deltage.

Deltagerpris på 100 kr. for medlemmer af D.U.K. og 200 for ikke-medlemmer. Et medlemskab kst. 75 kr. for personer under 30 år og 150. hvis man er 30 år eller ældre.

Tilmelding til Den Største Dag på kirkekontoret 7512 1027 hvor deltagerbrev udleveres. Læs mere på www.duk.dk

 

 


Dannebrog faldt ned fra Himlen.

Valdemars dag d. 15. juni 2009 fejrede Dannebrog 790 års fødselsdag . D. 15. juni 1219 faldt Dannebrog ifølge legenden ned fra himlen, under slaget ved Lyndanisse i Estland, hvor Valdemar Sejr og hans danske krigere var på korstog. Den røde dug med det hvide kors var således grunden til at Valdemar sejrede, og deraf navnet Valdemar Sejr. I dag, er det danske flag ifølge forskerne mere populært end det har været i de seneste 30-40 år. Populariteten skyldes blandt andet, at der er kommet stærk fokus på den nationale identitet igen. Alt, hvad der er med til at fortælle historien om, hvem vi er som folk, er i høj kurs her i landet.  Dannebrog er verdens ældste nationalflag, og i dag ikke kun nationens, kongemagtens og militærets flag, men hele folkets flag. Vi bruger flaget helt personligt. Det viser glæde, sorg og samhørighed. Dannebrog har altid været populært, men har fået fornyet politisk slagkraft de seneste 15 år.

 

 

Månedens Helgen: Juli.

 Den Hellige Birgitta af Sverige.

Festdag d. 23. juli. Født i Uppland ca. 1303. Død i Rom 23. juli 1373. Kanoniseret 1391. Mystiker og Helgen Sveriges mest ærede Helgen. Som 14 årig blev Birgitta bortgiftet til den 4 år ældre lagmandssøn Ulf Gudmarsson. De bosatte sig  på Ulvåsa-gård i Østergøtland og levede de første år i afholdenhed, religiøst engageret og fysisk umodne som de var. Senere fik de 8 børn i et lykkeligt ægteskab. Ulf synes at have bestemt børnenes uddannelse og giftermål. Birgitta varetog sine huslige og repræsentative pligter i det store hjem, kulturelle interesser, en udstrakt velgørenhed og familiens religiøse liv: fællesbøn og valfarter, bl.a. Til Hellig Olavs grav i Nidaros. En anden valfart i 1341/42 fik afgørende betydning, nemlig til apostlen Jakob den Ældres grav i Santiago de Compostela i Spanien.  Efter denne valfart omgikkes de to ægtefæller med tanker om at gå i kloster. De levede i afholdenhed og bøn. Ulf gæstede Alvastra klostret og her døde han i 1344. Det blev vendepunktet i Birgittas liv. Hun tog sin ring af sin finger; fordelte, hvad hun ejede, på sine børn, de fattige og nogle kirker, og hengav sig til et liv i bod og bøn. Nu kom så de mange åbenbaringer, som skulle gøre hende kendt, og hvis nedskrift betegnes som svensk middelalders litterære hovedværk. Hun blev indført i Guds rådslutninger med besked om at offentliggøre dem. Hun skulle være en profetisk røst i tiden, ikke mindst over for sine egne standsfæller, som havde så stor indflydelse, og over for kongehuset. I 1999 blev hun af Pave Johannes Paul II, udnævnt til Europas Værnehelgen sammen med den hellige Catherine af Siena og den hellige Teresa Benedicta af korset. Hellige Birgitta, bed for os..

 

 

Sankt Birgitta Kloster i Maribo:

www.sanktbirgittakloster.dk 

birgittasoestrene@mail.dk 

 

 

 

 

 

Den Hellige Birgittas bøn:

O Herre, kom snart og oplys natten. Ligesom tørstende længes efter vand, sådan længes jeg efter Dig. Sig til min sjæl, at intet sker uden at Du tillader det, og intet som Du tillader er uden mening. O Jesus, Guds Søn, Du stod tavs foran dem som dømte Dig. Gør mig tavs indtil jeg har besindet mig og ved hvad jeg skal sige og hvordan jeg skal tale. Vis mig vejen, og gør mig villig til at vandre den. Uklogt kan det være at tøve, men også farligt at ile. Oplys mig i min rådvildhed, og vis mig vejen. Jeg kommer til Dig, ligesom den sårede kommer til lægen. Giv, Herre, mit hjerte ro. Amen.

