Præsten skriver.

Kære menighed. Efteråret og vinteren står for døren. I menneskets liv er det både forår, sommer, efterår og vinter, så naturen afspejler menneskets pilgrimsvandring på denne jord. Skt. Nikolaj menighed og dens medlemmer gennemgår også naturens og dermed ens egen personlige forvandling, noget visner og forgår i vinterkulden og noget nyt fremstår i foråret og sommeren. 

 I dag er vi en menighed på 1200 medlemmer og utrolig mange frivillige der arbejder i menighedens tjeneste. En stor tak til jer alle som yder en kæmpe indsats for at det igen må blive forår og sommer i menneskers hjerter, hvilket er vigtigt at huske på når kulden sætter ind. Det nye sker i vores hjerter, i vores måde at elske hinanden, de fattige og nødlidende på. Det skal kendes på os om vi er kristne i samme grad som vi giver plads til og drager omsorg for den marginaliserede, den ensomme, flygtningen, den ældre, den hjemløse, den fortvivlede. 

Heri ligger det nye at vi ser på de mindste iblandt os med nye øjne, og elsker som Han har elsket os. Moder Teresa siger:” Vi kan ikke gøre store ting - kun små ting med stor kærlighed. Kærlighedens uimodståelige revolution begynder i de små ting - lige hvor vi er”. 

I vores menighed ligger det nye også i, at biskoppen har købt Kirkegade 60, nabohuset, hvor der skal indrettes en ny præstegård til 2 præster, dvs. at biskoppen har planer om at sende en 2. præst til Esbjerg. 

Lad os bede for dette nye initiativ, som er en konsekvens af den udvikling som menigheden gennem flere år har været inde i. 

Tiden er knap, snart står advent og julen for døren. Lad os huske på at vi ikke er katolsk menighed for os selv, men for de andre, det er netop adventsbudskabet, at lade de andre komme til, at drage de andre med ind i fællesskabet, det katolske fællesskab, som ikke udelukker nogen. Mennesket kan udelukke sig selv men vores opgave som menighed vil igen og igen være at indbyde alle til den store bryllupsfest, nemlig det Eukaristiske fællesskab om den Korsfæstede, Opstandne Jesus Kristus, som lod sig føde af Jomfru Maria i stalden i Bethlehem. 

De bedste hilsener til jer alle med ønsket om et frugtbart efterår og en nådefyldt adventstid samt en glædelig jul. 

Jeres pastor Benny


Messe og bønstider i Skt. Nikolaj kirke.

Mandag:

Messe hos søstrene

kl.

16.30

Tirsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe  

kl.
kl.

8.00
9.00

Onsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe

kl.
kl.

8.00
9.00

Torsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe

kl.
kl.

8.00
9.00

Fredag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes
Messe

kl.
kl.

8.00
17.00

Lørdag:

Søndagsmesse

kl.

16.30

Søndag:

Rosenkrans og Messe

kl.

9.30

 

 

 

Bedegrupper i menigheden:

Hver anden tirsdag mødes

 

forbønsgruppen i kirken

  

kl. 19.00

  

- kontakt
7512 6402

Hver torsdag mødes

Vassula bedegruppen
i hjemmene

kl. 19.30

- kontakt
7515 4422

Hver fredag mødes

Rosenkransbedegruppe
for børn og unge,
i kirken

kl.13.00

Hver torsdag

Sakramental Tilbedelse
i kirken

kl. 9.30
 -17.00

Hver fredag mødes

Couples for Christ
i hjemmene

kl. 19.00

- kontakt
7521 0037

  

 

Messetider på Vietnamesisk.

Lørdag

d. 25.

oktober

kl. 16.30

Lørdag

d. 22.

november

kl. 16.30

Lørdag

d. 27.

december

kl. 16.30

Messetider på Polsk

Lørdag

d. 18.

oktober

kl. 16.30

Lørdag

d. 15.

november 

kl. 16.30

Lørdag

d. 20.

december

kl. 16.30

Messetider på Engelsk.

Søndag

d. 26.

oktober

  derefter fællesspisning - medbring en ret mad

kl. 16.00

Søndag

d. 23.

november

– samme 

kl. 16.00

Søndag

d. 28.

december

– samme 

kl. 16.00


VIGTIGT. SOGNEUNDERVISNING FOR BØRN OG UNGE!

Sogneundervisningen er i fuld gang. Alle børn og unge mødes hver første lørdag i måneden og 1. kommunionsholdet og firmandholdet mødes to gange om måneden. Alle børn i alderen 5 til 14 år indbydes til undervisningen som varetages af vores dygtige kateketer fra sognet. Vi har i år et stort 1. kommunionshold og et stort firmandhold, og der er plads til endnu flere. Kom og vær med. 


Kære forældre, hjælp jeres børn med at komme til undervisningen:
lørdag d. 4. oktober kl. 10.00
lørdag d. 1. november kl. 10.00
lørdag d. 6. december kl. 10.00 


Og til følgende familiemesser:
søndag d. 5. oktober kl. 10.00
søndag d. 2. november kl. 10.00
søndag d. 7. december kl. 10.00

 

Seniorklubben mødes.

Hver første tirsdag i måneden mødes seniorklubben (60 år og opefter, men også yngre medlemmer er velkomne.) Vi starter med messe i kirken kl. 14.00, derefter kaffe, underholdning, sang og klaverspil i menighedssalen. Alle er velkomne til seniordage på følgende dage:

tirsdag d. 7. oktober kl. 14.00
tirsdag d. 4. november kl. 14.00
tirsdag d. 14. december kl. 14.00

 

Skt. Nikolaj kommer på besøg. Adventsfest.

Søndag d. 7. december kl. 10.00 fejrer vi Skt. Nikolaj, menighedens værnehelgen. Den hellige Nikolaj blev født i Myra i Lilleasien, i det nuværende Tyrkiet. Nikolaj blev kendt for at være gavmild og delte gerne gaver ud til de fattige børn, deraf kommer ”julemanden”.

Under familiemessen kommer biskop Nikolaj på besøg i kirken og har gaver med til børnene. Efter messen fejrer vi vores Værnehelgen med æbleskiver og gløgg i menighedssalen.

Endvidere vil der være salg af juledekorationer og adventskranse og overskuddet vil gå til et nyt klokketårn.

 

 

 

Nyt kors ved kirken.

For mange år siden satte Boleslaw Plichta det sorte jernkors op ved indgangen til Skt. Nikolaj kirke. Dette kors er nu blevet iklædt en smuk Kristus figur. Kristus figuren har tidligere hængt uden for missionshuset i Oksbøl ved Ål kirke, men menighedsrådet besluttede at opsætte et nyt kors og det gamle blev så foræret til Skt. Nikolaj kirke. Som Boleslaw udtrykte det: ”nu kommer mit gamle kors først rigtigt til sin ret”. 

 

Korset er kristendommens vigtigste symbol. Det udtrykker både smerte, frelse, tilgivelse og helbredelse. Må det nye kors blive til velsignelse for de mange der hver dag passerer Skt. Nikolaj kirke, og må det anspore alle til at gå ind i kirken, tænde et lys og bede en bøn.

 

Månedens helgen. Oktober. Den Hellige Bruno, præst, stifter af Karteuserordenen.

Født i Køln ca. 1033. Død 1101 i Calabrien. Karteuserordenens grundlægger var adelsmand af fødsel. Blev præsteviet og begyndte at undervise i teologi i Rheims med stor dygtighed. I 1084 trak han sig med seks ledsagere tilbage til et vildt og øde sted i bjergene nær Grenoble, der kaldes Grande Chartreuse. Her byggede de en lille kirke med spredte hytter, som de seks boede i og begyndte hermed på den kombination af eneboertilværelse og kommunitetsliv, der også i dag kendetegner karteusermunkene. Der findes i dag 24 karteuserklostre i verden, hvoraf de fire er for nonner og nitten for munke. Tilsammen er det omkring 370 munke og 75 nonner. Hellige Bruno, bed for os..