 

 

Sr. Briege McKenna og fader Kevin Scallon besøger Esbjerg d. 22. til 24. oktober 2010.


Katolske biskopper bekræfter kirkens syn på seksualmoral.

K.D. skriver d. 27. april at for nogle måneder siden igangsatte den tidligere redaktør på katolsk orientering Torben Riis, en underskriftsindsamling blandt katolikker i Danmark og det øvrige Norden for at få dem til at udtale sig fælles om pave Paul VI´s rundskrivelse fra 1968 Humanea Vitae. Det lykkedes. I et brev fra den nordiske bispekonferences formand, biskoppen af Stockholm, Anders Borelius, bakker han på biskoppernes vegne op om kirkens afvisning af kunstig prævention og sex før ægteskabet, som beskrevet i rundskrivelsen, altså er det ikke overladt til den enkeltes samvittighed at afgøre.  Nu ligger der så et stort arbejde blandt præster, kateketer, familier, lærere på katolske skoler m.f. at få formidlet den katolske kirkes morallære til vore børn og unge, således at den udbredte opfattelse at det er i orden at katolikker bruger prævention og har sex før ægteskabet bliver manet i jorden, til fordel for den ”livets kultur” som Humanae Vitae er et udtryk for. Tillykke til Torben Riis og medunderskriverne på brevet til de nordiske biskopper som altså gav deres fælles tilslutning til kende vedr. Humanea Vitae.

 

 

Paven siger at kondomer ikke løser Aids/HIV tragedien.

Pave Benedikt XVI blev for nylig kritiseret af medierne fordi han på hans nylige besøg i Afrika i flyet dertil udtalte at Aids er en tragedie som ikke kan afhjælpes ved penge alene og heller ikke ved uddeling af kondomer, som kan medvirke til at øge problemet. I Catholic Herald d. 3. April 2009, skriver Simon Caldwell at paven får uventet støtte for hans synspunkt fra en af verdens ledende HIV/Aids eksperter, nemlig Dr. Edward Green som leder en undersøgelse vedr. Aids forebyggelse ved Harvard Universitetet. Dr. Green som ikke betragter sig selv som religiøs forsvarede pavens udtalelse. Han siger: ” De beviser vi har viser at kondomer ikke virker som et middel til at reducere HIV udbredelsen i Afrika. I virkeligheden ser vi en forbindelse mellem en større brug af kondomer og en højere smitte procent, hvilket kan forklares med at brugen af kondomer giver en falsk trygheds fornemmelse som betyder at man tager større risiko i seksuelle forhold.

 

 

”Giv og du skal få”.

Skt. Nikolaj menighed har i maj måned sendt 2 indsamlinger af sted til henholdsvis Caritas Danmark og til bispedømmets Præstestuderende. Caritas fasteaktionen gav 4.156,75 som er sendt til Caritas Danmark, og indsamlingen til bispedømmets præster og ordenskald gav 2.255,00 kr. som er sendt til bispekontoret. Tak til alle for jeres generøsitet.

 

 

Kirkekaffe.

Takket være mange trofaste hjælpere har vi kirkekaffe hver søndag efter messen. Bordene er dækket, blomster og lys pynter, og kaffe og kage indbyder til en hyggelig stund, hvor vi kan knytte kontakter og holde de gamle ved lige. Alt dette kst. jo penge, så derfor vil vi fremover bede om 10 kr. pr voksen som lægges i sparegrisene på bordene. På forhånd tak.

Søstrene og pastor Benny

 

 

Torben Riis taler i Esbjerg.

Torsdag d. 24. september er der foredrag i Skt. Nikolaj menighed kl. 19.00  ved tidligere redaktør på Katolsk Orientering, Torben Riis. Han taler om Humanae Vitae, pave Paul d. VI´s  rundskrivelse om samlivet i ægteskabet. Riis er fortaler for den meget omtalte Rundskrivelse og er en profetisk røst i tiden. Kom og hør og deltag i debatten.

 

 

Månedens Helgen. August.

Den hellige Johannes M. Vianney.

Festdag d. 4. august. Sognepræsten af Ars. Født nær Lyon 1786 og død i Ars 1859. Kanoniseret 1925. Johannes Vianney var bondesøn. Hans præstestudium varede fra 1806 til 1815, afbrudt i 14 måneder, da han var skjult for at undgå militærtjeneste. Hans fremgang i studiet var meget langsom og ikke lovende, og langt om længe blev han ordineret mere på grund af sin fromhed og gode vilje end andre kvalifikationer. I 1818 blev han sendt som sognepræst til Ars, en ensom og forsømt landsby. Han blev der i 40 år indtil sin død og ofrede sig helt og fuldt for sine sognebørn og deres behov. Hellige Maria Vianney, bed for os og for vores præster..

 

 

Tusindvis af danskere afhængige af porno.

Kristeligt Dagblad skriver d. 29/5-09  at mellem 30.000 og 80.000 danskere har et så stort forbrug af porno på Internettet, at det forringer deres liv. Og tallet er stigende. Præcis 40 år efter at pornografien blev frigivet, er tusindvis af danskere så afhængige af at se pornofilm og pornobilleder på Internettet, at det kan sammenlignes med afhængighed af spil, alkohol eller narkotika. Michael Rasmussen, direktør for Udviklingshuset, som siden 1995 har tilbudt psykologbehandling til teknologiafhængige vurderer, at 250.000 danskere i større eller mindre grad er ude i misbrug af Internettet, og at pornoafhængige tegner sig for omkring en tredjedel. Jeg har haft klienter, som kommer her for at få hjælp, fordi de bruger seks-otte timer om dagen på porno, og det har ofte kostet dem jobbet eller skadet deres familieliv og fritidsliv markant, fortæller Michael Rasmussen.  Pornografien skulle ikke være frigivet i 1969. I dag er der ingen politikere der tør kræve et forbud mod pornografien hvilket er en yderst ødelæggende situation at være havnet i. Som sagt, man ligger som man selv reder.

 

 

Er pornoficeringen af det offentlige rum gået for vidt?

Det var ugens spørgsmål på Kristeligt-Dagblad.DK d 8. juni.  JA – 73% - NEJ – 22% - VED IKKE – 5%. 

374 svarede på spørgsmålet. Afstemningen er ikke repræsentativ, men giver et billede af, hvordan brugerne af Kristeligt Dagblads netavis ser på aktuelle spørgsmål.

 


SYNET PÅ ASYLSØGERE.

Bjarne Hartung, formand for Kristendemokraterne siger i Kristeligt Dagblad at før Birthe Rønn Hornbech blev minister gav hun udtryk for, at man skal behandle asylansøgerne anstændigt – også de afviste. I dag handler hun anderledes, og det kan kun skyldes, at hun er mere i klemme i forhold til DF. Der var mere hjertevarme og medmenneskelighed i de holdninger, som Birthe Rønn Hornbech slog til lyd for før – som almindeligt folketingsmedlem. www.kd.dk

 

 

Hvem hører til den katolske Kirke?

K.K. 836: ”Til denne Guds folks katolske enhed…kaldes..alle mennesker, og det er den, alle på forskellige måder tilhører eller er henordnet til, både de katolske kristne og andre, der tror på Kristus, og endelig universelt alle mennesker, som ved Guds nåde kaldes til frelse”.

 

 

Skt. Josefs børnehave overlevede.

Roskilde Kommune havde truet med at lukke Skt. Josefs børnehave, fordi den var katolsk, men blev stoppet i sidste øjeblik. Hvad bliver det næste? 

 

 

Kirkens forhold til muslimerne.

K.K 841 :”Frelsesplanen omfatter også dem, der ankerkender Skaberen, og heri blandt først og fremmest muslimerne, der bekender, at de holder fast ved Abrahams tro og med os tilbeder den eneste, barmhjertige Gud, der på den yderste dag skal dømme menneskene”.

 

 

Paven har udråbt et præsteår!