 

Gudløst Europa dømmes til døden!

I K.D. d. 28. juni skriver Sidsel Nyholm fra U.S.A. at verdslighed og lave fødselstal bliver Europas undergang ifølge en række amerikanske forfattere og kommentatorer. Europa er en civilisation i forfald. Sådan lyder det fra et kor af konservative amerikanske kommentatorer, der i løbet af de seneste år har tegnet dystre fremtidsscenarier for det gamle kontinent på den side af Atlanten. De forklarer primært dette forfald med faktorer som manglende gudstro, svag militær magt samt lave fødselstal, der kombineret med muslimsk indvandreres hyppige børnefødsler ændrer kontinentets befolkningssammensætning. Europa er ved ”kulturelt at afvæbne sig selv” og overlade sin fremtid til radikaliserede muslimer, advarer eksempelvis forfatteren George Weigel. Den moderne europæiske sekularisme giver ingen svar, fordi den ikke har et sikkert greb på sandheden om noget som helst, men kun anerkender ”din sandhed” og ”min sandhed”, Den har suget sjælen ud af Europa, siger han.

 

Et gudløst Europa har fremtiden for sig?

I K.D. d. 28. juni skriver Sidsel Nyholm fra U.S.A. at sociolog Phil Zuckerman gennem et længere besøg i Danmark, i en ny bog kortlægger danskernes forhold til tro. Danmark er et bevis på, at et samfund uden Gud kan være godt, trygt, lovlydigt og moralsk, siger han. Danmark er et af disse små ”veltilfredse, holdbare joller af sekulært liv”. Phil Zuckerman betegner Danmark, som ”det mest sekulære land i verden og måske i verdenshistorien” og når danskerne døber og konfirmerer deres børn gør de på grund af den kulturelle tradition, snarere end på grund af troen på Gud.

 

 

 

Moder Teresa af Calcutta (1910-1997):

 ”Vi kan ikke gøre store ting - kun små ting med stor kærlighed. Kærlighedens uimodståelige revolution begynder i de små ting - lige hvor vi er”.

 

 

Modtagelse af kommunionen knælende og på tungen.

Den katolske engelske avis ”Catholic Herald” skriver d. 4/8-08, at modtagelsen af kommunionen knælende og på tungen, bliver normen fremover, ved pavelige messer, ifølge Mgr. Guido Marini, pavens ceremonimester. Knælende og modtagende kommunionen på tungen fremmer forståelsen af ”Kristi virkelige nærvær i Eukaristien og hjælper de troende i deres andagt og fremmer mysteriet” siger han.

 

Hildegard af Bingen om kærligheden:

”kærligheden lever inderst inde i menneskets væsen og Guds virke. Kærligheden er altid inde i midten og den breder sig ud som en flamme. De, der rigtigt har fattet kærligheden, griber ikke efter den i højden eller dybden eller ved siden af, for kærligheden lever inderst inde. Den stivner ikke, den spredes ikke for vinden eller flyder bort, men den forbliver i tilværelsens midte. I KÆRLIGHEDEN FULDENDES VERDENS KREDSLØB.

 

Polske Alle sjæles andagt i Gravlunden.

Lørdag d. 1/11 kl. 11.30 indbydes polakkerne samt alle interesserede til kransenedlæggelse ved den polske soldats grav i Gravlunden. Pastor Jan Zalewski vil sammen med den Polske konsul forestå nedlæggelsen som vil blive efterfulgt af messe på Polsk i Skt. Nikolaj kirke kl.12.00

 

En flot CARITAS kollekt.

I weekenden d. 23-24 august samlede menigheden ind til den årlige Caritas kollekt, som i år går til de sultende børn. Hvert 5. sekund dør et barn af dyb fattigdom. Det er 16.000 børn hver eneste dag. Året rundt. Og det tal vokser i øjeblikket, fordi maden er blevet så dyr. Menigheden samlede 7.121,00 kr. ind, hvilket er den største kollekt nogensinde i forbindelse med den årlige Caritas kollekt. Tak til alle som bidrog.