I en tale til Kongregationen for gejstligheden 16. marts udråbte pave Benedikt XVI et præsteår i anledning af, at det er 150 år siden at Sognepræsten fra Ars, Den Hellige Johannes Baptiste Maria Vianney døde. Dette år, hvis motto er: ”Troskab i Kristus – præstens troskab”, begynder d. 19. juni 2009 og slutter præcis et år senere med et møde for verdens præster på Peterspladsen i Rom. I løbet af dette præsteår vil paven udnævne ”sognepræsten fra Ars” (1786-1859) til skytshelgen for verdens præster. Præsteåret skal frem for alt tjene til åndelig fordybelse for de ca. 400.000 katolske præster i hele verden; for deres tjeneste afhænger heraf, fremhævede paven i sin tale.

 

 

En ny Rundskrivelse fra Paven.

Efter at have beskæftiget sig med kærlighedens væsen og det bibelske håb i sine to første rundskrivelser er pave Benedikt XVI på vej med en tredje, der skal omhandle sociale og økonomiske forhold. Den tredje rundskrivelse bærer titlen ”Caritas in Veritas” (Kærlighed i sandhed). Rundskrivelsen er det seneste bidrag til den stadige udvikling af en katolsk sociallære og vil nok inddrage omstridte emner som arbejdsvilkårene for samfundets svageste, fattigdomsbekæmpelse, sikkerhed og miljø.  Katolsk sociallære bygger på ideen om menneskets værdighed, en forpligtelse til at arbejde for det fælles bedste og princippet om ”subsidaritet”, det vil sige, at alle afgørelser skal tages på det lavest mulige niveau. Katolsk sociallære i sin moderne udgave blev først formuleret af pave Leo XIII i 1891 i rundskrivelsen ”Rerum Novarum” (Om de nye ting), som senere paver har bygget videre på.

 

 

Seniorgruppen - Nyhed.

Ved et senior møde d. 2. juni blev det aftalt, at den månedlige seniormesse ændres til en seniormesse én gang i kvartalet omkring de kirkelige højtider. Der vil blive indbudt fire gange om året, De Syges Salvelse, Mariamessen, Høstmessen og Adventsmessen. Som sædvanligt vil der blive sendt invitationer ud, i god tid inden møderne. Vi vil fortsat mødes en tirsdag, men ikke nødvendigvis den første tirsdag i måneden.  Det har indtil nu været nogle dejlige timer vi har oplevet sammen, men langsomt melder alderen sig og visse skavanker følger med. Tak for jeres trofasthed og den glæde I bringer med, når vi mødes til messe og efterfølgende sammenkomst. Lad os bede for hinanden og holde kontakten, så godt vi kan. Næste seniormesse vil blive holdt d. 8. september, og ikke d. 7. juli som blev bekendtgjort i det sidste brev i juni. 

De kærligste hilsener, Pastor Benny, Søstrene og Seniorgruppen.

 

Seniordage 2009.

Tirsdag d. 8. september kl. 14.00
Tirsdag d. 1. december kl. 14.00

 

 

Abort. Citat: Moder Teresa af Calcutta

Et land, der accepterer abort, lærer ikke sit folk at elske, men anvender vold, for at få, hvad det ønsker sig. Det er derfor, at den største ødelægger af kærlighed og fred, er abort”.

 

 

 

 

 

Pilgrimsrejse til Medjugorje.

I dagene 28. august til 4. september arrangeres der en pilgrimsrejse til det hurtigst voksende katolske pilgrimssted i verden, Medjugorje, byen mellem bjergene i det de Bosniske bjerge. Jomfru Maria viser sig fortsat dagligt for 3 af seerne og lejlighedsvis for de andre. Vi er bl.a. tilstede i Medjugorje d. 2. september hvor seeren Mirjana har sin åbenbaring. Med fly fra Kastrup. Halvpension og program i Medjugorje for 5500 kr. Tilmelding og yderl. oplysninger på tlf. 7512 6402 ell. 2460 2308

 

 

Danskerne er uhøflige.

K.D. beretter d. 20/6 om en undersøgelse blandt 11 E.U. lande, som viser at Danmark ligger helt i bund hvad takt og tone angår. Cand.mag. Ulla Gjedde Palmgren er forfatter til ”Håndbog i høflighed”. Hun ser bl.a. konsekvenserne af danskernes manglende høflighed afspejlet i dårlige tal for turistbranchen. Ulla G. Palmgren mener, at omgangstonen over for turister spiller en stor rolle for, at de har lyst til at vende tilbage til Danmark, hvilket Niels Christian Nielsen fra Center for Turisme på Syddansk Universitet er enig i. Ulla G. Palmgren tror, at danskerne i fremtiden bliver nødt til at ændre adfærd. Pli og høflighed vil komme mere i højsædet i takt med, at verden bliver mindre. Vi bliver nødt til anerkende, at høflighed er en nødvendighed i omgang med andre, siger hun. 

 

 

Døbte i menigheden.

 1. Mathias Sandal Hagelskjær, Møllekrogen 1, Andrup, 6705 Esbjerg Ø

 2. Alex Nathaniel Mortensen, Daddellunden 15, 2.th, 6705 Esbjerg Ø

 3. Natalie Anh Thy Tran, Langelandsvej 19, st.th, 6705 Esbjerg Ø

 4. Amanda Chenet Henriksen, Spangsbjerg Kirkevej 44, 5, 6700 Esbjerg

 5. Lucas Ekene Christensen, Hjertingvej 56 1.th, 6700 Esbjerg

 6. Barnabas Do Trung Truc, Stengårdsvej 136, st.th, 6705 Esbjerg Ø

 7. Einar Markus Tatarnikow, Præstebakken 4, 2, 6700 Esbjerg.

Tillykke til de nydøbte og deres familier.

 

 

Gifte i menigheden.

 1. Nelia Villaceran og Anders Riber, Hjertingparken 266, 6710 Esbjerg
 2. Loan Thi Kim Pham og Frans Minh Duc Doan, Skoleparken 19, st.th, 6705 Esbjerg Ø

Tillykke til de nygifte og deres familier.

 

 

Døde i menigheden.

 1. Boleslaw Plichta, Yduns Allé 19, Jerne, 6705 Esbjerg Ø

 2. Maria Pia Østergaard, Ved Skoven 41, 6700 Esbjerg.

Herre, giv dem den evige hvile og lad det evige lys, lyse for dem, de hvile i fred. Amen.

 

 

Nyt fra de frivillige medarbejdere.

Pilgrimshuset i haven som bliver brugt til bedegrupper, samtaler og S.O.S. forbønslinien fremstår som ny. Nye vinduer, fra det gamle hotel Hjerting, nyt gulv og en smuk gang maling har gjort huset flot og attraktivt. Endvidere bliver der lavet en overdækket pergula, der kan bruges til loppemarked, fastelavn m.m.

Tak til alle de frivillige.

 

 

Godt 20% betaler kirkeskat.

Menigheden har 1240 medlemmer, hvoraf 884 er over 16 år og derfor har pligt til at betale kirkeskat. Ud af de 884 er der 199 der betaler et fast beløb til kirken som bliver opkrævet pr. girokort eller via PBS. Dvs. at kun godt 20% af menighedens potentielle ydere har tilmeldt sig kirkeskatteordningen. Det er ikke godt nok. Hver søndag efter messen i våbenhuset kan man nu tilmelde sig kirkeskatteordningen, hvor medlemmer fra menighedsrådet vil være behjælpelige med at udfylde en ét års kontrakt, således at vi kan få lukket det store hul hvor så mange kører på frihjul og så få bærer hele byrden. På forhånd tak for jeres offervillighed.

 

 

Katolsk Bibelskole på Hellig Kors Kloster.

I weekenden d. 30. oktober til 1. november afholdes der atter Bibelskole med Geoff og Gina Poulter fra katolsk Bibelskole i London. Undervisningen foregår på engelsk og der bliver oversættelse til dansk.

Tilmelding og yderligere oplysn. på 7512 6402 el. 2460 2308

 

 

Månedens Helgen. September.

Hellige Pius de Pietrelcina, præst, pater Pio. 