Skulle man ønske at støtte yderligere kan beløb indbetales på giro: Caritas Danmark, 4 043 979

 


Alle Sjæles Andagt i Jerne Kirke.

Søndag d. 2. november kl. 15.00 indbyder Skt. Nikolaj til den årlige ”Alles Sjæles” andagt i Jerne Kirke. Vi starter med gudstjeneste i den smukke middelalder kirke, hvor de ældste dele stammer fra slutningen af 1100 tallet. Dernæst går vi i procession ned til den katolske afd. hvor vi beder ved hver enkelt grav, som bliver bestænket med vievand. 

Kirkegården er i Esbjergs kommunes varetægt. Skt. Nikolaj menighed har lejet det nederste hjørne til venstre, hvor vi har råderum over et antal ubenyttede grave som vi betaler ca. 6000 kr. om året for. Dvs. at vi har vores egen katolske kirkegård hvor de fleste af menighedens katolikker bliver begravet./bisat.  Dog kan man også bliver begravet/bisat på folkekirkens kirkegårde, blot indvier præsten så graven før nedsænkningen af kiste.

 

 

Vatikanet advarer mod voksende kristianofobi i verden.

K.D. skriver d. 2-9-08 at pave Benedikt XVI har fordømt de nylige overgreb på kristne i Indien hvor 50 er blevet dræbt og 30 kirker stukket i brand. Samtidig advarer Vatikanet generelt mod stigende overgreb mod kristne i verden. Kristianofobi, eller had mod kristne, er et voksende problem i verden. Det skal bekæmpes lige så stærkt som islamofobi og antisemitisme, siger Vatikanets udenrigsminister, ærkebiskop Dominique Manberti. Han henviser bl.a. til, at 21 katolske missionærer blev dræbt i 2007, og at antallet af dræbte i Irak, hvor biskoppen af Mossul i januar blev bortført og dræbt, er blevet halveret siden 2003. De kristnes sikkerhed i verden, ser ud til at være blevet en af Vatikanets mærkesager.

 

 

 

Kardinal anklager EU for svigt af kristne.

K.D. skriver d. 28.august at den irske katolske kardinal Seán Brady ved en kongres om Irlands fremtid udtrykte at det blev et irsk nej til Lissabontraktaten, fordi EU ikke respekterer kristne værdier. At ignorere den kristne befolkning, og hvad kristendommen betyder for dem, vil uvilkårligt få politiske og sociale konsekvenser ikke mindst i støtten til EU-projektet, sagde kardinalen. Seán Brady vurderer, at mange kristne har sat deres kryds ved ”nej”, fordi de er usikre på, hvilken vej EU bevæger sig. Han beskrev de troendes frygt for, at EU glemmer kristne dyder, moral og etik.

 

 

 

COUPLES FOR CHRIST I ESBJERG.

Couples for Christ er en katolsk lægmandsbevægelse som startede på Filippinerne. I Danmark findes en større gruppe i Skt. Anne´s menighed på Amager, men også her i Esbjerg er der grundlagt en gruppe som mødes hver fredag i hjemmene. En typisk aften består af bøn og lovsang, læsning af dagens evangelietekst, forbøn og derefter fællesspisning. Kontaktperson er Babette Ballesgaard, Varde. Tlf. 7521 0037

 

 

Forbønnen. Katolsk Katekismus 2647:

”Forbønnen består i en bøn til gavn for en anden. Den kender ikke til grænser og udstrækker sig endog til fjender”.

 

 

 

Kirkeskat.

Er du 16 år og opefter og endnu ikke med i den faste kirkebidragsordning så kontakt venligst Hardy Nordborgpå tlf. 2347 7547. Skt. Nikolaj menighed har øgede udgifter og derfor har vi også brug for øgede indtægter. Dit faste bidrag vil gøre en stor forskel. Du kan trække beløbet fra i skat. På forhånd tak.