Festdag d. 23. september. Født d. 25. maj 1887, død d. 23. september 1968. Kanoniseret d. 16. juni 2002 i Rom, af pave Johannes Paul d. II Pater Pio var Kapuciner munk og levede 50 år i San Giovanni klostret i Syditalien. Hans liv var fuldt af undere; ligesom Frans af Assisi var han stigmatiseret, dvs. fik Kristi sårmærker i hænder, fødder og side. Pater Pio blev kanoniseret d. 16. juni, 2002, i Rom af pave Johannes Paul d. II. Der skete ustandselig helbredelser omkring ham. Han kunne se lige gennem mennesker og vidste alt om dem. Samtidig med, at han var i sit kloster, viste han sig i synlig skikkelse rundt om i verden og talte med folk og de blev helbredte. Han bilokerede. Utallige er de mennesker fra hele verden, der opsøgte ham i årenes løb og vendte hjem som nye mennesker. Der var en udstråling af kærlighed omkring hans person, som gjorde, at alle, der kom i berøring med ham, fik en levende tro på Gud og på den åndelige verden. Som dåbsnavn hed han Francesco Forgione men som klosternavn hed han pater Pio, som betyder ”den fromme” og som sådan blev han kendt, æret og elsket over hele verden. En af vor tids største mystikere. Hellige pater Pio, bed for os..

 

 


Helligåndens Seminar i Skt. Nikolaj Menighed.

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 inviterer Skt. Nikolaj Menighed til et 8 ugers åndelig fornyelsesprogram, som alle kan være med til. Det kræver ingen forudgående kundskaber, kun en villighed til at lære Jesus og den katolske kirke dybere at kende, samt at åbne sig overfor Helligånden og Hans nådegaver. Deltagerne på kurset forpligter sig til at deltage i hele kurset som slutter af en lørdag, efter forudgående skriftemål, hvor vi beder for den enkelte deltager for Helligåndens udgydelse. Om aftenen fejres en festmesse til Helligånden. Er du gået lidt i stå i dit åndelige liv eller er du blot nysgerrig efter at lære Jesus at kende og vide noget mere om den katolske kirke er kurset for dig. Tilmelding og yderligere oplysn. på tlf. 7512 6402 el. 2460 2308

 

 

Spådomskunst og magi. K.K. 2116:

”Alle former for spådomskunst er forkastelige: at tage sin tilflugt til satan eller dæmoner, fremmane døde eller andre ting, som man med urette mener kan ”afsløre” fremtiden. At rådspørge horoskoper, astrologi, læse i hånden, tolke varsler og lodkast, synskhed, tage sin tilflugt til mediumer, alt sådant udtrykker en skjult vilje til magt over tiden, historien og til syvende og sidst menneskene, og samtidig et ønske om at vinde mørkets magter for sig. Alt dette er i modsætning til den ære og kærlige ærefrygt, vi skylder Gud alene.”

 

 


Profetis hjemmeside:

www.profeti.dk

Pilgrimsrejser, foredrag, bøger, medaljer mm.

 

 

Medjugorje budskaber siden sidste menighedsblad:

De synes så enkle og simple, og det er som om, at de bare siger det samme. Men budskaberne bærer Himmelens nåde i sig, og for den, der tager sig tid og behandler dem rigtigt, rummer de også stor dybde, Himmelens kærlighed og Jomfru Marias personlige vejledning.

2. marts 2009: ”Kære børn! Jeg er hos jer. Jeg ser ind i jeres sårede og hvileløse hjerter. I er fortabt, mine børn. Jeres sår af synden bliver større og adskiller jer stadig mere fra den virkelige sandhed. I søger håb og trøst de forkerte steder, mens jeg tilbyder jer den sande tilbedelse, som er næret af kærlighed, offer og sandhed. Jeg giver jer min Søn.” (Mirjanas månedlige budskab d. 2. marts 2009)

18. marts 2009: ”Kære børn! I dag kalder jeg jer til alvorligt og længe at se ind i jeres hjerter. Hvad ser I derinde? Hvor er min Søn i dem, og hvor er ønsket om at følge mig til Ham? Mine børn, lad bodens tid blive en tid, hvor I spørger jer selv: ”Hvad ønsker min Gud af mig personligt? Hvad skal jeg gøre? Bed, fast og hav et hjerte, som e r fuldt af barmhjertighed. Glem ikke jeres hyrder. Bed om, at de ikke går fortabt, men at de forbliver i min Søn, så at de kan være gode hyrder for deres hjord.”  Vor Frue så på alle de tilstedeværende og tilføjede: ”Igen siger jeg jer, hvis I vidste, hvor meget jeg elsker jer, ville I græde af glæde. Tak”. (Mirjanas årlige budskab d. 18. marts 2009).

25. marts 2009: ”Kære børn! I denne forårstid, når alt vågner af vintersøvnen, må I også vække jeres sjæle op med bøn, så at de kan blive rede til at modtage lyset fra den opstandne Jesus. Små børn, lad Ham drage jer tættere til sit hjerte, så at I kan åbne jer for det evige liv. Jeg beder for jer og går i forbøn hos Den Højeste for jeres oprigtige omvendelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.” (Marijas månedlige budskab d. 25. marts 2009)

2. april 2009: ”Kære børn, Guds kærlighed er i mine ord. Mine børn, det er kærligheden, som længes efter at vende jer om til retfærdighed og sandhed. Det er kærligheden, som ønsker at frelse jer fra bedrag. Og hvad med jer, mine børn? Jeres hjerter bliver ved med at være lukkede: De er hårde og svarer ikke på mine kald. De er hykleriske. Med moderlig kærlighed beder jeg for jer, fordi jeg ønsker for jer alle, at I må opstå i min Søn. Tak.”

25. april 2009:”Kære børn! I dag kalder jeg jer alle til at bede for fred og at bære vidnesbyrd om det i jeres familier, så at freden må blive den største skat på denne fredløse jord. Jeg er jeres Fredens Dronning og jeres Mor. Jeg ønsker at lede jer på vejen til den fred, som kun kan komme fra Gud. Derfor: bed. bed, bed. Tak, fordi I har besvaret mit kald.” (Marijas månedlige budskab d. 25. april 2009)

2. maj 2009: Ifølge Mirjana: ”Vor Frue var meget bedrøvet. Hun gav os kun et budskab og velsignede os.” Her følger budskabet: ”Kære børn! Allerede gennem lang tid har jeg nu givet jer mit moderlige hjerte og tilbudt jer min Søn. I afviser mig. I tillader synden at besejre jer mere og mere. I tillader, at den behersker jer og tager jeres dømmekraft fra jer. Mine stakkels børn. Se jer omkring og se tidens tegn. Tror I, I kan klare jer uden Guds velsignelse? Lad ikke mørket omslutte jer. Kald på min Søn fra dybet af jeres hjerte. Hans navn spreder selv det dybeste mørke. Jeg vil være hos jer. I skal bare kalde på mig: ”Mor, her er vi, kom og før os”. Tak.” (Mirjanas månedlige budskab d. 2. maj 2009)

 

 

Børn skylder forældrene respekt. K.K. 2251

Børnene skylder deres forældre respekt, taknemlighed, tilbørlig lydighed og hjælpsomhed. Børns respekt fremmer harmonien i familien.”

 

 

Sortehavskosakkerne i Skt. Nikolaj Kirke

Mandag d. 29. Juni besøgte Sortehavskosakkerne endnu engang Skt. Nikolaj Kirke i Esbjerg og gav koncert. Det er nu anden gang at Kosakkerne har besøgt os i Esbjerg. Første gang var for 2 år siden, og ligesom første gang, var det en oplevelse af de sjældne. Kosakkerne har en stemmepragt så stor, at de ikke behøver instrumenter. Det viser sig, at Skt. Nikolaj Kirke er særdeles velegnet til koncert. Akustikken er simpelthen perfekt til et kor af deres størrelse. Kirken var godt fyldt op, og det var tydeligt, at kosakkerne var særdeles veltilpasse med at være her blandt et godt og medlevende publikum, som fik en oplevelse af de sjældne.

Det er dejligt at se, at så mange fremmede finder ind i kirken til sådan et arrangement, og som menighedsmedlem bliver man stolt af at vise sin kirke frem på denne særdeles smukke måde.

I pausen var der mulighed for at købe cd´er med kosakkernes musik, samt besigtige vores smukke have med det nyrenoverede Pilgrimshus. Det var tydeligt, at publikum befandt sig vel i vores kirke og at de var særdeles tilfredse med koncerten.

Kosakkerne gav klart udtryk for, at de var glade for endnu engang at være i vores kirke. De har netop påbegyndt en skandinaviens turne, og var først i Catharinæ Kirke i Ribe. Den koncert var knap så velbesøgt som vores.

Vi er naturligvis parat til at modtage dem endnu engang hvis tilbuddet kommer.