 

 

 

Døbte i menigheden.

  1. Reinoldus Franciscus Jakobus Prins, Sprækvej 8, 6760 Ribe. 
  2. Daniel Andres Johansen, Quatar.
  3. Meriam Stec, Ulvevej 4, 2tv, 6715 Esbjerg V.
  4. Magnus Nguyen, Gabelsparken 25, 6740 Bramming.
  5. Sasha Siquigua Gjurup, Ivigtutvej 14, 6715 Esbjerg N.     

Tillykke til de nydøbte og deres familier.    

Katolsk katekismus 2156:”Dåbens sakramente meddeles ”i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” (Matt 28,19). I dåben helliger Herrens navn mennesket, og den kristne modtager sit navn i kirken. Det kan være en helgen, dvs. navnet på en discipel, der har levet et eksemplarisk liv i troskab mod sin Herre. En værnehelgen er et forbillede på kærlighed og en sikker forbeder. ”Forældrene, gudforældrene og sognepræsten bør sørge for, at der ikke gives et fornavn, der er fremmed for kristen sans”.

 

 

Viede i menigheden.

1. Lukasz og Joanna Zieba, Tarmhøjvej 2, Gårde, 6870 Ølgod.

Katolsk katekismus 1664:”Enhed, uopløselighed og åbenhed for frugtbarhed er væsentlige for ægteskabet. Polygami er uforeneligt med ægteskabets enhed; skilsmisse adskiller det, som Gud har sammenføjet; afvisning af frugtbarheden adskiller det ægteskabelige liv fra dets ”allerypperligste gave”, barnet. 

Tillykke til de nyviede og deres familie.

 

 

Døde i menigheden.

  1.  Valdemar Kott, Spangsbjerg Kirkevej 51, 6700 Esbjerg.
  2.  Arne Elias Jørgensen, Hovedgaden 122, Nordby, 6720 Fanø.

 Herre, giv dem den evige hvile og lad det evige lys lyse for dem, de hvile i fred.

 

Katolsk Katekismus 1051 & 1013

Katolsk Katekismus 1051: ”Hver enkelt menneske modtager i sin udødelige sjæl sin evige løn straks efter sin død, ved en særlig dom af Kristus, dommer over levende og døde”. 

Katolsk Katekismus 1013: ”Døden er afslutningen på menneskets jordiske pilgrimsgang, nådens og barmhjertighedens tid, som Gud tilbyder detDet er menneskenes lod at dø én gang. Der er ingen reinkarnation efter døden.

 

 

 

Messetider jul/nytår. 08/09

Onsdag

d. 24.

december

Juleaftensdag.

Familiemesse og krybbespil

kl. 15.00

Onsdag

d. 24.

december

Juleaften

Midnatsmesse

kl. 24.00

Torsdag

d. 25.

december

1. Juledag

Højtidelig julemesse

kl. 10.00

Fredag

d. 26.

december

2. juledag

Messe

kl. 10.00

Fredag

d. 26.

december

2. juledag

Polsk julemesse

kl. 16.30

Søndag

d. 27.

december

Den Hellige Familie

Messe

kl. 10.00

Onsdag

d. 31.

december

Nytårsaftensmesse

kl. 15.00

Torsdag

d. 1.

januar

Nytårsdag

Guds Moders Messe

kl. 15.00

Månedens Helgen. November. Den Hellige Karl Borromæus, Biskop og Kardinal.

Født i 1538 og død i Milano i 1584. Festdag d. 4. November. I en alder af 22 år blev han, skønt endnu ikke præsteviet, kreeret Kardinal af sin onkel pave Pius IV, og udnævnt til administrator af det ledige ærkebispesæde i Milano. I 1563 blev han præste- og bispeviet og det følgende år udnævnt til ærkebiskop af Milano. For at afhjælpe folks religiøse uvidenhed oprettede han ”søndagsskoler”. Seminarier blev åbnet med henblik på at uddanne præster, og han insisterede på en værdig fejring af messen. Karl Borromæus gav selv sine præster et eksempel på et godt og uselvisk liv ved at tage sig af de fattige og syge. Han gjorde Kristus til virkelighed i hverdagen, og hans indflydelse strakte sig ud over hans eget bispedømme. ”Humilitas et Caritas” (ydmyghed og kærlighed) stod der i hans bispevåben og han fremstilledes gerne med et ciborium i hånden. I Esbjerg fortsætter Karl-Borromæus Søstrene hans mission. Hellige Karl Borromæus, bed for os…

 

 

 

S.O.S. FORBØNSLINJEN ER ÅBEN – RING 7518 1808.

Hver torsdag, fredag og lørdag aften fra kl. 20.00-23.00 er Skt. Rita´s forbønslinje åben. Enhver er velkommen til at ringe ind, og modtage en forbøn, en velsignelse, et opmuntrende ord, et skriftsted fra en af forbederne. Er du ensom, bange, syg eller trænger du blot til at høre en anden stemme så ring 7518 1808.

 

 

 

AKTION 10P.

D.U.K. – Danmarks unge katolikker har et væld af nye tilbud til børn, unge og familier. D.U.K. er en organisation der konstant kæmper for at tiltrække de unges opmærksomhed. Derfor er det nødvendigt at D.U.K. kommer med nye initiativer som f.eks. HandlingsplaneN og nu Aktion 10P.

Aktion10P skal hjælpe os til at se, hvor omfattende det katolske børne- og ungdomsarbejde er og rummer flere mål: 

1. At skabe spændende katolske tilbud til vore børn og unge og fastholde deres tilknytning til Kirken.

2. At uddanne kompetente, innovative og topmotiverede kateketer og børne- og ungdomsledere fyldt med selvtillid og praktisk og katolsk indsigt og lærdom. 

3. At skabe fornyet glæde og entusiasme omkring det lokale og regionale arbejde og få involveret de mange nye ledere i det lokale og regionale arbejde. 

4. At få involveret og få skabt netværk imellem sogne, kateketer, lokale børne- og ungdomsarbejdere og DUK-centralt.

Tre regioner: 

  1. Region Nord (Århus, Silkeborg, Herning og op).
  2. Region Syd/Vest (Fyn, Horsens, Esbjerg og ned.)
  3. Region Øst (Sjælland og øerne øst for Storebælt).

Tre arrangementer i hver region

1. Første Kommunionsweekend (en weekend).

2. Firmelsesweekend (en weekend)

1. regional Uddannelsesdag (en lørdag).

 

S.N.U.K

Sankt. Nikolaj Ungdoms Klub er en lokalforening under D.U.K. De unge mødes jævnligt til forskellige arrangementer. Kom og vær med i S.N.U.K. Kontakt Monika Nordborg for mødeprogram på tlf. 5125 4727 

I alle sogne hvor der findes katekese og børne- og ungdomsarbejde sted, skal der være en selvstændig lokalforening under D.U.K. Ligeledes bør alle, der modtager katekese og deltager i sognets børne- og ungdomsarbejde, være medlem af DUK. Meld dig ind i D.U.K. nu og tag med på en af deres mange lejre. Email: duk@duk.dk  - hjemmeside: www.duk.dk

 

 

 

 

Medjugorje budskaber siden sidste menighedsblad.

De synes så enkle og simple og det er som om, at de bare siger det samme. Men budskaberne bærer Himmelens nåde i sig, og for den, der tager sig tid og behandler dem rigtigt, rummer de også stor dybde, Himmelens kærlighed og Jomfru Marias personlige vejledning.

25. maj 2008: ”Kære børn! I denne nådens tid, hvor Gud har givet mig lov til at være hos jer, kalder jeg jer igen, mine kære børn, til omvendelse. Arbejd på en særlig måde for verdens frelse, mens jeg endnu er hos jer. Gud er barmhjertig og giver særlige nådegaver, søg dem gennem bønnen. Jeg er hos jer og vil ikke efterlade jer alene. Tak fordi I har fulgt mit kald”. (Marijas månedlige budskab d. 25. maj 2008).

2. juni 2008: ”Kære børn, jeg er hos jer af Guds nåde for at gøre jer store – store i tro og kærlighed – jer alle sammen! I, hvis hjerte har været hårdt som sten af synd og skyld, men jer, I fromme sjæle, ønsker jeg at oplyse med et nyt lys. Bed, at min bøn må møde åbne hjerter, så at jeg må være i stand til at oplyse dem med troens styrke og åbne kærlighedens og håbets veje. Vær udholdende, jeg vil være med jer”.

Vor Frue velsignede alle tilstedeværende og alle de religiøse artikler, som var medbragt til velsignelse. Da Vor Frue sagde ”I, hvis hjerte har været hårdt som sten af synd og skyld,” så hun på de tilstedeværende, som dette refererer til, med et smertefuldt udtryk og med tårer i øjnene. (Mirjanas månedlige budskab d. 2. juni 2008). 

25. juni 2008: ”Kære børn! Også I dag kalder jeg jer med stor glæde i mit hjerte til at følge mig og at lytte til mine budskaber. Vær glade bærere af fred og kærlighed i denne verden uden fred. Jeg er med jer og velsigner jer alle med min Søn Jesus, Fredens Konge. Tak fordi I har besvaret mit kald.” 

(Marijas månedlige budskab d. 25. juni 2008).

2. juli 2008: ”Kære børn! Med moderlig kærlighed opmuntrer jeg jer til at elske jeres nabo. Lad min Søn være kilden til denne kærlighed. Han, som kunne have gjort alt ved magt, valgte kærlighed og gav jer et eksempel. Også I dag giver Gud, gennem mig, udtryk for uendelig godhed til jer, og I, mine børn, er forpligtede til at gengælde den. Mød de sjæle, som I møder, med samme godhed og ædelmodighed. Lad jeres kærlighed omvende dem. På den måde vil min Søn og Hans kærlighed genopstå i jer. Tak.” Vor Frue tilføjede:” Jeres hyrder skal være i jeres hjerter og i jeres bønner.” 

(Mirjans månedlige budskab d. 2. juli 2008). 

25. august 2008: ”Kære børn! Også I dag kalder jeg jer til personlig omvendelse. Vær I dem, som vil omvende sig, og som med jeres liv vil give vidnesbyrd, elske, tilgive og bringe glæden fra Den Opstandne ind i denne verden, hvor min Søn døde, og hvor mennesker ikke føler trang til at søge Ham eller til at genopdage Ham i deres liv. I, tilbed Ham, og måtte jeres håb være håb for de hjerter, som ikke har Jesus. Tak, fordi I har fulgt mit kald.” (Marijas månedlige budskab d. 25. august 2008).

Modgift mod fanatisme og materialisme.

K.D. skriver d. 15/9 om pave Benedikt XVI besøg i Frankrig at han har udsendt endnu en programerklæring. Fra rationalismens fødeland udsender pave Benedikt XVI det budskab, at fornuft og åndelighed ikke er modsætninger men to sider af samme sag. Og samtidig modgiften mod to af denne verdens store onder: fundamentalismen og materialismen. Fornuften og den frie tanke er modgiften mod fanatismen. Men rationalismen har ikke svaret på alt. En rent positivistisk kultur uden Gud er fornuften kapitulation, sagde paven med en af de formuleringer, der charmerede de intellektuelle tilhørere.

 

 

 

Rosenkransaftener i Skt. Nikolaj kirke.

Oktober måned er Rosenkransens måned. Derfor inviteres til Rosenkransaftener, hvor vi lærer at bede Rosenkransen og hører lidt om dens historie.

Tag venner og bekendte med. Til følgende aftener: torsdag d. 23. oktober kl. 19.00 – Torsdag d. 30. oktober kl. 19.00 – Torsdag d. 6. november kl. 19.00

Månedens Helgen. December. Den Hellige Nikolaj. Biskop.

(270-340). Menighedens Værnehelgen. Festdag d. 6. december. Født i Patras i Grækenland.  Den fromme Nikolaj blev født som eneste søn af rige forældre og blev biskop af Myra i Lilleasien. Fra en beskrivelse af ham fremgår det at han efter forældrenes død, anvendte sine mange penge på at hjælpe andre, bl.a. hjalp han 3 fornemme piger hvis far ikke havde råd til at få dem gift, og derfor ville lade dem trække på gaden, men biskop Nikolaj betalte en sum penge til hver af dem, så de ikke behøvede at gå på gaden.

 

Skt. Nikolaj er byernes værnehelgen og helgen for skippere, fiskere, bagere og børn. Ofte ses han biskop Nikolaj afbildet med 3 børn, 3 brød og undertiden også med 3 punge og et anker.

 

Skt. Nikolaj ligger begravet i Bari i Italien. I 1087 stjal nogle købmænd hans lig og sejlede det fra Myra i det nuværende Tyrkiet til Bari, hvor der i dag er bygget en stor basilika.

 

En værnehelgen går i forbøn for os, og derfor beder vi hver dag under messen i Skt. Nikolaj kirke en bøn til Skt. Nikolaj om, at beskytte vores menighed. Hellige Nikolaj, bed for os…

 

 

 

 

 

Foredrags række ved pastor Benny.

Følgende aftener inviteres til foredrag ved pastor Benny, på baggrund af de foredrag som han gav på Dalum retræten for mænd 2008. Foredragene er inspireret af BBC serien ”Fyrre dage i kloster” og tager udgangspunkt i klosterlivets åndelige discipliner.

 

 

Onsdag d. 8. oktober: At blive seende gennem BØN

 

 

Onsdag 29. oktober: At blive seende gennem FASTE

 

 

Onsdag d. 12. november: At blive seende SKRIFTEMÅLETS SAKRAMENTE

 

 

Onsdag 26. november: At blive seende gennem EUKARISTIEN

 

Alle aftener starter kl. 19.00 i menighedssalen.

 

 

 

KATOLSK BIBELSKOLE PÅ HELLIG KORS KLOSTER.

I weekenden d. 24-26. oktober inviteres til en spændende weekend med Geoff og Gina Poulter fra Katolsk Bibelskole i England. Emnet er: Personlig vækst på vores åndelige rejse”.

 

Vi kommer ind på emner som: selvfornægtelse, disciplin, udholdenhed, pligt, renselse, bøn, sakramenterne, fællesskab, nådegaverne m.m. Daglig messe og mulighed for personlig forbøn lørdag aften.

 

Hurtig tilmelding på tlf. 7512 6402 eller 2460 2308.

 

 

 

”Healing the Family Tree” (helbredelse af familiestamtræet).

Fredag og lørdag d. 7. og 8. november indbydes til et aktivt helbredelsesseminar med fokus på helbredelse af vore familiebetingede lidelser. Seminariet starter fredag aften kl. 19.00 i menighedssalen og slutter lørdag aften med en helbredelsesmesse og forbøn med håndspålæggelse. Alle er velkomne.

Yderligere informationer og tilmelding på 7512 6402 eller 2460 2308.

 

 

 

Retten til Liv.

Af foreningens vedtægt paragraf 4 fremgår det, at bevægelsens formål er:

 

1. At arbejde for, at det kristne menneskesyn bliver normgivende for det danske folk og den danske lovgivning.

 

2. At arbejde for, at der skabes bedre rådgivning til og vilkår for gravide kvinder, således at fosterdrab ophører.

 

3. At arbejde for bedre behandling af kvinder, som har psykiske følger af provokeret abort. - www.rettentilliv.dk

 

 

Abortlinien.

Føler du dig i tvivl, presset eller ked af det? Ring til abortlinien 4339 4848 - 18-23